Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

MOTYKA, Oldřich, Irena PAVLÍKOVÁ, Jan BITTA, Marina FRONTASYEVA a Petr JANČÍK. Moss biomonitoring and air pollution modelling on a regional scale: delayed reflection of industrial pollution in moss in a heavily polluted region?. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2020, 27(26), s. 32569-32578. ISSN 0944-1344. [Detail]
HRISTOZOVA, Gergana, Savka MARINOVA, Oldřich MOTYKA, Vladislav SVOZILÍK a Inga ZINICOVSCAIA. Multivariate assessment of atmospheric deposition studies in Bulgaria based on moss biomonitors: trends between the 2005/6 and 2015/16 surveys. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2020, 27(31), s. 39330-39342. ISSN 0944-1344. [Detail]
SVOBODA, Ladislav, Nadia LICCIARDELLO, Richard DVORSKÝ, Jiří BEDNÁŘ, Jiří HENYCH a Gianaurelio CUNIBERTI. Design and Performance of Novel Self-Cleaning g-C3N4/PMMA/PUR Membranes. Polymers. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(4), s. 850-870. ISSN 2073-4360. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA, Pavel MANČÍK a Jiří BEDNÁŘ. Experimentally verified physical model of ferromagnetic microparticles separation in magnetic gradient inside a set of steel spheres. Separation and Purification Technology. San Diego: Elsevier, 2020, 239(MAY 15 2020), s. nestránkováno. ISSN 1383-5866. [Detail]
KONG, X. F., I. J. BEYERLEIN, Z. R. LIU, B. N. YAO, Dominik LEGUT, T. C. GERMANN a R. F. ZHANG. Stronger and more failure-resistant with three-dimensional serrated bimetal interfaces. Acta Materialia. Elsevier, 2019, 166(March), s. 231-245. ISSN 1359-6454. [Detail]
JANDIERI, George, Akira ISHIMARU, Jaromír PIŠTORA a Michal LESŇÁK. Polarimetric Parameters of Scattered Radiation in the Magnetized Plasma. Advanced Electromagnetics. Gif sur Yvette Cedex: LGEP-SUPELEC, 2019, 8(2), s. 77-84. ISSN 2119-0275. [Detail]
VILÍMOVÁ, Petra, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Silvie VALLOVÁ, Hana KRUPOVÁ, Tomáš PLAČEK a Jonáš TOKARSKÝ. Effect of montmorillonite/polypyrrole ratio and oxidizing agent on structure and electrical conductivity of intercalated nanocomposites. Applied Clay Science. Elsevier, 2019, 168(February 2019), s. 459-468. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Cordierite/CeO2 ceramic nanocomposites from vermiculite with fixed CeO2 nanoparticles, talc and kaolin. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2019, 179(10), s. 1-7. ISSN 0169-1317. [Detail]
MA, Pujuan, Barbora KACEROVSKÁ, Raha KHOSRAVI, Chunhao LIANG, Jun ZENG, Xiaofeng PENG, Chenkun MI, Yashar E. MONFARED, Yuping ZHANG, Fei WANG a Yangjian CAI. Numerical Approach for Studying the Evolution of the Degrees of Coherence of Partially Coherent Beams Propagation through an ABCD Optical System. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(10), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
HOLIŠOVÁ, Veronika, Marta NATŠINOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Adam SCHRÖFEL, Ivo VÁVRA, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Ivo ŠAFAŘÍK a Lucie OBALOVÁ. Magnetically modified nanogold-biosilica composite as an effective catalyst for CO oxidation. Arabian Journal of Chemistry. Elsevier Science, 2019, 12(7), s. 1148-1158. ISSN 1878-5352. [Detail]
HOLIŠOVÁ, Veronika, Martin URBAN, Marek KOLENČÍK, Yvonne NĚMCOVÁ, Adam SCHRÖFEL, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jiří SLABOTINSKÝ a Gabriela KRATOŠOVÁ. Biosilica-nanogold composite: Easy-to-prepare catalyst for soman degradation. Arabian Journal of Chemistry. Elsevier Science, 2019, 12(2), s. 262-271. ISSN 1878-5352. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Veronika HOLIŠOVÁ, Zuzana KONVIČKOVÁ, Avinash P. INGLE, Swapnil GAIKWAD, Kateřina ŠKRLOVÁ, Aleš PROKOP, Mahendra RAI a Daniela PLACHÁ. From biotechnology principles to functional and low-cost metallic bionanocatalysts. Biotechnology Advances. Elsevier, 2019, 37(1), s. 154-176. ISSN 0734-9750. [Detail]
OSOVSKÝ, Michal, Jakub JIRÁSEK, Dalibor MATÝSEK a Pavlína PEIKERTOVÁ. Anatas z epigenetické mineralizace tektonických poruch české části hornoslezské pánve. Bulletin Mineralogie Petrologie. Praha: Národní muzeum v Praze, 2019, 27(2), s. 317-323. ISSN 2570-7337. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Lucie CHLEBÍKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Ti and Zn content in moss shoots after exposure to TiO2 and ZnO nanoparticles: Biomonitoring possibilities. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Springer, 2019, 102(2), s. 218-223. ISSN 0007-4861. [Detail]
MARTAUSOVÁ, Iveta, Daniela SPUSTOVÁ, Daniel CVEJN, Alexandr MARTAUS, Zdenek LACNÝ a Jan PŘECH. Catalytic activity of advanced titanosilicate zeolites in hydrogen peroxide S-oxidation of methyl(phenyl)sulfide. Catalysis Today. Elsevier, 2019, 324(1 March 2019), s. 144-153. ISSN 0920-5861. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Petr MARTINEC, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OVČAČÍKOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ a Jiří ŠČUČKA. Photoactive and hydrophobic nano-ZnO / poly(alkyl siloxane) coating for the protection of sandstone. Construction and Building Materials. Elsevier, 2019, 199(28 February 2019), s. 549-559. ISSN 0950-0618. [Detail]
TOKARČÍKOVÁ, Michaela, Jana SEIDLEROVÁ, Oldřich MOTYKA a Mirka SAFARIKOVA. BIOCHAR FROM MAIZE HYBRID FERMENTATION RESIDUE - LOW COST AND EFFICIENT HEAVY METALS SORBENT. Ecological Chemistry and Engineering S. OPOLE: Society of Ecological Chemistry and Engineering, 2019, 26(4), s. 743-757. ISSN 1898-6196. [Detail]
ZHU, Jinguo, Pengkun LI, Xiang CHEN, Dominik LEGUT, Yanchen FAN, Ruifeng ZHANG, Yingying LU, Xinbing CHENG a Qianfan ZHANG. Rational design of graphitic-inorganic Bi-layer artificial SEI for stable lithium metal anode. Energy Storage Materials. Elsevier, 2019, 16(January), s. 426-433. ISSN 2405-8297. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Radka PODLIPNÁ a Tomáš VANĚK. Phytotoxicity of ZnO / kaolinite nanocomposite - is the anchoring the right way to lower environmental risk?. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2019, 26(21), s. 22069-22081. ISSN 0944-1344. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Kamila HRABOVSKÁ, Petra MATĚJKOVÁ, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Jana DVORACKOVA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Settled iron-based road dust and its characteristics and possible association with detection in human tissues. Environmental Science and Pollution Research. Vídeň: Springer, 2019, 26(3), s. 2950-2959. ISSN 0944-1344. [Detail]
URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, Dušan ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Oldřich MOTYKA a Petr JABANDŽIEV. Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Shannon: Elsevier, 2019, 122(July), s. 111-116. ISSN 0165-5876. [Detail]
LIANG, Chunhao, Raha KHOSRAVI, Xiaoxiong LIANG, Barbora KACEROVSKÁ a Yashar E. MONFARED. Standard and elegant higher-order Laguerre-Gaussian correlated Schell-model beams. Journal of Optics. Bristol: IOP Publishing, 2019, 21(8), s. nestránkováno. ISSN 2040-8978. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Polyethylene/Organo-Inorgano Vermiculites and Their Antimicrobial Properties. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2599-2605. ISSN 1533-4880. [Detail]
KRPELÍK, Daniel, Richard DVORSKÝ, Pavel MANČÍK, Jiří BEDNÁŘ a Ladislav SVOBODA. - Mathematical Modelling of Lamellar Aggregation of Dispersed Globular Nanoparticles nC(60) on the Interface Upon Sublimation of Water Molecules from Rapid Frozen Dispersion. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2671-2677. ISSN 1533-4880. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Marianna HUNDÁKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Barbora THOMASOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Stability of Calcium Deficient Hydroxyapatite/Clay Mineral Nanocomposite in Solutions with Different pH. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2710-2716. ISSN 1533-4880. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Fatih BECERIK, Daniela PLACHÁ, Jinbo PANG, Hatem AKBULUT, Alicja BACHMATIUK a Mark H. RUMMELI. Effect of Milling and Annealing on Carbon-Silver System. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2770-2774. ISSN 1533-4880. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Magda RELI, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Michal RITZ, Eva PLEVOVÁ a Erich PAZDZIORA. Synthesis and Antimicrobial Activity of Polyethylene/Chlorhexidine/Vermiculite Nanocomposites. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2925-2933. ISSN 1533-4880. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Ondřej ŠTEFEK, Marek GALAJDA, Kateřina KONEČNÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Microstructure and Electrochemical Behavior of TiO2 Nanotubes Coated on Titanium-Based Substrate Before and After Thermal Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2989-2996. ISSN 1533-4880. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Hana BIELNIKOVÁ, Oldřich MOTYKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Detection of micron and submicron particles in human bronchogenic carcinomas. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2460-2466. ISSN 1533-4880. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina, Veronika HOLIŠOVÁ, Marcel MIKESKA, Zuzana RYBKOVÁ, Kateřina MALACHOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Daniela PLACHÁ. Polylactide composites suitable for medical devices. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2506-2513. ISSN 1533-4880. [Detail]
MIKESKA, Marcel, Adam BUREČEK, Ondřej DUTKO, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana KUPKOVÁ, Lumír HRUŽÍK a Daniela PLACHÁ. Organovermiculite as regenerable adsorbent for treatment of heavily polluted waste water from coke industry. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2567-2574. ISSN 1533-4880. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Study of the Optimum Arrangement of Spherical Particles in Containers Having Different Cross Section Shapes. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2717-2722. ISSN 1533-4880. [Detail]
HOLIŠOVÁ, Veronika, Zuzana KONVIČKOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Marek KOLENČÍK, Teppei NIIDE, Mitsuo UMETSU a Daniela PLACHÁ. Phytosynthesis of Au and Au/ZrO2 bi-phasic system nanoparticles with evaluation of their colloidal stability. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2807-2813. ISSN 1533-4880. [Detail]
SOSNA, Tomáš, Marcel MIKESKA, Ondřej DUTKO, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Kateřina ŠKRLOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Daniela PLACHÁ. Micronization of Ibuprofen Particles using Supercritical Fluid Technology. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2814-2820. ISSN 1533-4880. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Petra VILÍMOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Lenka KULHÁNKOVÁ. Stevensite-rich Moroccan clay intercalated by polypyrrole: towards the enhancement of electrical conductivity. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2821-2832. ISSN 1533-4880. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Pavlína PEIKERTOVÁ, Dalibor HROCH, Lukáš HERMAN a Jonáš TOKARSKÝ. Photoactive and non-hazardous kaolinite/ZnO nanocomposite: Characterization and reproducibility of the preparation process. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2862-2868. ISSN 1533-4880. [Detail]
RAJHELOVÁ, Hana, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Ĺubomíra KUZNÍKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Miroslav VACULÍK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Determination of oxidative potential caused by brake wear debris in non-cellular systems. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2869-2875. ISSN 1533-4880. [Detail]
KUZNÍKOVÁ, Ĺubomíra, Kateřina DĚDKOVÁ, Lubomír PAVELEK, Jana KUPKOVÁ, Rostislav VÁŇA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Synthesis and characterization of erbium oxide nanocrystallites. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2934–2937. ISSN 1533-4880. [Detail]
PAKSERESHT, Sara, Ahmed WALEED MAJEED ALOGAILI, Hatem AKBULUT, Daniela PLACHÁ, Erich PAZDZIORA, Diana KLUSHINA, Zuzana KONVIČKOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Silver/chitosan antimicrobial nanocomposites coating for medical divices: comparison of nanofiller effect prepared via chemical reduction and biosynthesis. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2938-2942. ISSN 1533-4880. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Hana RAJHELOVÁ, Julie SMIJOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Toxicity of the zinc oxide and vermiculite/zinc oxide nanomaterials. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2977-2982. ISSN 1533-4880. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Peter ŠTRBA, Martin ŠEBESTA, Gabriela KRATOŠOVÁ, Martin URÍK, Ivo VÁVRA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Nora POLÁKOVÁ, Vladimír ŠIMANSKÝ, Huan FENG, Yu QIANG a Illa RAMAKANTH. Nanogold biosynthesis mediated by mixed flower pollen grains. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2983-2988. ISSN 1533-4880. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Aleš PROCHÁZKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Investigation of Geometric Properties of Modified Titanium White by Fluidisation for Use in The Process of Transport, Handling, Processing and Storage. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2997-3001. ISSN 1533-4880. [Detail]
LEGUT, Dominik, Rudolf SÝKORA, Urszula Danuta WDOWIK a Alžběta ORENDÁČOVÁ. Mechanical Properties of the Quasi-One-Dimensional Antiferromagnet Cu(en)(H2O)2SO4. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3016-3018. ISSN 1533-4880. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Kristína ŠTRBOVÁ, Eva OLŠOVSKÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Influence of nano-ZnO exposure to plants on L-ascorbic acid levels: indication of nanoparticle-induced oxidative stress. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3019-3023. ISSN 1533-4880. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Eliška, Aneta POKORNÁ, Daniela PLACHÁ, Martin PISARČÍK, Kateřina PETEREK DĚDKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ferdinand DEVINSKÝ a Josef JAMPÍLEK. Improvement of glibenclamide water solubility by nanoparticle preparation. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3031-3034. ISSN 1533-4880. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Oldřich MOTYKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Ivana OLIVKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Settled dust from urban and suburban roads in an industrial city area: location and seasonal differences in metal content. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3035-3040. ISSN 1533-4880. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Kateřina ŠULCOVÁ, Michal RITZ a Jana KUPKOVÁ. Hybrid antibacterial nanocomposites based on the vermiculite/zinc oxide - chlorhexidine. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 3041-3048. ISSN 1533-4880. [Detail]
VILÍMOVÁ, Petra, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ, Lenka ŘEHÁČKOVÁ a Jonáš TOKARSKÝ. Polyaniline as a precursor of multi-layer graphene: Microscopic and microspectroscopic study. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(12), s. 7736–7747. ISSN 1533-4880. [Detail]
KONVIČKOVÁ, Zuzana, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Veronika HOLIŠOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Phytosynthesis of Ag, ZnO and ZrO2 nanoparticles using linden: changes in their physical-chemical nature over time. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(12), s. 7926-7933. ISSN 1533-4880. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Oldřich MOTYKA a Jana SEIDLEROVÁ. Influence of microwave treatment on Ghassoul stability. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2019, 19(2), s. 936-940. ISSN 1533-4880. [Detail]
ŠUPOVÁ, Monika, Tomáš SUCHÝ, Zbyněk SUCHARDA, Elena FILOVÁ, Job N. L. M. DER KINDEREN, Marie STEINEROVÁ, Lucie BAČÁKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior. Journal of the American Ceramic Society. New York: Wiley, 2019, 102(5), s. 2882-2904. ISSN 0002-7820. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Magda RELI, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Daniela PREDOI, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Khalid LAFDI. Study of the Structure and Antimicrobial Activity of Ca-Deficient Ceramics on Chlorhexidine Nanoclay Substrate. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(18), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), s. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
SVOBODA, Ladislav, Radim ŠKUTA, Vlastimil MATĚJKA, Richard DVORSKÝ, Dalibor MATÝSEK, Jiří HENYCH, Pavel MANČÍK a Petr PRAUS. Graphene oxide and graphitic carbon nitride nanocomposites assembled by electrostatic attraction forces: Synthesis and characterization. Materials Chemistry and Physics. Elsevier Science SA, 2019, 228(April 2019), s. 228-236. ISSN 0254-0584. [Detail]
RAMAKANTH, Illa, Radek JEŠKO, Robin SILBER, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Marek KOLENČÍK, Jaromír PIŠTORA a Jaroslav HAMRLE. Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 117(September 2019), s. 96-102. ISSN 0025-5408. [Detail]
RYŠÁNEK, Petr, Oldřich BENADA, Jonáš TOKARSKÝ, Michal SYROVÝ, Pavla ČAPKOVÁ a Jaroslav PAVLÍK. Specific structure, morphology, and properties of polyacrylonitrile (PAN) membranes prepared by needleless electrospinning; Forming hollow fibers. Materials Science and Engineering C. Elsevier, 2019, 105(December 2019), s. 1-7. ISSN 0928-4931. [Detail]
BEDNÁŘ, Jiří, Ladislav SVOBODA, Pavel MANČÍK a Richard DVORSKÝ. Synthesis of ZnS nanoparticles of required size by precipitation in aerosol microdroplets. Materials Science and Technology. Philadelphia: Taylor & Francis, 2019, 35(7), s. 775-781. ISSN 0267-0836. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Jaromír PIŠTORA a Michal LESŇÁK. Design of Plasmonic-Waveguiding Structures for Sensor Applications. NANOMATERIALS. BASEL: MDPI, 2019, 9(9), s. nestránkováno. ISSN 2079-4991. [Detail]
WANG, Tianshuai, Jiale QU, Dominik LEGUT, Jian QIN, Xifei LI a Qianfan ZHANG. Unique Double-Interstitialcy Mechanism and Interfacial Storage Mechanism in the Graphene/Metal Oxide as the Anode for Sodium-Ion Batteries. Nano Letters. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2019, 19(5), s. 3122-3130. ISSN 1530-6984. [Detail]
BEDNÁŘ, Jiří, Ladislav SVOBODA, Zuzana RYBKOVA, Richard DVORSKÝ, Katerina MALACHOVA, Tereza STACHUROVA, Dalibor MATÝSEK a Vladimír FOLDYNA. Antimicrobial Synergistic Effect Between Ag and Zn in Ag-ZnO center dot mSiO(2) Silicate Composite with High Specific Surface Area. Nanomaterials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(9), s. 1265. ISSN 2079-4991. [Detail]
OTIPKA, Petr a Jaroslav VLČEK. Shape dependent EMA model of nanostructured anisotropic materials. Nanomaterials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(10), s. nestránkováno. ISSN 2079-4991. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina, Kateřina MALACHOVÁ, Alexandra MUÑOZ-BONILLA, Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Zuzana RYBKOVÁ, M. FERNÁNDEZ-GARCÍA a Daniela PLACHÁ. Biocompatible polymer materials with antimicrobial properties for preparation of stents. Nanomaterials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(11), s. nestránkováno. ISSN 2079-4991. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, D. ERNST, M. KOMÁR, M. URÍK, M. ŠEBESTA, E. DOBROČKA, I. ČERNÝ, R. ILLA, R. KANIKE, Y. QIAN, H. FENG, Denisa ORLOVÁ a Gabriela KRATOŠOVÁ. Effect of foliar spray application of zinc oxide nanoparticles on quantitative, nutritional, and physiological parameters of foxtail millet (Setaria italica l.) under field conditions. Nanomaterials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(11), s. nestránkováno. ISSN 2079-4991. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Kateřina ŠULCOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Barbora THOMASOVÁ. Efects of Ultrasound on Zinc Oxide/Vermiculite/Chlorhexidine Nanocomposite Preparation and Their Antibacterial Activity. Nanomaterials. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(1), s. 1309. ISSN 2079-4991. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Josef JAMPÍLEK. Graphenic Materials for Biomedical Applications. Nanomaterials. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(12), s. 1758. ISSN 2079-4991. [Detail]
SIMILI, Deepak, V a Michal ČADA. Low loss slow light propagation in silicon slot waveguide. OPTICS EXPRESS. Washington, D.C.: Optical Society of America, 2019, 27(18), s. 26203-26217. ISSN 1094-4087. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. Dual broadband infrared absorptance enhanced by magnetic polaritons using graphene-covered compound metal gratings. OPTICS EXPRESS. Washington, D.C.: Optical Society of America, 2019, 27(21), s. 30182-30190. ISSN 1094-4087. [Detail]
JANDIERI, Vakhtang, Tornike ONOPRISHVILI, Ramaz KHOMERIKI, Daniel ERNI a Jaromír PIŠTORA. Digital signal processing in coupled photonic crystal waveguides and its application to an all-optical AND logic gate. Optical And Quantum Electronics. Vídeň: Springer, 2019, 51(4), s. nestránkováno. ISSN 0306-8919. [Detail]
GRYGA, Michal, Daniel VALA, Pierre KOLEJÁK, Lucie GEMBALOVÁ, Dalibor CIPRIAN a Petr HLUBINA. One-dimensional photonic crystal for Bloch surface waves and radiation modes-based sensing. Optical Materials Express. The Optical Society, 2019, 9(10), s. 4009-4022. ISSN 2159-3930. [Detail]
ŠEBESTA, Jakub, Karel CARVA a Dominik LEGUT. Role of magnetism in the stability of the high-entropy alloy CoCrFeMnNi and its derivatives. Physical Review Materials. College Park: American Physical Society, 2019, 3(12), s. nestránkováno. ISSN 2475-9953. [Detail]
SILBER, Robin, Ondřej STEJSKAL, Lukas BERAN, Petr CEJPEK, Roman ANTOS, Tristan MATALLA-WAGNER, Jannis THIEN, Olga KUSCHEL, Joachim WOLLSCHLAEGER, Martin VEIS, Timo KUSCHEL a Jaroslav HAMRLE. Quadratic magneto-optic Kerr effect spectroscopy of Fe epitaxial films on MgO(001) substrates. Physical review B. College Park: American Physical Society, 2019, 100(6), s. nestránkováno. ISSN 2469-9950. [Detail]
JANDIERI, George, Akira ISHIMARU, Jaromír PIŠTORA a Michal LESŇÁK. Scintillation Effects in the Magnetized Plasma. Progress In Electromagnetics Research M. EMW Publishing, 2019, 81(11 June 2019), s. 159-165. ISSN 1937-8726. [Detail]
CHILOECHES, Alberto, Coro ECHEVERRIA, Rocks CUERVO-RODRIGUEZ, Daniela PLACHÁ, Fatima LOPEZ-FABAL, Marta FERNANDEZ-GARCIA a Alexandra MUNOZ-BONILLA. Adhesive antibacterial coatings based on copolymers bearing thiazolium cationic groups and catechol moieties as robust anchors. Progress in Organic Coatings. Lausanne: Elsevier Science SA, 2019, 136(November), s. nestránkováno. ISSN 0300-9440. [Detail]
MONFARED, Yashar E., Chunhao LIANG, Raha KHOSRAVI, Barbora KACEROVSKÁ a S. YANG. Selectively toluene-filled photonic crystal fiber Sagnac interferometer with high sensitivity for temperature sensing applications. Results in Physics. AMSTERDAM: Elsevier, 2019, 13(Červen 2019), s. nestránkováno. ISSN 2211-3797. [Detail]
VILAMOVÁ, Zuzana, Zuzana KONVIČKOVÁ, Petr MIKEŠ, Veronika HOLIŠOVÁ, Pavel MANČÍK, Edmund DOBROČKA, Gabriela KRATOŠOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Ag-AgCl Nanoparticles Fixation on Electrospun PVA Fibres: Technological Concept and Progress. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2019, 9(říjen), s. Nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
JANDIERI, Vakhtang, Kiyotoshi YASUMOTO, Jaromír PIŠTORA a Daniel ERNI. Analysis of Scattering by Plasmonic Gratings of Circular Nanorods Using Lattice Sums Technique. Sensors. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 19(18), s. nestránkováno. ISSN 1424-3210. [Detail]
THAO, N. T. P., N.D.Q. ANH, Kamil POSTAVA, Miroslav VOZŇÁK a P.X. LE. Influence of dual-layer and triple-layer remote phosphor package on optical properties of white LEDs. Telkomnika. Jogdžakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2019, 16(5), s. 2226-2232. ISSN 1693-6930. [Detail]
VACULOVÁ, J., P. HURNÍK, J. GALLO, D. ŽIAK a Oldřich MOTYKA. Immunohistochemical Detection of Mast and Dendritic Cells in Periprosthetic Tissues of Aseptically Loosened Total Prostheses. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. GALEN SRO, 2018, 85(5), s. 351-358. ISSN 0001-5415. [Detail]
SERENČÍŠOVÁ, Jana, Zdeněk KLIKA, Ivan KOLOMAZNÍK, Lucie BARTOŇOVÁ a Pavel BARAN. RELATIONSHIPS AMONG COKING COALS AND RELATED COKES CHARACTERISTICS: A STATISTICAL EVALUATION. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2018, 15(3), s. 311-322. ISSN 1214-9705. [Detail]
SVEKLO, Iosif F., Piotr MAZALSKI, J. JAWOROWICZ, Jean Pierre JAMET, Nicolas VERNIER, Alexandra MOUGIN, Jacques FERRE, Marek KISIELEWSKI, Vitalii A. ZABLOTSKII, Eric Le BOURHIS, Jacques GIERAK, Kamil POSTAVA, Juergen FASSBENDER, Jarosław KANAK a Andrzej MAZIEWSKI. Modification of Magnetic Properties of Pt/Co/Pt Films by Ga+ Ion Irradiation: Focused versus Uniform Irradiation. Acta Physica Polonica A. Zabrze: Polish Academy of Sciences, 2018, 133(5), s. 1215-1226. ISSN 0587-4246. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA, Jan KOLONIČNÝ a Daniela PLACHÁ. A comparison of PAH emission sampling methods (cyclone, impactor) in particulate and gaseous phase. Aerosol and Air Quality Research. Taiwan Association for Aerosol Research (TAAR), 2018, 18(4), s. 849-855. ISSN 1680-8584. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), s. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
FÖRDÖS, Tibor, Kamil POSTAVA, Henri JAFFRES, Duy Quang TO, Jaromír PIŠTORA a Henri-Jean DROUHIN. Mueller matrix ellipsometric study of multilayer spin-VCSEL structures with local optical anisotropy. Applied Physics Letters. American Institute of Physics, 2018, 112(22), s. 221106. ISSN 0003-6951. [Detail]
BAROŠOVÁ, Hana, Savvina CHORTAREA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Martin J. D. CLIFT, Alke PETRI-FINK, Jana KUKUTSCHOVÁ a Barbara ROTHEN-RUTISHAUSER. Biological response of an in vitro human 3D lung cell model exposed to brake wear debris varies based on brake pad formulation. Archives of Toxicology. Springer, 2018, 92(7), s. 2339-2351. ISSN 0340-5761. [Detail]
KUPKA, Tomáš, Jarmila ŠÍMOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Lubomír MARTÍNEK, Oldřich MOTYKA, Magdaléna UVÍROVÁ a Petr DÍTĚ. Crohn's disease - genetic factors and progress of the disease. Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 106(5), s. 2008-2018. ISSN 1213-8118. [Detail]
JANDIERI, Vakhtang, Lana OKROPIRIDZE, Kiyotoshi YASUMOTO, Daniel ERNI a Jaromír PIŠTORA. Efficient analysis method of light scattering by a grating of plasmonic nanorods. COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. Bingley: Emerald, 2018, 37(4), s. 1436-1448. ISSN 0332-1649. [Detail]
ZHANG, Shihao, Dominik LEGUT, Zhongheng FU, Timothy C. GERMANN a Ruifeng ZHANG. High-throughput screening for superhard carbon and boron nitride allotropes with superior stiffness and strength. Carbon. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 137(2018), s. 156-164. ISSN 0008-6223. [Detail]
PRAUS, Petr, Ladislav SVOBODA, Richard DVORSKÝ, Joachim FARIA, Claudia SILVA a Martin RELI. Nanocomposites of SnO2 and g-C3N4: Preparation, characterization and photocatalysis under visible LED irradiation. Ceramics International. Elsevier, 2018, 44(4), s. 3837-3846. ISSN 0272-8842. [Detail]
HLAVÁČ, Dominik, Diana KLUSHINA a Jonáš TOKARSKÝ. Interaction of antitumoral drug erlotinib with biodegradable triblock copolymers: A molecular modeling study. Chemical Papers. Springer, 2018, 72(8), s. 2023-2034. ISSN 0366-6352. [Detail]
KONVIČKOVÁ, Zuzana, Veronika HOLIŠOVÁ, Marek KOLENČÍK, Teppei NIIDE, Gabriela KRATOŠOVÁ, Mitsuo UMETSU a Jana SEIDLEROVÁ. Phytosynthesis of colloidal Ag-AgCl nanoparticles mediated by Tilia sp leachate, evaluation of their behaviour in liquid phase and catalytic properties. Colloid and Polymer Science. Springer, 2018, 296(4), s. 677-687. ISSN 0303-402X. [Detail]
JONŠTA, Petr, Irena VLČKOVÁ, Zdeněk JONŠTA, Vladimír TOMÁŠEK a Taťána FENCLOVÁ. Resistance of high-strength steels to stress corrosion cracking depending on external environment ph factor. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(3), s. 19-23. ISSN 1335-4205. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Kamila HRABOVSKÁ, Petra MATĚJKOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Settled iron-based road dust, its characteristic and possible association with detection in human tissues. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2018, 26(3), s. 2950-2959. ISSN 0944-1344. [Detail]
KLIKA, Zdeněk a Jana SERENČÍŠOVÁ. Nová metoda pro predikci pevnosti koksu po reakci (CSR). Hutnické listy. Ocelot, 2018, LXXI(6), s. 5-9. ISSN 0018-8069. [Detail]
MA, Youqiao, Di GUO, Yangyuanlong GAO, Sabrina SARAH, Qiang WU, Jun ZHOU, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. High Sensitive Z-Shaped Fiber Interferometric Refractive Index Sensor: Simulation and Experiment. IEEE Photonics Technology Letters. Vienna: IEEE, 2018, 30(12), s. 1131-1134. ISSN 1041-1135. [Detail]
SIMILI, Deepak, Michal ČADA a Jaromír PIŠTORA. Silicon Slot Waveguide Electro-Optic Kerr Effect Modulator. IEEE Photonics Technology Letters. IEEE, 2018, 30(9), s. 873-876. ISSN 1041-1135. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Radek MARTINEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS, Daniel CVEJN, Pavel VALÍČEK a Tomáš NOVÁK. Utilization of the LMS Algorithm to Filter the Predicted Course by Means of Neural Networks for Monitoring the Occupancy of Rooms in an Intelligent Administrative Building. IFAC-PapersOnLine. Volume 51. London: Elsevier Science, 2018, 51(6), s. 378-383. ISSN 2405-8963. [Detail]
HAVELA, Ladislav, Mykhaylo PAUKOV, Milan DOPITA, Lukas HORAK, Dania DROZDENKO, Martin DIVIS, Ilja TUREK, Dominik LEGUT, Lukáš KÝVALA, Thomas GOUDER, Alice SEIBERT a Frank HUBER. Crystal Structure and Magnetic Properties of Uranium Hydride UH2 Stabilized as a Thin Film. Inorganic Chemistry. Washington, D. C.: American Chemical Society, 2018, 57(23), s. 14727-14732. ISSN 0020-1669. [Detail]
VACULOVÁ, Jana, Jiří GALLO, Pavel HURNÍK, Oldřich MOTYKA, Stuart GOODMAN a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Low intrapatient variability of histomorphological findings in periprosthetic tissues from revised metal/ceramic on polyethylene joint arthroplasties. Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials. John Wiley & Sons, 2018, s. 1-11. ISSN 1552-4973. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Marcus MORBACH, Jakub VYRAVSKY, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Miroslav VACULÍK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Nanocomposite Kaolin/TiO2 as a Possible Functional Filler in Automotive Brake Pads. Journal of Nanomaterials. Londýn: Hindawi, 2018, s. nestránkováno. ISSN 1687-4110. [Detail]
JIRÁSKOVÁ, Yvonna, Jiří BURŠÍK, Jana SEIDLEROVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Ivo ŠAFAŘÍK, Mirka ŠAFAŘÍKOVÁ, Kristýna POSPÍŠKOVÁ a Ondřej ŽIVOTSKÝ. Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite. Journal of Nanomaterials. Hindawi, 2018, 2018, s. 3738106(1)-3738106(14). ISSN 1687-4110. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI a Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), s. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK a Ladislav SVOBODA. Crystallization of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide by pressurized hot water and its effect on microstructural properties and photoactivity. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 141(November), s. 39-48. ISSN 0896-8446. [Detail]
SVOBODA, Ladislav, Petr PRAUS, Maria LIMA, Maria SAMPAIO, Dalibor MATÝSEK, Michal RITZ, Richard DVORSKÝ, Joaquim FARIA a Cláudia SILVA. Graphitic carbon nitride nanosheets as highly efficient photocatalysts for phenol degradation under high-power visible LED irradiation. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 100(2018), s. 322-332. ISSN 0025-5408. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Ladislav SVOBODA, Jiří BEDNÁŘ, Pavel MANČÍK, Dalibor MATÝSEK a Markéta POMIKLOVÁ. Deposition of Sorption and Photocatalytic Material on Nanofibers and Fabric by Controlled Sublimation. Materials Science Forum. Volume 936. Trans Tech Publications, 2018, 936(October), s. 63-67. ISSN 0255-5476. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Jozef VLČEK, Jana SEIDLEROVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Iveta MARTAUSOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Chemical and phase composition of metallurgical slags and their effects on freshwater green algae. Materials Today: Proceedings. Elsevier, 2018, 5(1), s. S2-S10. ISSN 2214-7853. [Detail]
MIČICA, Martin, Sophie ELIET, Mathias VANWOLLEGHEM, Roman MOTIYENKO, Anastazia PIENKINA, Laurent MARGULÈS, Kamil POSTAVA, Jaromír PIŠTORA a Jean-Francois LAMPIN. High-resolution THz gain measurements in optically pumped ammonia. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2018, 26(16), s. 21242-21248. ISSN 1094-4087. [Detail]
HALAGAČKA, Lukáš, Mathias VANWOLLEGHEM, François VAURETTE, Jamal BEN YOUSSEF, Kamil POSTAVA, Jaromír PIŠTORA a Beatrice DAGENS. Magnetoplasmonic nanograting geometry enables optical nonreciprocity sign control. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2018, 26(24), s. 31554-31566. ISSN 1094-4087. [Detail]
STEJSKAL, Ondřej, Robin SILBER, Jaromír PIŠTORA a Jaroslav HAMRLE. Convergence study of the ab-initio calculated quadratic magneto-optical spectra in bcc Fe. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications. Elsevier Science, 2018, 32(December 2018), s. 24-27. ISSN 1569-4410. [Detail]
SILBER, Robin, Michaela TOMÍČKOVÁ, Jari RODEWALD, Joachim WOLLSCHLAEGER, Jaromír PIŠTORA, Martin VEIS, Timo KUSCHEL a Jaroslav HAMRLE. Quadratic magnetooptic spectroscopy setup based on photoelastic light modulation. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications. Elsevier Science, 2018, 31(Kveten), s. 60-65. ISSN 1569-4410. [Detail]
KOLEJÁK, Pierre, Kamil POSTAVA, Martin MIČICA, Petr KUŽEL, Filip KADLEC a Jaromír PIŠTORA. Experimental Gouy phase shift compensation in Terahertz time-domain spectroscopy. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications. New York: Elsevier Science, 2018, 31(SEP 2018), s. 129-133. ISSN 1569-4410. [Detail]
FU, Zhongheng, Dominik LEGUT, Timothy C. GERMANN, Chen SI, Shiyu DU, Joseph S. FRANCISCO a Ruifeng ZHANG. Phonon-mediated stabilization and softening of 2D transition metal carbides: case studies of Ti2CO2 and Mo2CO2. Physical Chemistry Chemical Physics. London: Royal Society of Chemistry, 2018, 20(21), s. 14608-14618. ISSN 1463-9076. [Detail]
FU, Zhongheng, Shihao ZHANG, Dominik LEGUT, Timothy C. GERMANN, Chen SI, Shiyu DU, Joseph S. FRANCISCO a Ruifeng ZHANG. A synergetic stabilization and strengthening strategy for two-dimensional ordered hybrid transition metal carbides. Physical Chemistry Chemical Physics. London: Royal Society of Chemistry, 2018, 20(47), s. 29684-29692. ISSN 1463-9076. [Detail]
FU, Z., S. ZHANG, Dominik LEGUT, T.C. GERMANN, C. SI, S. DU, J.S. FRANCISCO a R. ZHANG. A synergetic stabilization and strengthening strategy for two-dimensional ordered hybrid transition metal carbides. Physical Chemistry Chemical Physics. London: Royal Society of Chemistry, 2018, 20(47), s. 29684-29692. ISSN 1463-9076. [Detail]
ZUSIN, Dmitriy, Phoebe M. TENGDIN, Maithreyi GOPALAKRISHNAN, Christian GENTRY, Adam BLONSKY, Michael GERRITY, Dominik LEGUT, Justin M. SHAW, Hans T. NEMBACH, T. J. SILVA, Peter M. OPPENEER, Henry C. KAPTEYN a Margaret M. MURNANE. Direct measurement of the static and transient magneto-optical permittivity of cobalt across the entire M-edge in reflection geometry by use of polarization scanning. Physical review B. College Park: American Physical Society, 2018, 97(2), s. nestránkováno. ISSN 2469-9950. [Detail]
MRÁZKOVÁ, Zuzana, Igor Paul SOBKOWICZ, Martin FOLDYNA, Kamil POSTAVA, Ileana FLOREA, Jaromír PIŠTORA a Pere ROCA I CABARROCAS. Optical properties and performance of pyramidal texture silicon heterojunction solar cells: key role of vertex angles. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. Wiley-Blackwell, 2018, 26(6), s. 369-376. ISSN 1062-7995. [Detail]
TROJKOVÁ, Jana, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Aleš HENDRYCH, Dmitry MARKOV a Klára DROBÍKOVÁ. Magnetic Domain Patterns in Bilayered Ribbons Studied by Magnetic Force Microscopy and Magneto-Optical Kerr Microscopy. Scanning. Wiley-Hindawi, 2018, 2018(April), s. 8308460(1)-8308460(10). ISSN 0161-0457. [Detail]
RITZ, Michal a Marta VALÁŠKOVÁ. Infrared and Raman spectroscopy of three commercial vermiculites doped with cerium dioxide nanoparticles. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Elsevier, 2018, 201(1), s. 39-45. ISSN 1386-1425. [Detail]
KIEHBADROUDINEZHAD, Shahideh, Michal ČADA, Zhizhang (David) CHEN, Adib SHAHABI, Ian SHORTAND, Zamri Zainal ABIDIN a Samiramis KIEHBADROUDINEZHAD. Concentric Circles and Spiral Configurations for Large Correlator Arrays in Radio Astronomy. The Astronomical Journal. Bristol: IOP Publishing, 2018, 156(4), s. nestránkováno. ISSN 0004-6256. [Detail]
NEDOMA, Jan, Marcel FAJKUS, Radana KAHÁNKOVÁ, Radek MARTINEK, Marek DVORSKÝ, Jan VAŇUŠ, Vladimír VAŠINEK a Daniel CVEJN. Fiber-optic interferometric sensor for monitoring automobile and rail traffic. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), 2018, 26(6), s. 2986-2995. ISSN 1300-0632. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Silvie VALLOVÁ, Oldřich MOTYKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Effects of binder choice in converter and blast furnace sludge briquette preparation: Environmental and practical implications. Waste Management. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 79(SEP 2018), s. 30-37. ISSN 0956-053X. [Detail]
KORENKOVA, Lucia, Martin ŠEBESTA, Martin URIK, Marek KOLENČIK, Gabriela KRATOŠOVÁ, Marek BUJDOS, Ivo VAVRA a Edmund DOBROCKA. Physiological response of culture media-grown barley (Hordeum vulgare L.) to titanium oxide nanoparticles. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Soil and Plant Science. Taylor & Francis, 2017, 67(4), s. 285-291. ISSN 0906-4710. [Detail]
KVACKAJ, T., P. BELLA, R. BIDULSKY, R. KOCISKO, P. PETROUSEK, A. FEDORIKOVA, J. BIDULSKA, Petr JANDAČKA, M. LUPTAK, M. CERNIK a R. PERNIS. The Effect of Cryo-Rolling and Annealing on Magnetic Properties in Non-Oriented Electrical Steel. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2017, 131(4), s. 1105-1107. ISSN 0587-4246. [Detail]
JANÍKOVÁ, Barbora, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Martin KORMUNDA a Lucie NEUWIRTHOVÁ. Photoactive and non-hazardous kaolin/ZnO composites prepared by calcination of sodium zinc carbonate. Applied Clay Science. Elsevier, 2017, 143(červenec 2017), s. 345-353. ISSN 0169-1317. [Detail]
MRÁZKOVÁ, Zuzana, Martin FOLDYNA, Soumyadeep MISRA, Mutaz AL-GHZAIWAT, Kamil POSTAVA, Jaromír PIŠTORA a Pere ROCA I CABARROCAS. In-situ Mueller matrix ellipsometry of silicon nanowires grown by plasma-enhanced vapor-liquid-solid method for radial junction solar cells. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 421(1 November 2017), s. 667-673. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jana KUPKOVÁ, Piotr KUSTROWSKI a Petr PRAUS. Photocatalytic decomposition of N2O over TiO2/g-C3N4 photocatalysts heterojunction. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 396(2), s. 1685-1695. ISSN 0169-4332. [Detail]
KLIKA, Zdeněk a Ivan KOLOMAZNÍK. CQMA metoda ke stanovení minerálních fází v pevných vzorcích. CHEMagazín. Ing. Miloslav Rotrekl, 2017, s. 26-27. ISSN 1210-7409. [Detail]
PRAUS, Petr, Ladislav SVOBODA, Richard DVORSKÝ, Martin RELI, Martin KORMUNDA a Pavel MANČÍK. Synthesis and properties of nanocomposites of WO3 and exfoliated g-C3N4. Ceramics International. Elsevier, 2017, 43(16), s. 13581-13591. ISSN 0272-8842. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Petra VILÍMOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Oldřich MOTYKA. Polyaniline/montmorillonite nanocomposite thin layers deposited on different substrates. Chemical Papers. Springer, 2017, 71(2), s. 317-327. ISSN 0366-6352. [Detail]
PEIKERTOVÁ, Pavlína, Lenka KULHÁNKOVÁ, Lucie CHLEBÍKOVÁ a Jonáš TOKARSKÝ. Raman study of PANI thin film during long time period in dependence on storage conditions. Chemical Papers. Springer, 2017, 71(2), s. 379-385. ISSN 0366-6352. [Detail]
KLIKA, Zdeněk a Ivan KOLOMAZNÍK. The determination of the mineral percentages in granite. Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. P.A. NOVA S.A., 2017, s. 200-207. ISSN 0000-0000. [Detail]
KOSTURA, Bruno, Richard DVORSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Jiří BEDNÁŘ a Pavel MANČÍK. Preparation of sorbent with a high active sorption surface based on blast furnace slag for phosphate removal from wastewater. Environment Protection Engineering. Technical University of Wrocław, 2017, 43(1), s. 161-168. ISSN 0324-8828. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Ivan KOLOMAZNÍK a Marianna HUNDÁKOVÁ. Vermiculite as efficient sorbent of Ce-III and Ce-IV. Environmental Chemistry. Clayton: CSIRO Publishing, 2017, 14(1), s. 39-47. ISSN 1448-2517. [Detail]
HORÁK, Jiří, Lenka KUBOŇOVÁ, Kamil KRPEC, František HOPAN, Petr KUBESA, Oldřich MOTYKA, Vendula LACIOK, Milan DEJ, Tadeáš OCHODEK a Daniela PLACHÁ. PAH emissions from old and new types of domestic hot water boilers. Environmental Pollution. Elsevier, 2017, 2017(225), s. 31-39. ISSN 0269-7491. [Detail]
JENČAROVÁ, Jana, Alena LUPTÁKOVÁ, Nikola VÍTKOVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Petr JANDAČKA. Magnetic Sorbents Biomineralization on the Basis of Iron Sulphides. Environmental Technology. Taylor & Francis, 2017, s. 1-10. ISSN 0959-3330. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír a Michal LESŇÁK. Evanescent Waves in Nanostructures. Hutnické listy. Ocelot, 2017, 70(6/2017), s. 59-64. ISSN 0018-8069. [Detail]
LESŇÁK, Michal a Jaromír PIŠTORA. Možnosti klinických měření metodou SPR. Hutnické listy. Ocelot, 2017, 70(6/2017), s. 65-68. ISSN 0018-8069. [Detail]
YOUQIAO, Nghia Ma, Nghia NGUYEN-HUU, Jun ZHOU, Hiroshi MAEDA, Qiang WU, Mohamed ELDLIO, Jaromír PIŠTORA a Michael CADA. Mach-Zehnder Interferometer-Based Integrated Terahertz Temperature Sensor. IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics. IEEE, 2017, 23(4), s. nestránkováno. ISSN 1077-260X. [Detail]
ČADA, Michal a Jaromír PIŠTORA. Design of a New Terahertz Nanowaveguide Amplifier. IEEE Photonics Journal. IEEE, 2017, 9(3), s. nestránkováno. ISSN 1943-0655. [Detail]
JANDIERI, Vakhtang, Kiyotoshi YASUMOTO a Jaromír PIŠTORA. Rigorous Analysis of Electromagnetic Scattering by Grating of Plasmonic Nanorods Coupled to Magneto-Optical Slab. IEEE Transactions on Magnetics. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, 53(4), s. nestránkováno. ISSN 0018-9464. [Detail]
HORÁK, Tomáš, Guillaume DUCOURNAU, Martin MIČICA, Kamil POSTAVA, Jamal BEN YOUSSEF, Jean-Francois LAMPIN a Mathias VANWOLLEGHEM. Free-Space Characterization of Magneto-Optical Hexaferrites in the Submillimeter-Wave Range. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. IEEE, 2017, 7(5), s. 563-571. ISSN 2156-342X. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of acid-treated talc and Na2CO3 flux on mineralogical phase composition and porosity in steatite ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology. Wiley-Blackwell, 2017, 14(4), s. 803-809. ISSN 1546-542X. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Luboš JANKOVIČ a Marta VALÁŠKOVÁ. Preparation of antibacterial chlorhexidine/vermiculite and release study. International Journal of Mineral Processing. Elsevier, 2017, 159(8 December 2016), s. 1-6. ISSN 0301-7516. [Detail]
KOCOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ a Oldřich MOTYKA. Implantation of posterior chamber phakic intraocular lens for myopia and hyperopia – long-term clinical outcomes. Journal Francais D Ophtalmologie. Masson Editeur, 2017, 40(3), s. 215-223. ISSN 0181-5512. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Michal RITZ. Antibacterial LDPE Nanocomposites Based on Zinc Oxide Nanoparticles/Vermiculite Nanofiller. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. Springer, 2017, 27(4), s. 986-995. ISSN 1574-1443. [Detail]
NGUYEN-HUU, Nghia, Michael CADA, Youqiao MA, Franklin CHE, Jaromír PIŠTORA, Kiyotoshi YASUMOTO, Yuan MA, Jie LIN a Hiroshi MAEDA. Mid-infrared Fano resonance in heavily doped silicon and metallic nanostructures due to coupling of Wood-Rayleigh anomaly and surface plasmons. Journal of Physics. D, Applied Physics. IOP Publishing, 2017, 50(20), s. nestránkováno. ISSN 0022-3727. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Pavlína PEIKERTOVÁ, Hana BIELNIKOVÁ, Hana BAROŠOVÁ, Oldřich MOTYKA, Lenka ČÁBALOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Pavel KOMÍNEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Raman microspectroscopy as a useful tool for nanopathology. Journal of Raman Spectroscopy. New York: Wiley, 2017, 48(3), s. 357-362. ISSN 0377-0486. [Detail]
JIANG, Shengling, Ran MI, Rongping YUN, Shicheng QI, Xiaoa ZHANG, Yafei LÜ, Vlastimil MATĚJKA, Pavlína PEIKERTOVÁ a Jonáš TOKARSKÝ. Structure and properties of kaolinite intercalated with potassium acetate and their nanocomposites with polyamide 1010. Journal of Thermoplastic Composite Materials. SAGE Publications Ltd, 2017, 30(7), s. 971-985. ISSN 0892-7057. [Detail]
NIESEN, Alessia, Jana LUDWIG, Manuel GLAS, Robin SILBER, Jan-Michael SCHMALHORST, Elke ARENHOLZ a Guenter REISS. Perpendicular magnetic anisotropy of TiN buffered Co2FeAl/MgO bilayers. Journal of applied physics. American Institute of Physics, 2017, 121(22), s. "223902-1"-"223902-6". ISSN 0021-8979. [Detail]
TOKARČÍKOVÁ, Michaela, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Testing the stability of magnetic iron oxides/kaolinite nanocomposite under various pH conditions. Journal of solid state chemistry. Academic Press, Elsevier Science Inc, 2017, 253(září 2017), s. 329-335. ISSN 0022-4596. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Marianna HUNDÁKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Preparation of calcium-deficient hydroxyapatite particles on vermiculite by precipitation and sonication. Journal of the Australian Ceramic Society. Australian Ceramic Society, 2017, 53(2), s. 775-785. ISSN 2510-1560. [Detail]
CHOCHOL, Jan, Kamil POSTAVA, Michael CADA, Mathias VANWOLLEGHEM, Martin MIČICA, Lukáš HALAGAČKA, Jean-Francois LAMPIN a Jaromír PIŠTORA. Plasmonic behavior of III-V semiconductors in far-infrared and terahertz range. Journal of the European Optical Society – Rapid Publications. European Optical Society, 2017, 13(May), s. 13(1)-13(8). ISSN 1990-2573. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Jan ENDRES a Stanislav DANIŠ. Novel synthesis of ZrxTi1-xOn mixed oxides using titanyl sulphate and pressurized hot and supercritical fluids, and their photocatalytic comparison with sol-gel prepared equivalents. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(1), s. 95-103. ISSN 0025-5408. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Veronika DRAŠTÍKOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Tereza BÍLKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. On the stability of alkali metal promoters in Co mixed oxides during direct NO catalytic decomposition. Molecular Catalysis. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2017, 428(Mar 2017), s. 33-40. ISSN 2468-8231. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kvetuse JIRATOVA, Grzegorz SLOWIK, Lucie OBALOVÁ a Pegie COOL. Catalytic activity of cobalt grafted on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition and CO oxidation. Molecular Catalysis. New York: Elsevier Science, 2017, 437( AUGUST 2017), s. 57-72. ISSN 2468-8231. [Detail]
MA, Youqiao, Yousef ALATTAR, Jun ZHOU, Mohamed ELDLIO, Hiroshi MAEDA, Jaromír PIŠTORA a Michael CADA. Semiconductor-based plasmonic interferometers for ultrasensitive sensing in a terahertz regime. Optics Letters. Optical Society of America, 2017, 42(12), s. 2338-2341. ISSN 0146-9592. [Detail]
URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, Dušan ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Oldřich MOTYKA, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a Foniatrie. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2017, 6(4), s. 198-204. ISSN 1210-7867. [Detail]
URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, Dušan ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Oldřich MOTYKA a Jana VACULOVÁ. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a Foniatrie. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2017, 66(1), s. 35-39. ISSN 1210-7867. [Detail]
FÖRDÖS, Tibor, Henri JAFFRÈS, Kamil POSTAVA, Mohamed S. SEGHILANI, Arnaud GARNACHE, Jaromír PIŠTORA a Henri-Jean DROUHIN. Eigenmodes of spin vertical-cavity surface-emitting lasers with local linear birefringence and gain dichroism. Physical Review A. College Park: American Physical Society, 2017, 96(4), s. nestránkováno. ISSN 2469-9926. [Detail]
MIHALIK, Matúš, Marián MIHALIK, Andreas HOSER, Daniel M. PAJEROWSKI, Dominik KRIEGNER, Dominik LEGUT, Krzysztof Jaromir LEBECKI, Martin VAVRA, Magdalena FITTA a Mark W. MEISEL. Magnetic structure of the mixed antiferromagnet NdMn0.8Fe0.2O3. Physical review B. American Physical Society, 2017, 96(13), s. "134430-1"-"134430-10". ISSN 2469-9950. [Detail]
PEIKERTOVÁ, Pavlína, Miroslava KURICOVÁ, Alena KAŽIMÍROVÁ, Jana TULINSKÁ, Magdaléna BARANČOKOVÁ, Aurélia LÍŠKOVÁ, Marta STARUCHOVÁ, Mira HORVÁTHOVÁ, Silvia ILAVSKÁ, Eva JAHNOVÁ, Michaela SZABOVÁ, Miroslav VACULÍK, Jana KUKUTSCHOVÁ, Karla KUČOVÁ, Maria DUŠÍNSKÁ a Peter FILIP. Toxicity of the airborne brake wear debris. SAE International journal of materials and manufacturing. SAE International, 2017, 10(1), s. 19-25. ISSN 1946-3979. [Detail]
FOLDYNA, Vladimír, Josef FOLDYNA, Dagmar KLICHOVA, Jiri KLICH, Petr HLAVACEK, Lenka BODNAROVA, Tomas JAROLIM a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Effects of Continuous and Pulsating Water Jet on CNT/Concrete Composite. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING. ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, 2017, 63(10), s. 583-589. ISSN 0039-2480. [Detail]
CHOCHOL, Jan, Kamil POSTAVA, Michael CADA a Jaromír PIŠTORA. Experimental demonstration of magnetoplasmon polariton at InSb(InAs)/dielectric interface for terahertz sensor application. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2017, 7(13 October 2017), s. nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
ZHANG, R. F., X. F. KONG, H. T. WANG, S. H. ZHANG, Dominik LEGUT, S. H. SHENG, S. SRINIVASAN, K. RAJAN a T. C. GERMANN. An informatics guided classification of miscible and immiscible binary alloy systems. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2017, 7(29 August 2017), s. nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Petra VILÍMOVÁ a Jaroslav BEŇO. Graphene-containing thin films prepared by calcination of polyaniline/montmorillonite nanocomposite. Thin Solid Films. Elsevier Science SA, 2017, 625(1. března 2017), s. 148-154. ISSN 0040-6090. [Detail]
KOLENČÍK, Marek, Hana VOJTKOVÁ, Martin URÍK, Mária ČAPLOVIČOVÁ, Jaromír PIŠTORA, Michael CADA, Aneta BABIČOVÁ, Huan FENG, Yu QIAN a Illa RAMAKANTH. Heterotrophic bacterial leaching of zinc and arsenic from artificial adamite. Water, Air, and Soil Pollution. Springer, 2017, 228(6), s. 224. ISSN 0049-6979. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Miroslav VACULÍK, Marcel MIKESKA, Ondřej DUTKO, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK a Peter FILIP. Release of volatile organic compounds by oxidative wear of automotive friction materials. Wear. Elsevier Science SA, 2017, 376(376), s. 705-716. ISSN 0043-1648. [Detail]
KOCOVÁ, Hana, Eva VLKOVÁ, Lenka MICHALCOVÁ, Natália RYBÁROVÁ a Oldřich MOTYKA. Incidence of cataract following implantation of a posterior-chamber phakic lens ICL (Implantable Collamer Lens) – long-term results. Česká a slovenská oftalmologie (Czech and Slovak Ophthalmology). Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, 73(3), s. 87-93. ISSN 1211-9059. [Detail]
CHOCHOL, Jan, Kamil POSTAVA, Michael CADA, Mathias VANWOLLEGHEM, Lukáš HALAGAČKA, Jean-Francois LAMPIN a Jaromír PIŠTORA. Magneto-optical properties of InSb for terahertz applications. AIP Advances. American Institute of Physics, 2016, 6(11), s. 115021(1)-115021(7). ISSN 2158-3226. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jiří BEDNÁŘ, Ladislav SVOBODA, K. ŠOLLOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Preparation of high-performance photocatalytic core-shell lamellar nanostructures ZnO-(Si)-ZnO with high specific surface area. Advanced Materials Letters. VBRI Press, 2016, 7(9), s. 730-734. ISSN 0976-3961. [Detail]
RAWAT, Banmali Singh, Jaromír PIŠTORA a David J. COISSON. Nano particle effects on magneto optic ferrite thin films for variable Multiplexer/Demultiplexer applications in optical communications. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 606-610. ISSN 1936-6612. [Detail]
REPKOVÁ, Jana, Michal LESŇÁK, Jiří LUŇÁČEK, Petr JANDAČKA, Richard DVORSKÝ, Ondřej ŽIVOTSKÝ a Jan PROCHÁZKA. An experimental verification of particle flow ratio of high gradient magnetic separation. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 611-615. ISSN 1936-6612. [Detail]
HAMRLOVÁ, Jana, Jaroslav HAMRLE a Jaromír PIŠTORA. Separation of magnetization contributions from different ferromagnetic layers using singular value decomposition. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 661-665. ISSN 1936-6612. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Kateřina ŠULCOVÁ. Mechanical treated vermiculite particles - surface and size characteristics. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 681-684. ISSN 1936-6612. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Jana KUPKOVÁ, Kateřina ŠKRLOVÁ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Cordierite nanocomposite particles with addition of zinc oxide. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 691-694. ISSN 1936-6612. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina MATĚJOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. The study of the antibacterial activity of kaolinite/ZnO composites. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. Valencia: American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 695-698. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Marianna HUNDÁKOVÁ, Lenka PAZOURKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Preparation of al-intercalated/pillared clay materials from Na-Form and acidified vermiculite and montmorillonite characterized by XRD and FTIR analysis. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. Valencia: American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 699-703. ISSN 1936-6612. [Detail]
DUTKO, Ondřej, Ondřej CHOVANEC, Marcel MIKESKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Daniela PLACHÁ. Multi-Wall Carbon Nanotubes as Sorbents for Removal of Ibuprofen and Diclofenac from Aqueous Solutions. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 647-650. ISSN 1936-6612. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Dagmar MĚŘÍNSKÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial polypropylene/Ag-kaolinite, preparation and characterization. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 656-660. ISSN 1936-6612. [Detail]
HLAVÁČ, Dominik, Magda RELI SAMLÍKOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Molecular Modeling of Antibacterial Clay Nanocomposites. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 666-669. ISSN 1936-6612. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Petr STUCHLÍK, Ondřej DUTKO, Tomáš SOSNA a Marcel MIKESKA. Supercritical Fluid Extraction as a Method for Preparation of Submicron Particles of Cimetidine and Hydrochlorothiazide. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 670-674. ISSN 1936-6612. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Christiana KLIKOVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Uptake of Ce(III) and Ce(IV) on montmorillonite. Applied Clay Science. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 132(NOV 2016), s. 41-49. ISSN 0169-1317. [Detail]
VAŠINA, Martin, Daniela PLACHÁ, Marcel MIKESKA, Lumír HRUŽÍK a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Sound absorption study of raw and expanded particulate vermiculites. Applied Physics A: Materials Science and Processing. New York: Springer, 2016, 122(12), s. 998. ISSN 0947-8396. [Detail]
SVOBODA, Ladislav, Richard DVORSKÝ, Petr PRAUS, Dalibor MATÝSEK a Jiří BEDNÁŘ. Synthesis of ZnO nanocoatings by decomposition of zinc acetate induced by electrons emitted by indium. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2016, 388(1 December 2016), s. 491-496. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CORDIERITES BASED ON COMMERCIAL VERMICULITES IN RELATION TO THE NATURAL AND SYNTHETIC CORDIERITES. Ceramics - Silikáty. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016, 60(4), s. 308-316. ISSN 0862-5468. [Detail]
TOKARČÍKOVÁ, Michaela, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Leaching test for calcined kaolinite and kaolinite/TiO2 photoactive composite. Chemical papers. Berlín: Walter de Gruyter GmbH, 2016, 70(9), s. 1253-1261. ISSN 0366-6352. [Detail]
MALACHOVÁ, Kateřina, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zuzana RYBKOVÁ, Hana SEZIMOVA, Daniela PLACHÁ, Kristina ČABANOVÁ a Peter FILIP. Toxicity and mutagenicity of low-metallic automotive brake pad materials. Ecotoxicology and environmental safety. Academic Press, Elsevier Science Inc, 2016, 131(SEP 2016), s. 37-44. ISSN 0147-6513. [Detail]
KAZIMIROVA, Alena, Pavlína PEIKERTOVÁ, Magdalena BARANCOKOVA, Marta STARUCHOVA, Jana TULINSKA, Miroslav VACULÍK, Ivo VÁVRA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Peter FILIP a Maria DUSINSKA. Automotive airborne brake wear debris nanoparticles and cytokinesis-block micronucleus assay in peripheral blood lymphocytes: A pilot study. Environmental Research. San Diego: Academic Press, 2016, 148(April 2016), s. 443-449. ISSN 0013-9351. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Roman GABOR, Oldřich MOTYKA, Daniela PLACHÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Vliv druhu pojiva na tvorbu odpadního plynu při termické úpravě briketovaných jemnozrnných metalurgických kalů. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 2(LXIX), s. 17-23. ISSN 0018-8069. [Detail]
LESŇÁK, Michal a Jaromír PIŠTORA. Měření magnetických vlastností tvrdých magnetických materiálů. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), s. 51-54. ISSN 0018-8069. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jiří BEDNÁŘ, Pavel MANČÍK, Ladislav SVOBODA, Jana TROJKOVÁ, Dalibor MATÝSEK a Pavlína PEIKERTOVÁ. Synthesis of Composite Photocatalytic Nanoparticles ZnO·mSiO2 Using New Aerosol Method. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 6(69), s. 68-72. ISSN 0018-8069. [Detail]
CADA, Michael a Jaromír PIŠTORA. Plasmon Dispersion at an Interface Between a Dielectric and a Conducting Medium With Moving Electrons. IEEE journal of quantum electronics. IEEE, 2016, 52(6), s. nestránkováno. ISSN 0018-9197. [Detail]
URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, Dušan ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, Oldřich MOTYKA, Jana VACULOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. Elsevier, 2016, 86(JUL 2016), s. 213-217. ISSN 0165-5876. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Jana SEIDLEROVÁ, Oldřich MOTYKA, Ivo ŠAFAŘÍK a Mirka ŠAFAŘÍKOVÁ. Magnetically modified peanut husks as an effective sorbent of heavy metals. Journal of Environmental Chemical Engineering. Elsevier, 2016, 4(1), s. 549-555. ISSN 2213-3437. [Detail]
KONVIČKOVÁ, Zuzana, Adam SCHRÖFEL, Marek KOLENČÍK, Kateřina DĚDKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Martin ŽÍDEK, Jana SEIDLEROVÁ a Gabriela KRATOŠOVÁ. Antimicrobial bionanocomposite-from precursors to the functional material in one simple step. Journal of Nanoparticle Research. New York: Springer, 2016, 18(12), s. 1-11. ISSN 1388-0764. [Detail]
STEJSKAL, Ondřej, Jaroslav HAMRLE, Jaromír PIŠTORA a Yoshichika OTANI. Optimization of spin injection and spin detection in lateral nanostructures by geometrical means. Journal of magnetism and magnetic materials. Elsevier, 2016, 414(15 September 2016), s. 132-143. ISSN 0304-8853. [Detail]
HAMRLOVÁ, Jana, Dominik LEGUT, Martin VEIS, Jaromír PIŠTORA a Jaroslav HAMRLE. Principal spectra describing magnetooptic permittivity tensor in cubic crystals. Journal of magnetism and magnetic materials. Elsevier, 2016, 420(15 December 2016), s. 143-151. ISSN 0304-8853. [Detail]
PANG, Jinbo, Alicja BACHMATIUK, Imad IBRAHIM, Lei FU, Daniela PLACHÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Barbara TRZEBICKA, Thomas GEMMING, Juergen ECKERT a Mark Hermann RÜMMELI. CVD growth of 1D and 2D sp2 carbon nanomaterials. Journal of materials science. Springer, 2016, 51(2), s. 640-667. ISSN 0022-2461. [Detail]
TILKOVÁ, Alena, Oldřich MOTYKA a Jana SEIDLEROVÁ. Phosphate Removal Using Non-Modified and Magnetically Modified Montmorillonite. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7836-7839. ISSN 1533-4880. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Monika CIESLAROVÁ, Zdeněk MATĚJ, Stanislav DANIŠ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG a Vlastimil MATĚJKA. Microstructure, Optical and Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Films Prepared by Chelating-Agent Assisted Sol-Gel Method. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(1), s. 504-514. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Lenka PAZOURKOVÁ, Jana KUPKOVÁ, Magda RELI SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Preparation of antimicrobial polyethylene/inorgano-organo-vermiculite hybrid material. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7783-7787. ISSN 1533-4880. [Detail]
PAZOURKOVÁ, Lenka, Jana KUPKOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Sorption of Cd2+ on Clay Mineral/Hydroxyapatite Nanocomposites. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7788-7791. ISSN 1533-4880. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor, Jaromír PIŠTORA a Michael CADA. Semiconductors for Nanoplasmonics. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7797-7800. ISSN 1533-4880. [Detail]
KOHUT, Tomáš, Kamil POSTAVA, Zuzana MRÁZKOVÁ, Martin FOLDYNA, Pere Roca I. CABARROCAS, Martin MIČICA a Jaromír PIŠTORA. Modeling of Mueller Matrix Response from Diffracting Structures. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7805-7809. ISSN 1533-4880. [Detail]
MIČICA, Martin, Václav BUCKO, Kamil POSTAVA, Mathias VANWOLLEGHEM, Jean-Francois LAMPIN a Jaromír PIŠTORA. Analysis of Wire-Grid Polarisers in Terahertz Spectral Range. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7810-7813. ISSN 1533-4880. [Detail]
SÝKORA, Rudolf, Kamil POSTAVA, Dominik LEGUT a R. TARASENKO. Calculated Reflection Coefficients of a Single Planar Interface with an Optically Biaxial Cu(en)(H2O)(2)SO4 Material Compared to Experiment. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7818-7821. ISSN 1533-4880. [Detail]
DUTKO, Ondřej, Daniela PLACHÁ, Marcel MIKESKA, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Pawel WRÓBEL, Alicja BACHMATIUK a Mark Hermann RÜMMELI. Comparison of selected oxidative methods for carbon nanotubes: Structure and functionalization study. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7822-7825. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUZNÍKOVÁ, Ľubomíra, Kateřina DĚDKOVÁ, Lubomír PAVELEK, Jana KUPKOVÁ, Rostislav VÁŇA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Synthesis and characterization of samarium oxide nanoparticles. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7829-7831. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Eliška, Aneta ČERNÍKOVÁ, Daniela PLACHÁ, Martin PISÁRČIK, Kateřina DĚDKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ferdinand DEVÍNSKÝ a Josef JAMPÍLEK. Cimetidine Nanoparticles for Permeability Enhancement. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7840-7843. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
PLEVOVÁ, Eva, Lenka VACULÍKOVÁ, Alena KOŽUŠNÍKOVÁ, Michal RITZ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Thermal expansion behaviour of granites. Journal of thermal analysis and calorimetry. Springer, 2016, 123(2), s. 1555-1561. ISSN 1388-6150. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Silvie VALLOVÁ, Vítězslav STÝSKALA a Pavla ČAPKOVÁ. Highly anisotropic conductivity of tablets pressed from polyaniline-montmorillonite nanocomposite. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, 75(březen 2016), s. 139-143. ISSN 0025-5408. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor, Miroslav NESLUSAN, Martin MIČICA a Jaromír PIŠTORA. Extraction of Barkhausen noise from the measured raw signal in high-frequency regimes. Measurement. Elsevier, 2016, 94(DEC 2016), s. 456-463. ISSN 0263-2241. [Detail]
VLCKOVA, Irena, Petr JONŠTA, Zdeněk JONŠTA, Petra VÁŇOVÁ a Taťána KULOVÁ. Corrosion Fatigue of Austenitic Stainless Steels for Nuclear Power Engineering. Metals. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2016, 6(12), s. nestránkováno. ISSN 2075-4701. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Jaromír PIŠTORA, Jan VALÍČEK a Vilém MÁDR. Molecularly-limited fractal surface area of mineral powders. Minerals. MDPI Open Access Publishing, 2016, 69(2), s. 1-14. ISSN 2075-163X. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Eliška, Aneta CERNIKOVA, Daniela PLACHÁ, Martin PISARCIK, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ, Ferdinand DEVINSKY a Josef JAMPILEK. Preparation of Hydrochlorothiazide Nanoparticles for Solubility Enhancement. Molecules. MDPI Open Access Publishing, 2016, 21(8), s. nestránkováno. ISSN 1420-3049. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. Wavelength-selective emitters with pyramid nanogratings enhanced by multiple resonance modes. Nanotechnology. IOP Publishing, 2016, 27(15), s. nestránkováno. ISSN 0957-4484. [Detail]
GRIC, Tatjana, Michal ČADA a Jaromír PIŠTORA. Propagation of surface waves formed at the interface between hyperbolic metamaterial and highly doped semiconductor. Optical And Quantum Electronics. Springer, 2016, 48(4), s. nestránkováno. ISSN 0306-8919. [Detail]
GRIC, Tatjana, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. Effect of filling the surface texture with metamaterial on spoof surface plasmon dispersion. Optical And Quantum Electronics. Springer, 2016, 48(4), s. nestránkováno. ISSN 0306-8919. [Detail]
VILÍMOVÁ, Petra, Jonáš TOKARSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Tomáš PLAČEK. Influence of thermal and UV treatment on the polypropylene/graphite composite. Polymer testing. Elsevier, 2016, 52(červen 2016), s. 46-53. ISSN 0142-9418. [Detail]
JANDIERI, Vakhtang, Kiyotoshi YASUMOTO, Yunfei LIU a Jaromír PIŠTORA. Scattering of light by the metal-coated dielectric nanocylinders with angular periodicity. Progress In Electromagnetics Research M. EMW Publishing, 2016, 45(Scheduled 21 December 2015), s. 101-111. ISSN 1937-8726. [Detail]
PEIKERTOVÁ, Pavlína a Peter FILIP. Influence of the Automotive Brake Wear Debris on the Environment - A Review of Recent Research. SAE International journal of materials and manufacturing. Warrendale: SAE International, 2016, 9(1), s. 133-146. ISSN 1946-3979. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Poh Wah LEE, Kristina ČABANOVÁ, Jiří KARAS, Jana KUCHAŘOVÁ a Peter FILIP. Identification of Organic Compounds Released from Low-Metallic Automotive Model Brake Pad and its Non-Airborne Wear Particles. SAE International journal of materials and manufacturing. SAE International, 2016, 9(1), s. 123-132. ISSN 1946-3979. [Detail]
MA, Youqiao, Jun ZHOU, Jaromír PIŠTORA, Mohamed ELDLIO, Nghia NGUYEN-HUU, Hiroshi MAEDA, Qiang WU a Michael CADA. Subwavelength InSb-based Slot wavguides for THz transport: concept and practical implementations. Scientific Reports. Nature Publishing Group, 2016, 6(7 December 2016), s. nestránkováno. ISSN 2045-2322. [Detail]
STAROŃ, Pawel, Zygmunt KOWALSKI, Anita STAROŃ, Jana SEIDLEROVÁ a Marcin BANACH. Residues from the thermal conversion of waste from the meat industry as a source of valuable macro- and micronutrients. Waste Management. Elsevier, 2016, 49(MAR 2016), s. 337-345. ISSN 0956-053X. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Daniela PLACHÁ, Oldřich MOTYKA, Roman GABOR, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Silvie VALLOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Recycling of blast furnace sludge by briquetting with starch binder: waste gas from thermal treatment utilizable as a fuel. Waste Management. Elsevier, 2016, 48(FEB 2016), s. 471-477. ISSN 0956-053X. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Dominik HONĚK, Silvie VALLOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of two low-charge vermiculites after hydrochloric acid treatment. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015, 12(3), s. 299 - 306. ISSN 1214-9705. [Detail]
MIČICA, Martin, Dalibor BLAŽEK, Branislav HADZIMA, Jaromír PIŠTORA a Miroslav NESLUŠAN. Anisotropic magnetic properties of milled bearing steel surface. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2015, 127(4), s. 1421-1423. ISSN 0587-4246. [Detail]
LEBECKI, Krzysztof Jaromir a Ulrich NOWAK. Fast Vortex Core Switching at Moderate Temperatures. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2015, 127(2), s. 342-344. ISSN 0587-4246. [Detail]
LEGUT, Dominik, M.F. TESCH, P.M. OPPENEER, H.-Ch. MERTINS, Ch. JANSING, M. GILBERT, A. GAUPP, D.E. BÜRGLER a C.M. SCHNEIDER. Interference Eects in T-MOKE Spectra of Fe Thin Films at the 3p Edges Theory and Experiment. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2015, 127(2), s. 466-468. ISSN 0587-4246. [Detail]
SÝKORA, Rudolf, Kamil POSTAVA, Dominik LEGUT a Robert TARASENKO. Optical properties of a monoclinic insulator Cu(H2O)2(en)SO4. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2015, 127(2), s. 469-471. ISSN 0587-4246. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Jonáš TOKARSKÝ a Pavlína PEIKERTOVÁ. Functional and eco-friendly nanocomposite kaolinite/ZnO with high photocatalytic activity. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 162(leden 2015), s. 392-400. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, s. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOSTURA, Bruno, Radim ŠKUTA, Daniela PLACHÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Mg-Al-CO3 hydrotalcite removal of persistent organic disruptor – Nonylphenol from aqueous solutions. Applied Clay Science. Elsevier, 2015, 114(114), s. 234-238. ISSN 0169-1317. [Detail]
JAN, Gajdziok, Sylva HOLEŠOVÁ, Štembírek JAN, Pazdziora ERICH, Landová HANA, Doležel PETR a Vetchý DAVID. Carmellose Mucoadhesive Oral Films Containing Vermiculite/Chlorhexidine Nanocomposites as Innovative Biomaterials for Treatment of Oral Infections. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. Hindawi Publishing Corporation, 2015, 580146(April), s. 1-15. ISSN 2314-6133. [Detail]
ČÁBALOVÁ, Lenka, Kristina ČABANOVÁ, Hana BIELNIKOVA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ, Karol ZELENÍK a Komínek PAVEL. Micro- and Nanosized Particles in Nasal Mucosa: A Pilot Study. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. Hindawi Publishing Corporation, 2015, 2015(2015), s. 1;6. ISSN 2314-6133. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Barbora KAŠPAROVÁ, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Iron-based granules in body of bumblebees. BioMetals. Springer Netherlands, 2015, 28(1), s. 89-99. ISSN 0966-0844. [Detail]
YADAV, Alka, Kateryna KON, Gabriela KRATOŠOVÁ, Nelson DURAN, Avinash P. INGLE a Mahendra RAI. Fungi as an efficient mycosystem for the synthesis of metal nanoparticles: progress and key aspects of research. Biotechnology Letters. Springer Netherlands, 2015, 37(11), s. 2099–2120. ISSN 0141-5492. [Detail]
MOTYKA, Oldřich, Barbora MACEČKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Blanka KREJČÍ. ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING TRACE METAL ACCUMULATION IN TWO MOSS SPECIES. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2015, 10(4), s. 57-63. ISSN 1842-4090. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Clays, Clay minerals and Cordierite ceramics - A review. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2015, 59(4), s. 331-340. ISSN 0862-5468. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Lucia ROZUMOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Bioleaching of hazardous waste. Chemical papers. Walter de Gruyter GmbH, 2015, 69(9), s. 1193-1201. ISSN 0366-6352. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Eliška, Daniela PLACHÁ a Josef JAMPÍLEK. Toxikologie nanoforem nosičů léčiv. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2015, 109(5), s. 346-352. ISSN 0009-2770. [Detail]
GRYČOVÁ, Eva, Jana SEIDLEROVÁ, Pavel ŠTRYMPL a Silvie VALLOVÁ. Studium slinných kamenů. Chemické listy. Česká společnost chemická, 2015, 109(8), s. 630-634. ISSN 0009-2770. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Vítězslav STÝSKALA a Pavla ČAPKOVÁ. Functional nanostructures montmorillonite/conducting polyaniline. Clay Minerals. Mineralogical Society, 2015, 50(3), s. 341-351. ISSN 0009-8558. [Detail]
BAROŠOVÁ, Hana, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Oldřich MOTYKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Janusz RAK, Hana BIELNIKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Metal-based particles in human amniotic fluids of fetuses with normal karyotype and congenital malformation - a pilot study. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2015, 22(10), s. 7582-7589. ISSN 0944-1344. [Detail]
MIHALIK JR., M., M. MÍŠEK, M. VÁVRA, Krzysztof Jaromir LEBECKI, Dominik LEGUT, M. MIHALIK, K.V. KAMENEV a M. ZENTKOVÁ. Raman spectroscopy of NdFeO3 at pressures up to 11 GPa. High Pressure Research. Taylor & Francis, 2015, 35(2), s. 170-175. ISSN 0895-7959. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Anastasia VOLODARSKAJA, Vlastimil VODÁREK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Study and Characteristics of Nanostructured Composite Materials Using Electron Microscopy. Hutnické listy. Ocelot, 2015, 68(6), s. 26-30. ISSN 0018-8069. [Detail]
HOLEC, David, Dominik LEGUT, Leyla ISAEVA, Petros SOUVATZIS, Helmut CLEMENS a Svea MAYER. Interplay between effect of Mo and chemical disorder on the stability of β/βo-TiAl phase. Intermetallics. Elsevier, 2015, 61(2015), s. 85-90. ISSN 0966-9795. [Detail]
RELI, Martin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Ladislav SVOBODA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier, 2015, 40(1.5.2015), s. 8530-8538. ISSN 0360-3199. [Detail]
SVOBODA, Radek, Michal LESŇÁK, Radka ŠIGUTOVÁ a Jaromír PIŠTORA. Detection of low biochemical substances concentration by SPRi method. Jemná mechanika a optika. AV ČR, 2015, 60(7-8), s. 228-230. ISSN 0447-6441. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. The plasmonic resonance in semiconductor nanoantennas. Jemná mechanika a optika. AV ČR, 2015, 60(10), s. 303-306. ISSN 0447-6441. [Detail]
PELCLOVÁ, Daniela, Hana BAROŠOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Vladimír ŽDÍMAL, Tomáš NAVRÁTIL, Zdenka FENCLOVÁ, Štěpánka VLČKOVÁ, Jaroslav SCHWARZ, Naděžda ZÍKOVÁ, Petr KAČER, Martin KOMARC, Jaromír BĚLÁČEK a Sergey ZAKHAROV. Raman microspectroscopy of exhaled breath condensate and urine in workers exposed to fine and nano TiO2 particles: a cross-sectional study. Journal of Breath Research. IOP Publishing, 2015, 9(3), s. 1-11. ISSN 1752-7155. [Detail]
GRIC, Tatjana, Mohamed ELDLIO, Michal ČADA a Jaromír PIŠTORA. Analytic solution to field distribution in two-dimensional inhomogeneous waveguides. Journal of Electromagnetic Waves and Applications. Taylor and Francis Ltd., 2015, 29(8), s. 1068-1081. ISSN 0920-5071. [Detail]
GRIC, Tatjana, Marek S. WARTAK, Michal ČADA, John J. WOOD, O. HESS a Jaromír PIŠTORA. Spoof plasmons in corrugated semiconductors. Journal of Electromagnetic Waves and Applications. Taylor and Francis Ltd., 2015, 29(14), s. 1899-1907. ISSN 0920-5071. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Oldřich MOTYKA, Kristina ČABANOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Stabilization of waste bottom ash generated from hazardous waste incinerators. Journal of Environmental Chemical Engineering. Elsevier, 2015, 3(1), s. 1-9. ISSN 2213-3437. [Detail]
LESŇÁK, Michal, František STANĚK, Ivo HLAVATÝ, Jaromír PIŠTORA a Jan PROCHÁZKA. SPR Method and Its Utilisation for Low Alcohols Concentrations Determination. Journal of Modern Physics. Scientific Research Publishing, 2015, 6(4), s. 363-368. ISSN 2153-120X. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Barbora JANÍKOVÁ, Kateřina MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Jan HOLEŠINSKÝ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Preparation, characterization and antibacterial properties of ZnO/kaoline nanocomposites. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Elsevier, 2015, 148(July), s. 113-117. ISSN 1011-1344. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Barbora JANÍKOVÁ, Kateřina MATĚJOVÁ, Kristina ČABANOVÁ, Rostislav VÁŇA, Aleš KALUP, Marianna HUNDÁKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. ZnO/graphite composites and its antibacterial activity at different conditions. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Elsevier, 2015, 151(October), s. 256-263. ISSN 1011-1344. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Jaroslav LANG, Kateřina MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jan HOLEŠINSKÝ, Vlastimil VODÁREK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Nanostructured composite material graphite/TiO2 and its antibacterial activity under visible light irradiation. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Elsevier, 2015, 194(srpen), s. 265-271. ISSN 1011-1344. [Detail]
LIŠKOVÁ-JAKUBISOVÁ, Eva, Štefan VIŠŇOVSKÝ, Petr ŠIROKÝ, David HRABOVSKÝ, Jaromír PIŠTORA, Subasa Chandra SAHOO, Shiva PRASAD, Narayanan VENKATARAMANI, Murtaza BOHRA a Ramanathan Venkata KRISHNAN. Nanocrystalline zinc ferrite films studied by magneto-optical spectroscopy. Journal of applied physics. American Institute of Physics, 2015, 117(17), s. "17B726-1"-"17B726-4". ISSN 0021-8979. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Hynek BURDA a Jaromír PIŠTORA. Magnetically induced behaviour of ferritin corpuscles in avian ears: can cuticulosomes function as magnetosomes?. Journal of the Royal Society Interface. Royal Society of London, 2015, 12(102), s. 20141087-20141087. ISSN 1742-5689. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Jaromír PIŠTORA a Michal ČADA. Design of nanograting structures for optoelectronic devices based on rigorous coulpled-wave analysis. Lecture Notes in Electrical Engineering. Volume 352. Springer Verlag, 2015, 352(2015), s. 343-350. ISSN 1876-1100. [Detail]
JUŘICA, Jan, Tomáš ČEGAN, Kateřina SKOTNICOVÁ, Daniel PETLÁK, Bedřich SMETANA a Vlastimil MATĚJKA. Preparation and properties of master alloys Nb-Al and Ta-Al for melting and casting of gamma-TiAl intermetallics. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(1), s. 27-30. ISSN 1580-2949. [Detail]
BEŇO, Jaroslav, Jiřina VONTOROVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Karel GÁL. Evaluation of the Thermal Resistance of Selected Bentonite Binders. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(3), s. 465-469. ISSN 1580-2949. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ a Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), s. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor, Michal ČADA a Jaromír PIŠTORA. Surface plasmon polaritons at linearly graded semiconductor interfaces. OPTICS EXPRESS. Optical Society of America, 2015, 23(5), s. 6264-6276. ISSN 1094-4087. [Detail]
JAKUBISOVÁ, Eva, Štefan VIŠŇOVSKÝ, Petr ŠIROKÝ, David HRABOVSKÝ, Jaromír PIŠTORA, Ivo VÁVRA, Edmund DOBROČKA, Petr KŘIŠŤAN, Helena ŠTĚPÁNKOVÁ, Ian R HARWARD a Zbigniew Jan CELIŃSKI. Magneto-optical studies of BaFe12O19 films grown by metallo-organic decomposition. Optical Materials Express. The Optical Society, 2015, 5(6), s. 1323-1330. ISSN 2159-3930. [Detail]
ČADA, Michal, Dalibor BLAŽEK, Jaromír PIŠTORA, Kamil POSTAVA a Petr ŠIROKÝ. Theoretical and experimental study of plasmonic effects in heavily doped gallium arsenide and indium phosphide. Optical Materials Express. The Optical Society, 2015, 5(2), s. 340-352. ISSN 2159-3930. [Detail]
RAMAKANTH, Illa a Jaromír PIŠTORA. PH sensitive smart gels of cetylpyridinium chloride in binary solvent mixtures: Phase behaviour, structure and composition. RSC Advances. Royal Society of Chemistry, 2015, 5(62), s. 50306-50311. ISSN 2046-2069. [Detail]
PANG, Jinbo, Alicja BACHMATIUK, Lei FU, Rafael G. MENDES, Marcin LIBERA, Daniela PLACHÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Barbara TRZEBICKA, Thomas GEMMING, Juergen ECKERT a Mark Hermann RÜMMELI. Direct synthesis of graphene from adsorbed organic solvent molecules over copper. RSC Advances. Royal Society of Chemistry, 2015, 5(75), s. 60884-60891. ISSN 2046-2069. [Detail]
LUŇÁČEK, Jiří, Michal LESŇÁK, Petr JANDAČKA, Richard DVORSKÝ, Jana REPKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Nikola VÍTKOVSKÁ. Efficiency of High Gradient Magnetic Separation Applied to Micrometric Magnetic Particles. Separation Science and Technology. Taylor & Francis, 2015, 50(16), s. 2606-2615. ISSN 0149-6395. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Jonáš TOKARSKÝ, Marta VALÁŠKOVÁ, Petr SLOBODIAN, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Structure and antibacterial properties of polyethylene/organo-vermiculite composites. Solid State Sciences. Elsevier, 2015, 48(October 2015), s. 197-204. ISSN 1293-2558. [Detail]
SCHRÖFEL, Adam, Gabriela KRATOŠOVÁ, Ivo ŠAFAŘÍK, Mirka ŠAFAŘÍKOVÁ, Ivan RAŠKA a Leslie M. SHOR. Applications of biosynthesized metallic nanoparticles – A review. Acta Biomaterialia. Elsevier, 2014, 10(10), s. 4023-4042. ISSN 1742-7061. [Detail]
KUC, Joanna, Adam GROCHOWALSKI, Mach SAMUEL a Daniela PLACHÁ. Level of Hexabromocyclododecane Isomers in the Tissue of Selected Commonly Consumed Fish in Central European Countries. Acta Chromatographica. Akadémiai Kiadó, 2014, 26(4), s. 575-585. ISSN 1233-2356. [Detail]
SÝKORA, Rudolf, Dominik LEGUT a Urszula D. WDOWIK. Exchange Interactions in a Low-Dimensional Magnetic System Cu(H2O)2(en)SO4. Acta Physica Polonica A. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2014, 126(1), s. 50-51. ISSN 0587-4246. [Detail]
NESLUŠAN, Miroslav, Dalibor BLAŽEK, David HRABOVSKÝ a Bukovina MICHAL. Magnetic Anisotropy in Case-Carburized Surfaces after Hard Turning. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2014, 126(1), s. 188-189. ISSN 0587-4246. [Detail]
ČILLIKOVÁ, Mária, Jaroslav DUBEC, Miroslav NESLUŠAN, Anna MIČIETOVÁ a Dalibor BLAŽEK. Magnetic Evaluation of Residual Stresses and Structure Transformations Induced in Soft Steel after Turning. Acta Physica Polonica A. Polish Academy of Sciences, 2014, 126(1), s. 60-61. ISSN 0587-4246. [Detail]
TILKOVÁ, Alena, Petra MAJOROVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Using Montmorillonite for Phosphate Removal. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2014, 1(1), s. 1-3. ISSN 2330-0760. [Detail]
TOKARČÍKOVÁ, Michaela, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. The influence of ionic strength on stability photoactive composite TiO2/kaolinite. Advanced Science, Engineering and Medicine. Valencia: American Scientific Publishers, 2014, 2014(6), s. 1-4. ISSN 2164-6627. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Jana SEIDLEROVÁ, Ivo ŠAFAŘÍK, Miroslava ŠAFAŘÍKOVÁ, Michaela TOKARČÍKOVÁ a Roman GABOR. Magnetically Modified Tea for Lead Sorption. Advanced Science, Engineering and Medicine. Valencia: American Scientific Publishers, 2014, 2014(6), s. 1-4. ISSN 2164-6627. [Detail]
HADZIMA, Branislav, Filip PASTOREK, Miroslav OMASTA, Dalibor BLAŽEK a David HRABOVSKÝ. Electrodeposition of the Calcium Phosphate Coatings on the Mg-Al-Zn Alloys Surfaces. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2014, 6(4), s. 454-458. ISSN 2164-6627. [Detail]
FALTÝNKOVÁ, Lenka, Michaela TOKARČÍKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Removing Toxic Ions with Help of TiO2 Composite Nanomaterial. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2014, 6(4), s. 464-467. ISSN 2164-6627. [Detail]
LANG, Jaroslav a Vlastimil MATĚJKA. Titanium Dioxide Nanoparticles Prepared Using TiOSO4 Precursor. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2014, 6(4), s. 485-489. ISSN 2164-6627. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil a Lucie NEUWIRTHOVÁ. Effect of Kaolinite Exfoliation on the Photocatalytic Properties of Kaolinite/TiO2 Composite. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2014, 6(4), s. 490-494. ISSN 2164-6627. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Alicja BACHMATIUK, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Mark Hermann RUMMELI. The influence of pH on organovermiculite structure stability. Applied Clay Science. Elsevier, 2014, 93-94(květen 2014), s. 17-22. ISSN 0169-1317. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bachmatiuk ALICJA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Rummeli MARK H.. The influence of pH on organogravermiculite structure stability. Applied Clay Science. Elsevier, 2014, 1(93-94), s. 17-22. ISSN 0169-1317. [Detail]
LESŇÁK, Michal, Jan PROCHÁZKA, Ivo HLAVATÝ, Jaromír PIŠTORA a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Study of Steel Wire Ropes Defects. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2014, 683(Neuvedeno), s. 55-60. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, František FOJTÍK, Oldřich UČEŇ, Günther THEISZ, Ječmínek VLADIMÍR, Vojtěch BAJTEK, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. About the Verification of External Fixators Applied in Traumatology and Orthopaedics. Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 732, s. 153-160. ISSN 1660-9336. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Dominik HLAVÁČ, Jana MADEJOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial kaolinite/urea/chlorhexidine nanocomposites: Experiment and molecular modelling. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, 305(June), s. 783-791. ISSN 0169-4332. [Detail]
PRAUS, Petr, Ladislav SVOBODA, Jonáš TOKARSKÝ, Alice HOSPODKOVÁ a Volker KLEMM. Core/shell CdS/ZnS nanoparticles: Molecular modelling and characterization by photocatalytic decomposition of Methylene Blue. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, 292, s. 813-822. ISSN 0169-4332. [Detail]
ČECHÁKOVÁ, Kateřina, Oldřich MOTYKA, Eliška VÁLOVÁ, Barbora MACEČKOVÁ a Barbara STALMACHOVÁ. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF NICKEL IN PRECIPITATION THROUGH THE SURFACE PROPERTIES OF MOSS PLEUROZIUM SCHREBERI. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2014, May 2014(May 2014), s. 153-158. ISSN 1842-4090. [Detail]
URBANCOVÁ, Lenka, Eva LACKOVÁ, Miroslav KVÍČALA, Lucie ČECHÁKOVÁ, Jan ČECHÁK a Barbara STALMACHOVÁ. Plant communities on brownfield sites in upper Silesia (Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of BAIA MARE, 2014, 9(2), s. 171-177. ISSN 1842-4090. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), s. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
VLČEK, Jozef, Lucie DRONGOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Martin VAVRO a Václava TOMKOVÁ. Identification of phase composition of binders from alkali-activated mixtures of granulated blast furnace slag and fly ash. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2014, 58(1), s. 79-88. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Michal RITZ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(10), s. 15717-15725. ISSN 0272-8842. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jozef VLČEK a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(6), s. 8489-8498. ISSN 0272-8842. [Detail]
KOHUTOVÁ, Hana, Bruno KOSTURA, Jana KUKUTSCHOVÁ a Dalibor MATÝSEK. Oxyhumolite influence on adsorption and desorption of phosphate on blast furnace slag in the process of two-stage selective adsorption of Cu(II) and phosphate. Chemical papers. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2014, 68(6), s. 766–773. ISSN 0366-6352. [Detail]
TOKARČÍKOVÁ, Michaela, Jonáš TOKARSKÝ, Kristina ČABANOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. The stability of photoactive kaolinite/TiO2 composite. Composites Part B: Engineering. Elsevier, 2014, 67(December 2014), s. 262-269. ISSN 1359-8368. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Michal MAIXNER, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ a Jaroslav BURDA. The IR and Raman spectra of polyaniline adsorbed on the glass surface; comparison of experimental, empirical force field, and quantum chemical results. European Polymer Journal. Elsevier, 2014, 57, s. 47-57. ISSN 0014-3057. [Detail]
LESŇÁK, Michal, František STANĚK, Jaromír PIŠTORA a Jan PROCHÁZKA. Homogeneous magnetic field source for attenuated total reflection. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, 60(2), s. 1-7. ISSN 1802-5420. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Vermiculite with Ag and Cu used as an antibacterial nanofiller in polyethylene. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(3), s. 28-36. ISSN 1802-5420. [Detail]
MERTINS, H.-Ch., Dominik LEGUT, M. F. TESCH, C. JANSING, M. C. GILBERT, A. GAUPP, P. M. OPPENEER, D. E. BURGLER, C. M. SCHNEIDER a U. BERGES. Detection of the Magnetocrystalline Anisotropy in X-Ray Magnetic Linear Dichroism Reflection Spectra Across the Fe 3p and 2p Edges. IEEE Transactions on Magnetics. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 50(11), s. 2104704. ISSN 0018-9464. [Detail]
JIRÁSKOVÁ, Yvonna, Jiří BURŠÍK, Ilja TUREK, Miroslav HAPLA, Andrii TITOV a Ondřej ŽIVOTSKÝ. Phase and magnetic studies of the high-energy alloyed Ni-Fe. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier, 2014, 594(May), s. 133-140. ISSN 0925-8388. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Cobalt-Organovermiculite Arrangement and Mechanical Properties: Models and Experiments. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. American Scientific Publishers, 2014, 11(11), s. 2387-2392. ISSN 1546-1955. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Kateřina ROSENBERGOVÁ, Jiří SLABOTÍNSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Soňa ŠTUDENTOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Modified clay minerals efficiency against chemical and biological warfare agents for civil human protection. Journal of Hazardous Materials. Elsevier, 2014, 271(30. duben 2014), s. 65-72. ISSN 0304-3894. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Michal ČADA, Jaromír PIŠTORA a Kiyotoshi YASUMOTO. Tunable Optical Filter Based on Gold and Silver Double-Sided Gratings and its Application as Plasmonic Sensor. Journal of Lightwave Technology. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, 32(21), s. 3477-3484. ISSN 0733-8724. [Detail]
FÖRDÖS, Tibor, Kamil POSTAVA, Henri JAFFRÈS a Jaromír PIŠTORA. Matrix approach for modeling of emission from multilayer spin-polarized light-emitting diodes and lasers. Journal of Optics. IOP Publishing, 2014, 16(6), s. 065008-065008. ISSN 2040-8978. [Detail]
DĚDKOVÁ, Kateřina, Kateřina MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Antibacterial activity of kaolinite/nanoTiO2 composites in relation to irradiation time. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Amsterdam: Elsevier, 2014, 135(červen 2014), s. 17-22. ISSN 1011-1344. [Detail]
SÝKORA, Rudolf a Dominik LEGUT. Magnetic interactions in a quasi-one-dimensional antiferromagnet Cu(H2O)2(en)SO4. Journal of applied physics. Melville: American Institute of Physics, 2014, 115(17), s. 1-3. ISSN 0021-8979. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil a Jonáš TOKARSKÝ. Photocatalytical Nanocomposites: A Review. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2014, 14(8), s. 1597-1616. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna a Marta VALÁŠKOVÁ. Antimicrobial Nanocomposites Based on Natural Modified Materials: A Review of Carbons and Clays. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2014, 14(1), s. 673-693. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
UHLÁŘ, Radim, Miroslava KADULOVÁ, Petr ALEXA a Jaromír PIŠTORA. A new reflector structure for facility thermalizing D-T neutrons. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. Springer, 2014, 300(2), s. 809-818. ISSN 0236-5731. [Detail]
PAVLA, Čapková, Vlastimil MATĚJKA, Jonáš TOKARSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ, Jaroslav BEŇO a Vítězslav STÝSKALA. Electrically conductive nanocomposite aluminosilicate/graphene. Journal of the European Ceramic Society. Elsevier, 2014, 34(12), s. 3111-3117. ISSN 0955-2219. [Detail]
NESLUŠAN, Miroslav, Tomáš HRABOVSKÝ a Dalibor BLAŽEK. MAGNETIC AND STRESS ANISOTROPY OF MACHINED SURFACES WHEN HARD TURNING AND GRINDING. Material Science and Technology. Slovenská technická univerzita, 2014, s. 1-10. ISSN 1335-9053. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Polyaniline/TiO2/kaolinite: The composite material with high electrical anisotropy. Materials Chemistry and Physics. Elsevier Science SA, 2014, 146(1-2), s. 146-152. ISSN 0254-0584. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Jan ŠTEMBÍREK, Ladislava BARTOŠOVÁ, Gabriela PRAŽANOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial efficiency of vermiculite/chlorhexidine nanocomposites and results of the in vivo test of harmlessness of vermiculite. Materials Science and Engineering C. Elsevier, 2014, 42(September), s. 466-473. ISSN 0928-4931. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lubomír IVÁNEK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. Structure and properties of polyaniline/montmorillonite nanocomposites prepared under various conditions. Materials Technology. Maney Publishing, 2014, 29(5), s. 301-306. ISSN 1066-7857. [Detail]
VACULÍKOVÁ, Eliška, Daniela PLACHÁ, Martin PISARČÍK, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ, Ferdinand DEVINSKÝ a Josef JAMPÍLEK. Preparation of Risedronate Nanoparticles by Solvent Evaporation Technique. Molecules. MDPI Open Access Publishing, 2014, 19(11), s. 17848-17861. ISSN 1420-3049. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Michal ČADA a Jaromír PIŠTORA. Imperfectly geometric shapes of nanograting structures as solar absorbers with superior performance for solar cells. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2014, 22(S2), s. A282-A294. ISSN 1094-4087. [Detail]
NGUYEN, Huu Nghia, Michael CADA a Jaromír PIŠTORA. Investigation of optical absorptance of one-dimensionally periodic silicon gratings as solar absorbers for solar cells. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2014, 22(S1), s. A68-A79. ISSN 1094-4087. [Detail]
HALAGAČKA, Lukáš, Kamil POSTAVA, M. VANWOLLEGHEM, F. VAURETTE, J. BEN YOUSSEF, B. DAGENS a Jaromír PIŠTORA. Mueller matrix optical and magneto-optical characterization of Bi-substituted gadolinium iron garnet for application in magnetoplasmonic structures. Optical Materials Express. The Optical Society, 2014, 4(9), s. 1903-1919. ISSN 2159-3930. [Detail]
SOVIAROVÁ, Andrea, Peter PALČEK, Dalibor BLAŽEK a Maria CHALUPOVÁ. Analysis of dependence of internal friction on temperature of magnesium alloy with aluminium addition. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Budapest University of Technology and Economics, 2014, 42(2), s. 139-143. ISSN 0303-7800. [Detail]
TESAŘOVÁ, N., T. OSTATNICKÝ, V. NOVÁK, K. OLEJNÍK, J. ŠUBRT, H. REICHLOVÁ, C. T. ELLIS, A. MUKHERJEE, J. LEE, G. M. SIPAHI, J. SINOVA, Jaroslav HAMRLE, T. JUNGWIRTH, P. NĚMEC, J. ČERNE a K. VÝBORNÝ. Systematic study of magnetic linear dichroism and birefringence in (Ga,Mn)As. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. American Physical Society, 2014, 89(8), s. 085203-085203. ISSN 1098-0121. [Detail]
GRIC, Tatjana, M. ELDLIO a Michal ČADA. Challenge of inhomogeneous waveguides analysis. Proceedings of SPIE. Volume 9288. SPIE, 2014, 9288(92880G), s. 1-5. ISSN 0277-786X. [Detail]
GABOR, Roman, Vlastimil MATĚJKA, Jana SEIDLEROVÁ, Veronika SVAČINOVÁ a Vít MICHENKA. Evaluation leaching of Fine-Grained converter Sludges stabilized by Portland slag cement. Research Journal of Chemical Sciences. International Science Congress Association, 2014, 4(10), s. 1-9. ISSN 2231-606X. [Detail]
HLAVÁČ, Dominik. Modeling the interaction of nanoparticles with biomembranes: A review. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, Řada bezpečnostní inženýrství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, IX(1), s. 36-44. ISSN 1801-1764. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Vlastimil MATĚJKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Silvie VALLOVÁ, Vítězslav STÝSKALA a Pavla ČAPKOVÁ. Electrically conductive and optically transparent polyaniline/montmorillonite nanocomposite thin films. Thin Solid Films. Elsevier Science SA, 2014, 562, s. 319-325. ISSN 0040-6090. [Detail]
MRÁZKOVÁ, Zuzana, Alfonso TORRES-RIOS, Rosa RUGGERI, Martin FOLDYNA, Kamil POSTAVA, Jaromír PIŠTORA a Pere ROCA I CABARROCAS. In-situ spectroscopic ellipsometry of microcrystalline silicon deposited by plasma-enhanced chemical vapor deposition on flexible Fe-Ni alloy substrate for photovoltaic applications. Thin Solid Films. Elsevier Science SA, 2014, 571(Neuvedeno), s. 749-755. ISSN 0040-6090. [Detail]
RITZ, Michal, Jana ZDRÁLKOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites. Vibrational Spectroscopy. Elsevier, 2014, 70(January), s. 63-69. ISSN 0924-2031. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Lenka KULHÁNKOVÁ, Vítězslav STÝSKALA, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Texture and electrical conductivity of pellets pressed from PANI and PANI/montmorillonite intercalate. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(3), s. 371-377. ISSN 1214-9705. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(1), s. 97-104. ISSN 1214-9705. [Detail]
HOFMAN, Jiří. test ders nový server. Acta Physica Polonica A. Wroclaw: Polish Academy of Sciences, 2013, 1(1), s. 1. ISSN 0587-4246. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Jana SEIDLEROVÁ, Oldřich MOTYKA, Jiří KUBEČKA a Vladimír TOMÁŠEK. Metal Immobilization of Hazardous Waste by Cementation. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2013, 1(4), s. 1-4. ISSN 2330-0760. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Rongping YUN, Yafei LU, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Aleš SLÍVA a Xiaofeng XIE. Vermiculite's Effect Study on the Friction Performance of Composites: Extension Evaluation and Interactions Modeling. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2013, 1(2), s. 103-110. ISSN 0000-0000. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Petr ALEXA, Jaromír PIŠTORA, Jinhua LI, Hana VOJTKOVÁ a Aleš HENDRYCH. Size distributions of nanoparticles from magnetotactic bacteria as signatures of biologically controlled mineralization. American Mineralogist. Chantilly: Mineralogical Society of America, 2013, 98(11-12), s. 2105-2114. ISSN 0003-004X. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina KARÁSKOVÁ, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Svatopluk MICHALIK a Květuše JIRÁTOVÁ. Alkali metals as promoters in Co-Mn-Al mixed oxide for N2O decomposition. Applied Catalysis A: General. Amsterdam: Elsevier, 2013, 462(10.7.2013), s. 227-235. ISSN 0926-860X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana KUPKOVÁ a Bedřich SMETANA. Role of vermiculite and zirconium–vermiculite on the formation of zircon–cordierite nanocomposites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 75-76(May), s. 100-108. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. New aspects on vermiculite filler in polyethylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 72(February), s. 110-116. ISSN 0169-1317. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Magda SAMLÍKOVÁ, Pazdziora ERICH a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organomontmorillonites and organovermiculites prepared using chlorhexidine diacetate. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 83-84(October), s. 17-23. ISSN 0169-1317. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Vítězslav STÝSKALA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. High electrical anisotropy in hydrochloric acid doped polyaniline/phyllosilicate nanocomposites; Effect of phyllosilicate matrix, synthesis pathway and pressure. Applied Clay Science. SAN DIEGO: Elsevier, 2013, 80-81(srpen 2013), s. 126-132. ISSN 0169-1317. [Detail]
CETYNKAIA, Tugrul, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK a Hatem AKBULUT. Synthesis of nanostructured TiO2/SiO2 as an effective photocatalyst for degradation of acid orange. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 279(august), s. 384-390. ISSN 0169-4332. [Detail]
JIRÁSKOVÁ, Yvonna, Aleš HENDRYCH, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Jiří BURŠÍK, Tomáš ŽÁK, Ivan PROCHÁZKA a Dušan JANIČKOVIČ. Surface magneto-optical and Mossbauer observations of Fe-Al. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 276(neuvedeno), s. 68-75. ISSN 0169-4332. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), s. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
MELČÁKOVÁ, Iva, Daniela PLACHÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Tomáš RUŽOVIČ a Peter ANDRÁŠ. STUDY OF BIOSORPTION OF Zn(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ACTIVATED MIXED BIOMASS OF KNOTWEED REYNOUTRIA JAPONICA. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2013, 8(2), s. 233-242. ISSN 1842-4090. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Martin RELI, Jaroslav LANG, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zdenek LACNÝ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 and Ag-TiO2 nanocomposite thin films. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2013, 209(15.6.2013), s. 170-175. ISSN 0920-5861. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Vlastimil MATĚJKA, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. A low-cost photoactive composite quartz sand/TiO2. Chemical engineering journal. Brusel: Elsevier, 2013, 222(25.3.2013), s. 488-497. ISSN 1385-8947. [Detail]
SMOLÁKOVÁ, Lucie, Šárka BOTKOVÁ, Libor ČAPEK, Peter PRIECEL, Agnieszka SOŁTYSEK, Martin KOUT a Lenka MATĚJOVÁ. Precursors of active Ni species in Ni/Al2O3 catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane. Chinese Journal of Catalysis. Beijing: Science China Press, 2013, 34(10), s. 1905-1913. ISSN 0253-9837. [Detail]
ZELENÍK, Karol, Jana KUKUTSCHOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Hana BIELNÍKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Lenka ČABALOVÁ a Pavel KOMÍNEK. Possible role of nano-sized particles in chronic tonsillitis and tonsillar carcinoma: a pilot study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Springer, 2013, 270(2), s. 705-709. ISSN 0937-4477. [Detail]
JANDAČKA, Petr, Petr ALEXA, Jaromír PIŠTORA a Jana TROJKOVÁ. Hypothetical superparamagnetic magnetometer in a pigeon’s upper beak probably does not work. European Physical Journal E. New York: Springer, 2013, 36(4), s. 40-40. ISSN 1292-8941. [Detail]
GABOR, Roman, Ivan KOUTNÍK, Silvie VALLOVÁ, Tomáš TOMŠEJ a Jana SEIDLEROVÁ. Využití pyrolýzní technologie k zpracování kovových kalů. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 66(1), s. 35-41. ISSN 0018-8069. [Detail]
VACULÍK, Miroslav, Vlastimil MATĚJKA, Vladimír TOMÁŠEK a Jana KUKUTSCHOVÁ. Friction Properties of the Automotive Brake Linings Containing Metallic Fillers. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 6(1), s. 67-74. ISSN 0018-8069. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA, Petr OTIPKA a Jaroslav SOBOTA. Magneto-plasmonics as a tool for magnetic field sensing. Jemná mechanika a optika. Praha: AV ČR, 2013, 58(9), s. 260-264. ISSN 0447-6441. [Detail]
PAŘÍK, Patrik, Josef JANSA, Sylva HOLEŠOVÁ, Aleš MAREK a Věra KLIMEŠOVÁ. Reactivity of Hydroxy and Amino Derivatives of 2-Phenyl-1H-imidazoline and 2-Phenyl-1H-imidazole toward Isocyanates. Synthesis of Appropriate Carbamates and Ureas. Journal of Heterocyclic Chemistry. New York: Wiley, 2013, 50(4), s. 903-910. ISSN 0022-152X. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Nanomaterials for conservation and restoration of cultural heritage. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2013, 4(1), s. 1-5. ISSN 0976-6294. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva. Infrared spectroscopy applied to characterization of archeological ceramics: a minireview. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2013, 4(1), s. 15-21. ISSN 0976-6294. [Detail]
SKALÍK, Tomáš, Daniela PLACHÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. A study of the hydrophobic surface treatment of cultural monument of stone statues of St. John of Nepomuk in Břidličné. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2013, 4(1), s. 59-66. ISSN 0976-6294. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Pavel KALIVODA. The methods of Zeta-potential measurement as surface property of defined particles. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2013, 4(1), s. 7-13. ISSN 0976-6294. [Detail]
LEGUT, Dominik a Urszula WDOWIK. Vibrational properties and the stability of the KCuF3 phases. Journal of Physics Condensed Matter. Bristol: IOP Publishing, 2013, 25(11), s. 115404-115410. ISSN 0953-8984. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Ladislav KLIMŠA, Aleš HENDRYCH, Yvonna JIRÁSKOVÁ a Jiří BURŠÍK. A new phenomenon on the surface of FINEMET alloy. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. New York: Springer, 2013, 26(4), s. 1349-1352. ISSN 1557-1939. [Detail]
HARWARD, Ian, Yan NIE, Daming CHEN, Josh BAPTIST, Justin SHAW, Eva LIŠKOVÁ, Štefan IŠŇOVSKÝ, Petr ŠIROKÝ, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA a Zbigniew CELINSKI. Physical properties of Al doped Ba hexagonal ferrite thin films. Journal of applied physics. New York: American Institute of Physics, 2013, 113(4), s. 043903-043903. ISSN 0021-8979. [Detail]
ŽALUDOVÁ, Monika, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Jana DOBROVSKÁ, Andy WATSON, Jiřina VONTOROVÁ, Silvie ROSYPALOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Michal CAGALA. Experimental study of Fe-C-O based system above 1000 °C. Journal of thermal analysis and calorimetry. Dordrecht: Springer, 2013, 112(1), s. 465-471. ISSN 1388-6150. [Detail]
JANDAČKA, Petr a Jaromír PIŠTORA. Molekularly-limited fractal surface area of powders. Jökull journal. Reykjavik: Iceland Glaciological Society, 2013, 63(9), s. 6-18. ISSN 0449-0576. [Detail]
VELIČKA, Marek, David DITTEL, René PYSZKO, Miroslav PŘÍHODA, Miroslav VACULÍK, Pavel FOJTÍK a Jiří BURDA. Research of Thermal Processes for the Continuous Casting of Steel. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2013, 47(6), s. 815-818. ISSN 1580-2949. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Zhezhen FU, Jana KUKUTSCHOVÁ, Shicheng QI, Shengling JIANG, Xiaoa ZHANG, Yafei LU, Rongping YUN, Miroslav VACULÍK a Marie HELIOVÁ. Jute fibers and powderized hazelnut shells as natural fillers in NAO non-metallic friction composites. Materials and Design. London: Elsevier, 2013, 51(1), s. 847 - 853. ISSN 0261-3069. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Hana OVČAČÍKOVÁ, Filip OVČAČÍK, Michaela TOPINKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. SLAGS FROM STEEL PRODUCTION: PROPERTIES AND THEIR UTILIZATION. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(3), s. 329-333. ISSN 0543-5846. [Detail]
PYSZKO, René, Miroslav PŘÍHODA, Jiří BURDA, Pavel FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Miroslav VACULÍK, Marek VELIČKA a Mária ČARNOGURSKÁ. Cooling nozzles characteristics for numerical models of continuous casting. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(4), s. 437-440. ISSN 0543-5846. [Detail]
UHLÁŘ, Radim, Petr ALEXA a Jaromír PIŠTORA. A system of materials composition and geometry arrangement for fast neutron beam thermalization: An MCNP study. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Amsterdam: Elsevier, 2013, 298(březen), s. 81-85. ISSN 0168-583X. [Detail]
HALAGAČKA, Lukáš, Mathias VANWOLLEGHEM, Kamil POSTAVA, Beatrice DAGENS a Jaromír PIŠTORA. Coupled mode enhanced giant magnetoplasmonics transverse Kerr effect. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2013, 21(19), s. 21741-21755. ISSN 1094-4087. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA a Ondřej ŽIVOTSKÝ. Magneto-optical sensing of magnetic field. Optics communications. Oxford: Elsevier, 2013, 286, s. 372-377. ISSN 0030-4018. [Detail]
HAMRLOVÁ, Jana, Jaroslav HAMRLE, Kamil POSTAVA a Jaromír PIŠTORA. Quadratic-in-magnetization permittivity and conductivity tensor in cubic crystals. Physica status solidi. B, Basic Solid State Physics. Weinheim: Wiley-VCH, 2013, 250(10), s. 2194-2205. ISSN 0370-1972. [Detail]
CARVA, Karel, Marco BATTIATO, Dominik LEGUT a Peter M. OPPENEER. Ab initio theory of electron-phonon mediated ultrafast spin relaxation of laser-excited hot electrons in transition-metal ferromagnets. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. College Park: American Physical Society, 2013, 87(1), s. 184425-39. ISSN 1098-0121. [Detail]
MATLOCHOVÁ, Adéla, Daniela PLACHÁ a Naďa RAPANTOVÁ. The Application of Nanoscale Materials in Groundwater Remediation. Polish Journal of Environmental Studies. HARD, 2013, 22(5), s. 1401-1410. ISSN 1230-1485. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of vermiculite particles after different milling techniques. Powder technology. London: Elsevier, 2013, 239(January), s. 277-283. ISSN 0032-5910. [Detail]
SUCHÝ, Tomáš, Šárka RÝGLOVÁ, Karel BALÍK, Karel SMETANA, Monika ŠUPOVÁ, Zbyněk SUCHARDA, Elena FILOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ, Lucie BAČÁKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Biological Evaluation of Polydimethylsiloxane Modified by Calcium Phosphate Nanoparticles for Potential Application in Spine Surgery. Science of advanced materials. Valencia: American Scientific Publishers, 2013, 5(5), s. 484-493. ISSN 1947-2935. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Lubomír IVÁNEK, Veleslav MACH, Pavlína PEIKERTOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jindřich MATOUŠEK a Pavla ČAPKOVÁ. Enhanced electrical conductivity of polyaniline films by postsynthetic DC high-voltage electrical field treatment. Synthetic Metals. SAN DIEGO: Elsevier, 2013, 179(1. září 2013), s. 116-121. ISSN 0379-6779. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Josef SVATUŠKA, Vítězslav STÝSKALA, Vlastimil MATĚJKA, Vladimír VAŠINEK a Pavla ČAPKOVÁ. Monitoring conductivity and optical homogeneity during the growth of PANI thin films. Thin Solid Films. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2013, 537(30. června 2013), s. 58-64. ISSN 0040-6090. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ, Martina KUČEROVÁ a Jana KUCHAŘOVÁ. Volatile fatty acid evolution in biomass mixture composts prepared in open and closed bioreactors. Waste Management. London: Elsevier, 2013, 33(5), s. 1104-1112. ISSN 0956-053X. [Detail]
KUBOŇOVÁ, Lenka, Šárka LANGOVÁ, Benedikt NOWAK a Franz WINTER. Thermal and hydrometallurgical recovery methods of heavy metals from municipal solid waste fly ash. Waste Management. Amsterdam: Elsevier, 2013, 33(11), s. 2322-2327. ISSN 0956-053X. [Detail]
PEIKERTOVÁ, Pavlína, Jana KUKUTSCHOVÁ, Ivo VÁVRA, Vlastimil MATĚJKA, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Miroslav VACULÍK, Poh Wah LEE a Peter FILIP. Water suspended nanosized particles released from nonairborne brake wear debris. Wear. Lausanne: Elsevier Science SA, 2013, 306(1-2), s. 89-96. ISSN 0043-1648. [Detail]
RITZ, Michal, Lenka VACULÍKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Dalibor MATÝSEK a Jiří MALIŠ. Determination of Chlorite, Muscovite, Albite and Quartz in Claystones and Clay Shales by Infrared Spectroscopy and Partial Least-Squares Regression. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012, 9(4), s. 511-520. ISSN 1214-9705. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Rongping YUN, Yafei LU, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Aleš SLÍVA, Xiaofeng XIE a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite’s Effect Study on the Friction Performance of Composites: Extension Evaluation and Interactions Modeling. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2012, 1(1), s. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
KOSTURA, Bruno, Dalibor MATÝSEK, Jana KUKUTSCHOVÁ a Juraj LEŠKO. Phosphate interaction with calcined form of Mg-Al.CO3 hydrotalcite in aqueous solutions. Annales de Chimie - Science des Matériaux. Lavoisier, 2012, 37(1), s. 11-20. ISSN 0151-9107. [Detail]
KOHUTOVÁ, Hana, Bruno KOSTURA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Oxyhumolite as a Sorbent of CuII from Phosphate-Containing Solutions. ChemPlusChem. Weinheim: Wiley-VCH, 2012, 77(11), s. 1046-1050. ISSN 2192-6506. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Michal VYLEŽÍK, Vlastimil MATĚJKA a Jaromír DRÁPALA. Nanoindentation testing of low-alloyed molybdenum single crystals. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2012, 106(SI3), s. 533-536. ISSN 0009-2770. [Detail]
RITZ, Michal, Lenka VACULÍKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Dalibor MATÝSEK a Jiří MALIŠ. Determination of the Predominant Minerals in Sedimentary Rocks by Chemometric Analysis of Infrared Spectra. Clays and clay minerals. Aurora: Clay Minerals Society, 2012, 60(6), s. 655-665. ISSN 0009-8604. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Petra MATĚJKOVÁ, Pavel KOVÁŘ, Jozef VLČEK, Jan PŘIKRYL, Petr ČERVENKA, Zdenek LACNÝ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Metakaolinite/TiO2 composite: Photoactive Admixture for Building Materials Based on Portland Cement Binder. Construction and Building Materials. London: Elsevier, 2012, 35( 6), s. 38-44. ISSN 0950-0618. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Miroslava, Jonáš TOKARSKÝ a Pavla ČAPKOVÁ. A simple molecular modeling method for the characterization of polymeric drug carriers. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2012, 1-2(48), s. 316-322. ISSN 0928-0987. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA a František STANĚK. MO SPR - Theory and Experiments. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, LXV(6), s. 116-118. ISSN 0018-8069. [Detail]
PAVLOVSKÝ, Jiří, Zdeněk KLIKA, Martin MUCHA, Michal RITZ a Václav SLOVÁK. Studium interkalátů sodného montmorillonitu s Al-polykationty. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, LXV(3), s. 23-31. ISSN 0018-8069. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jan JUŘICA, Petr ŠTĚPÁN, Ivana PETRÁŠOVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Vlastimil MATĚJKA. Mechanical aloying of Ni3Al based alloy in hydrogen. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 81-85. ISSN 0018-8069. [Detail]
MALCHARCZIKOVÁ, Jitka, Martin POHLUDKA, Vlastimil MATĚJKA, Miroslav KURSA a František FILUŠ. Structural and phase analysis of Ni-Al-B based alloys. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 65(6), s. 86-89. ISSN 0018-8069. [Detail]
PĚKNÍKOVÁ, Věroslava, Vladimír TOMÁŠEK, Miroslav VACULÍK, Daniela PLACHÁ a Matěj DVOŘÁČEK. Gaseous Products of Friction Processes in Automotive Brake Systems. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2012, 6/2012(LXV), s. 90-95. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Aleš HENDRYCH, Vlastimil MATĚJKA, Ladislav KLIMŠA a Jiří BURŠÍK. Influence of Annealing Temperature and Atmosphere on Surface Microstructure and Magnetism in FINEMET-Type FeSiNbCuB Ribbons. IEEE Transactions on Magnetics. New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, 48(4), s. 1367-1370. ISSN 0018-9464. [Detail]
POSTAVA, Kamil, Jaroslav HAMRLE, Jana HAMRLOVÁ, David HRABOVSKÝ, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Jaromír PIŠTORA a Dalibor LUKÁŠ. Depth and material sensitivity in magneto-optic nanostructures. International Journal of Nanotechnology. Geneva: Inderscience Publishers, 2012, 9(8-9), s. 784-808. ISSN 1475-7435. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ a Jaroslav V. BURDA. Structure and stability of kaolinite/TiO2 nanocomposite: DFT and MM computations. Journal of Molecular Modeling. Berlin: Springer, 2012, 18(6), s. 2689-2698. ISSN 1610-2940. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Pre-treatment of vermiculite using milling and microwave techniques. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 1(3), s. 1-5. ISSN 0976-6294. [Detail]
HLAVÁČ, Dominik a Jonáš TOKARSKÝ. Molecular modeling of vermiculite chlorhexidine diacetate nanocomposite. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 15-19. ISSN 0976-6294. [Detail]
ROZUMOVÁ, Lucia, Marianna HUNDÁKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Methods of purification of carbon nanotubes. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 1(3), s. 21-27. ISSN 0976-6294. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Erich PAZDZIORA a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organovermiculites with variously modified surface area. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 29-33. ISSN 0976-6294. [Detail]
ZDRÁLKOVÁ, Jana a Marta VALÁŠKOVÁ. Talc and its basic modifications into nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 35-42. ISSN 0976-6294. [Detail]
GRYČOVÁ, Eva a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Antibacterial properties of nanostructured materials. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 1(3), s. 7-13. ISSN 0976-6294. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Jonáš TOKARSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lubomír IVÁNEK a Pavla ČAPKOVÁ. Montmorillonite intercalated by conducting polyanilines. Journal of Physics and Chemistry of Solids. London: Elsevier, 2012, 73(12), s. 1530-1533. ISSN 0022-3697. [Detail]
FU, Zhezhen, Suo BAOTING, Rongping YUN, Lu YIMEI, Wang HUI, Shicheng QI, Shengling JIANG, Yafei LU a Vlastimil MATĚJKA. Development of eco-friendly brake friction composites containing flax fibers. Journal of Reinforced Plastics and Composites. London: Sage, 2012, 31(10), s. 681 - 689. ISSN 0731-6844. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Aleš HENDRYCH, Ladislav KLIMŠA, Yvonna JIRÁSKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Julieth Alexandra GÓMEZ a Dušan JANIČKOVIČ. Surface microstructure and magnetic behavior in FeSiB amorphous ribbons from magneto-optical Kerr effect. Journal of magnetism and magnetic materials. Amsterdam: Elsevier, 2012, 324(4), s. 569-577. ISSN 0304-8853. [Detail]
ADÁMKOVÁ, Eliška, Petr JELÍNEK a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of chemical composition, form and morphology of surface of NaCl grains on mechanical properties of water soluble cores. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 13(3), s. 255-261. ISSN 1213-2489. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jozef VLČEK a Petra MATĚJKOVÁ. Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor. Materials letters. Amsterdam: Elsevier, 2012, 80(August), s. 158-161. ISSN 0167-577X. [Detail]
WATANABE, Koki, Jaromír PIŠTORA a Y NAKATAKE. Coordinate trasfomation formulation of electromagnetic scattering from imperfectly periodic surfaces. OPTICS EXPRESS. Washington: Optical Society of America, 2012, 20(9), s. 9978-9990. ISSN 1094-4087. [Detail]
OUARDI, Siham, Gerhard FECHER, Claudia FELSER, Michael SCHWALL, Shahab NAGHAVI, Andrei GLOSKOVSKII, Benjamin BALKE, Jaroslav HAMRLE, Kamil POSTAVA, Jaromír PIŠTORA, Shigenori UEDA a Keisuke KOBAYASHI. Electronic structure and optical, mechanical, and transport properties of the pure, electron-doped, and hole-doped Heusler compound CoTiSb. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics. College Park: American Physical Society, 2012, 86(4), s. 045116-045116. ISSN 1098-0121. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla, Cosmin LASLAU, Bridget INGHAM, Zoran ZUJOVIC, Jaroslav STEJSKAL, Miroslava TRCHOVÁ a Jadranka TRAVAS-SEJDIC. Synchrotron X-ray scattering reveals early-stage crystallinity during the self-assembly of polyaniline nanotubes with rectangular cross-sections. Synthetic Metals. Amsterdam: Elsevier, 2012, 161(23-24), s. 2739-2742. ISSN 0379-6779. [Detail]
KOŘISTKOVÁ, Michaela, Silvie VALLOVÁ a Pavel KOLAT. Co-combustion Coal and Waste Alternative Fuel: Thermogravimetric Analysis. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava - Metallurgical series. Ostrava: REPRONIS, 2012, 57(1), s. 133-140. ISSN 0474-8484. [Detail]
KOŘISTKOVÁ, Michaela, Silvie VALLOVÁ a Pavel KOLAT. Determining Start Parameters for Oxygen–Water Steam Gasification With and Without Recirculation. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava - Metallurgical series. Ostrava: REPRONIS, 2012, 57(2), s. 71-76. ISSN 0474-8484. [Detail]
KOŘISTKOVÁ, Michaela, Silvie VALLOVÁ a Pavel KOLAT. Thermodynamic Analysis of a Gas Turbine Cycle Fed by Different Fuels. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava - Metallurgical series. Ostrava: REPRONIS, 2012, 57(2), s. 77-86. ISSN 0474-8484. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Adam SCHRÖFEL, Jana SEIDLEROVÁ a Dana KRIŠTOFOVÁ. Adaptation of Acidithiobacillus bacteria to metallurgical wastes and its potential environmental risks. Waste Management and Research. SAGE Publications Ltd, 2012, 30(3), s. 295-301. ISSN 0734-242X. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Jaroslav JOŘENEK, Pavol KOŠTIAL, Vladimír JEČMÍNEK, Leopold PLEVA, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Ivan RUŽIAK. External Fixators for Treatment of Complicated Pelvis Fractures. World Academy of Science Engineerng and Technology. Singapur: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, 1/2012(2012), s. 676-681. ISSN 2010-3778. [Detail]
GRÖPLOVÁ, Kamila, Silvie REBILASOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Quartz/TiO2 composite and its acute aquatic toxicity. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 1-2(3), s. 26-29. ISSN 2164-6627. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Aleš SLÍVA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, O GUNEY, Alicia BACHMATIUK a Mark H. RÜMMELI. Carbonaceous nanoparticles prepared with help of silicate substrate and metal catalysts. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 1/2(3), s. 38-43. ISSN 2164-6627. [Detail]
STANĚK, František, Michal LESŇÁK, Jaromír PIŠTORA a Dalibor CIPRIAN. Prism coupling for planar structures with magnetic ordering. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1-2), s. 63-66. ISSN 2164-6627. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavel KALIVODA a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Comparative study of ultrasonic effect on mechanical modified vermiculite particles. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1/2), s. 89-92. ISSN 2164-6627. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Michal RITZ a Eva PLEVOVÁ. Effects of brief milling and acid treatment on two ordered and disordered kaolinite structures. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2011, 1(54), s. 70-76. ISSN 0169-1317. [Detail]
OUARDI, Siham, Gerhard FECHER, Claudia FELSER, Jaroslav HAMRLE, Kamil POSTAVA a Jaromír PIŠTORA. Transport and optical properties of the gapless topological Heusler compound PtYSb. Applied Physics Letters. New York: American Institute of Physics, 2011, 99(21), s. 211904 - 211904. ISSN 0003-6951. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Yafei LU, Petra MATĚJKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Miroslav VACULÍK, Vladimír TOMÁŠEK, Simona ZLÁ a Yanli FAN. Possible stibnite transformation at the friction surface of the semi-metallic friction composites designed for car brake linings. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, 5(258), s. 1862-1868. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ a Lucie OBALOVÁ. Comparison of the pure TiO2 and kaolinite/TiO2 composite as catalyst for CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 161(1), s. 105-109. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS a Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), s. 212-214. ISSN 0920-5861. [Detail]
ŠUPOVÁ, Monika, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Zbyněk SUCHARDA. BIOAPATITE MADE FROM CHICKEN FEMUR BONE. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2011, 55(3), s. 256-260. ISSN 0862-5468. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Sorpce par naftalenu na organicky modifikovaný vermikulit. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011, 105(3), s. 186-192. ISSN 1213-7103. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Petra PUSTKOVÁ, Michaela DUDOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, Christiana KLIKOVÁ a Tomáš GRYGAR. The adsorption of methylene blue on montmorillonite from acid solutions. Clay Minerals. Twickenham: Mineralogical Society, 2011, 46(neuvedeno), s. 461-471. ISSN 0009-8558. [Detail]
KUKUTSCHOVÁ, Jana, Pavel MORAVEC, Vladimír TOMÁŠEK, Vlastimil MATĚJKA, Jiří SMOLÍK, Jaroslav SCHWARZ, Jana SEIDLEROVÁ, Klára ŠAFÁŘOVÁ a Peter FILIP. On airborne nano/micro-sized wear particles released from low-metallic automotive brakes. Environmental Pollution. Amsterdam: Elsevier, 2011, 159(4), s. 998-1006. ISSN 0269-7491. [Detail]
CAGALA, Michal, Eva MAZANCOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ a Petr KOZELSKÝ. Hot Ductility of Two TRIPLEX Steels. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(6), s. 18-21. ISSN 0018-8069. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Aleš HENDRYCH, Ladislav KLIMŠA a Jaroslav HAMRLE. Využití vibračního magnetometru VSM ke studiu magnetických vlastností pevných a práškových materiálů. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2011, 64(3), s. 80-84. ISSN 0018-8069. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Tomáš ANDRÝSEK a Pavla ČAPKOVÁ. Molecular modeling of gel nanoparticles with cyclosporine A for oral drug delivery. International Journal of Pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier, 2011, 410(1-2), s. 196-205. ISSN 0378-5173. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Jonáš TOKARSKÝ, Pavel KOVÁŘ, Silvie REBILASOVÁ, Alena KOVÁŘOVÁ, Bedřich SMETANA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. Preparation and characterization of photoactive composite kaolinite/TiO2. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier, 2011, 22(188), s. 212-220. ISSN 0304-3894. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Patrik PAŘÍK a Miroslav LUDWIG. Clay-Supported 2-Phenyl-1H-Imidazole Derivatives for Heterogeneous Catalysis of Henry Reaction. Journal of Heterocyclic Chemistry. New York: Wiley, 2011, 48(4), s. 907-914. ISSN 0022-152X. [Detail]
SOSNOVEC, Luděk, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Gabriela KRATOŠOVÁ. Degradation of tensile strength of CuZn39Pb2 by cold processing: a comparative study. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2011, 1(2), s. 13-16. ISSN 0976-6294. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Adéla MATLOCHOVÁ a Kristina ČABANOVÁ. Carbon nanotubes and their potential as sorption materials. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2011, 2(2), s. 27-35. ISSN 0976-6294. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Yafei LU a Yuxiong LIU. Shape and size study of several components of friction composite. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2011, 2(1), s. 5-12. ISSN 0976-6294. [Detail]
SCHRÖFEL, Adam, Gabriela KRATOŠOVÁ, Markéta BOHUNICKA, Edmund DOBROČKA a Ivo VÁVRA. Biosynthesis of gold nanoparticles using diatoms; silica-gold and EPS-gold bionanocomposite formation. Journal of Nanoparticle Research. Springer, 2011, 13(8), s. 3207-3216. ISSN 1388-0764. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Petra MAJOROVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Aleš SLÍVA. Delamination of Vermiculite Particle Using Ultrasonic Treatment. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2011, 2011(3), s. 144-148. ISSN 1937-6456. [Detail]
PLEVOVÁ, Eva, Lenka VACULÍKOVÁ, Alena KOŽUŠNÍKOVÁ, Tomáš DANĚK, M PLEVA, Michal RITZ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Thermal Study of Sandstones from Different Czech Locatlities. Journal of thermal analysis and calorimetry. Berlín: Springer, 2011, 103(3), s. 835-843. ISSN 1388-6150. [Detail]
RUEMMELI, Mark Hermann, Alicja BACHMATIUK, Felix BOERRNERT, Franziska SCHAEFFEL, Imad IBRAHIM, Krzysztof CENDROWSKI, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ, Ewa BOROWIAK-PALEN, Gianaurelio CUNIBERTI a Bernd BUECHNER. Synthesis of carbon nanotubes with and without catalyst particles. Nanoscale Research Letters. Berlín: Springer, 2011, 6(303), s. 303-312. ISSN 1931-7573. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Daniel PETLÁK, Michal MADAJ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Jan MUSIOL, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ, Gabriela KOSTIUKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Stanislav LASEK, Jana SEIDLEROVÁ, Aleš KROUPA, Jan URBÁNEK, Karel DUŠEK, Josef SEDLÁČEK a EV SIDOROV. New types of lead-free solders and their properties. Perspektivnye materialy. Moskva: TOO Interkontakt nauka, 2011, s. 252-261. ISSN 1028-978X. [Detail]
ŠUPOVÁ, Monika, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Effect of nanofillers dispersion in polymer matrices: a review. Science of advanced materials. American Scientific Publishers, 2011, 3(1), s. 1-25. ISSN 1947-2935. [Detail]
ZDRÁLKOVÁ, Jana a Vladimír TOMÁŠEK. Analysis of clay minerals with high content of silver by X-ray fluorescence spectrometry. Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2011, 7(13), s. 174-174. ISSN 1336-7242. [Detail]
JELÍNEK, Petr, Jaroslav BEŇO a Vlastimil MATĚJKA. Termostabilita bentonitů a rozpadavost bentonitových směsí. Slévárenství. Brno: Svaz sléváren ČR, 2011, 59(5/6), s. 178-182. ISSN 0037-6825. [Detail]
POSTAVA, Kamil, David HRABOVSKÝ, Jana HAMRLOVÁ, Jaromír PIŠTORA, Andrej WAWRO, L BACZEWSKI, I SVEKLO a Andrej MAZIEWSKI. Selective sensitivity of ellipsometry to magnetic nanostructures. Thin Solid Films. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2011, 519(9), s. 2627-2632. ISSN 0040-6090. [Detail]
HALAMA, Radim, Rostislav FAJKOŠ, Petr MATUŠEK, Petra MATĚJKOVÁ, František FOJTÍK a Leo VÁCLAVEK. Contact defects initiation in railroad wheels – Experience, experiments and modelling. Wear. New York: Elsevier Science SA, 2011, 271(1-2), s. 174-185. ISSN 0043-1648. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Pavol KOŠTIAL, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. New ways for Designing External Fixators Applied in Treatment of Open and Unstable Fractures. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2011, 7(76), s. 639-644. ISSN 2010-376X. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. AFM study of vermiculite particles. 5th Mid-Evropean Clay Conference. Szeged: Universita Szeged, 2010, 2010(6), s. 700-700. ISSN 0324-6523. [Detail]
HAMRLOVÁ, Jana, Kamil POSTAVA, Ondřej ŽIVOTSKÝ, David HRABOVSKÝ, Jaromír PIŠTORA, Peter ŠVEC, Dušan JANIČKOVIČ a Andrej MAZIEWSKI. Ellipsometric selective sensitivity to magnetic nanostructures. Acta Physica Polonica A. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2010, 118(5), s. 837-839. ISSN 0587-4246. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2010, 96(3-4), s. 239-244. ISSN 0926-3373. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ, David RAFAJA, Volker KLEMM, Marta VALÁŠKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Adhesion of silver nanoparticles on the clay substrate, modeling and experiment. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2010, 256(9), s. 2841-2848. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. N2O EMISSIONS FROM PRODUCTION OF HNO3. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(2), s. 253-259. ISSN 0208-6425. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Kateřina MATĚJOVÁ, Martin HEŘMÁNEK, Volker KLEMM a David RAFAJA. Preparation and characterization of antibacterial silver/vermiculites and silver/montmorillonites. Geochimica et Cosmochimica Acta. New York: Elsevier Science, 2010, 74(22), s. 6287-6300. ISSN 0016-7037. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Alena KALIŠOVÁ. Mechano-chemical preparation of metal oxides precursors for composite materials. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. New Delhi: Serials Publications, 2010, 1(1), s. 1-2. ISSN 0976-6294. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna. Preparation of antibacterial Ag/clay minerals nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. New Delhi: Serials Publications, 2010, 1(1), s. 3-6. ISSN 0976-6294. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Adhesion of silver nanoparticles on the montmorillonite surface. Journal of Physics and Chemistry of Solids. New York: Elsevier, 2010, 256(9), s. 2841-2848. ISSN 0022-3697. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Michal LESŇÁK, E LIŠKOVÁ a Jaroslav VLČEK. The effect of FeF2 on magneto-optic response in FeF2/Fe/FeF2 sandwiches. Journal of Physics. D, Applied Physics. BRISTOL: IOP Publishing, 2010, 43(15), s. 155301. ISSN 0022-3727. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Mark H. RUMMELI. Variations in the Sorptive Properties of Organovermiculites Modified with Hexadecyltrimethylammonium and hexadecylpyridinium cations. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 36-41. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite Filler for Polymeric Nanocomposites: Thermal and Dispersion Study. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 1(2), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Microporous Cordierite Ceramics Prepared from Clay Mineral Mixtures Containing Vermiculite. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 49-52. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
PLEVOVÁ, Eva, Alena KOŽUŠNÍKOVÁ, Lenka VACULÍKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Thermal behavior of selected Czech marble samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Akadémiai Kiadó, Budapešť: Kluwer Academic Publishers, 2010, 101(2), s. 657-664. ISSN 1418-2874. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Preparation of novel organovermiculites with antibacterial activity using chlorhexidine diacetate. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2010, 1(342), s. 593-597. ISSN 0021-9797. [Detail]
ŽIVOTSKÝ, Ondřej, Kamil POSTAVA, Luděk KRAUS, Kamila HRABOVSKÁ, Aleš HENDRYCH a Jaromír PIŠTORA. Surface magnetic properties and domains observation in as-quenched and annealed FeNbB ribbons. Journal of magnetism and magnetic materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, 322(9-12), s. 1523-1526. ISSN 0304-8853. [Detail]
PLEVOVÁ, Eva, Alena KOŽUŠNÍKOVÁ, Lenka VACULÍKOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Thermal behavior of selected Czech marble samples. Journal of thermal analysis and calorimetry. Springer, 2010, 101(2), s. 657-664. ISSN 1388-6150. [Detail]
BÁBKOVÁ, Petra a Vlastimil MATĚJKA. Laser scanning confocal microscopy as a powerful tool for fracture surface characterization. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, 10(150), s. 75-78. ISSN 1213-2489. [Detail]
KOVÁŘ, Pavel, Jan PŘIKRYL, Adam SCHRÖFEL, Vlastimil MATĚJKA, Jiří BYDŽOVSKÝ, Tomáš MELICHAR, Tomáš HAUER a Petra BÁBKOVÁ. Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. Materiály pro stavbu. Praha: Springer media CZ, s.r.o., 2010, 16(7), s. 18-21. ISSN 1213-0311. [Detail]
KOVÁŘ, Pavel, Jan PŘIKRYL, Adam SCHRÖFEL, Tomáš HAUER, Jiří BYDŽOVSKÝ, Tomáš MELICHAR, Vlastimil MATĚJKA a Petra BÁBKOVÁ. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů. Materiály pro stavbu. Business Media CZ, s.r.o., 2010, 16(7), s. 18-21. ISSN 1213-0311. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Brusel: Elsevier, 2010, 1-2(129), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, 129(1-2), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Karel BOROVEC, Milan DEJ a Zdenek LACNÝ. Emise N2O z výroby kyseliny dusičné. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(2), s. 158-162. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
STANĚK, František, Jaromír PIŠTORA a Michal LESŇÁK. Magnetic field source for dark mode spectroscopy. Optica Applicata. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2010, 40(3), s. 719-726. ISSN 0078-5466. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Yafei LU, Long JIAO, Li HUANG, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Effect of Silicon Carbide Particle Sizes on Friction-Wear Properties of Friction Composites Designed for Car Brake Lining Applications. Tribology International. Oxford: Elsevier, 2010, I(43), s. 144-151. ISSN 0301-6978. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Yafei LU, Long JIAO, Li HUANG, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Effects of silicon carbide particle sizes on friction-wear properties of friction composites designed for car brake lining applications. Tribology international. Oxford: Elsevier, 2010, 43(1-2), s. 144-151. ISSN 0301-679X. [Detail]
KUKUTSCHOVÁ, Jana, Václav ROUBÍČEK, Miroslav MAŠLÁŇ, Dalibor JANČÍK, Václav SLOVÁK, Kateřina MALACHOVÁ, Zuzana PAVLÍČKOVÁ a Peter FILIP. Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials. Wear. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2010, 268(1-2), s. 86-93. ISSN 0043-1648. [Detail]
KOVÁŘ, Pavel, Jan PŘIKRYL, Adam SCHRÖFEL, Tomáš HAUER, Jiří BYDŽOVSKÝ, Tomáš MELICHAR, Vlastimil MATĚJKA a Petra BÁBKOVÁ. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů. Zpravodaj WTA CZ. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010, 6(1-2), s. 36-39. ISSN 1213-7308. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Zdeněk SMÉKAL a Antonia NEELS. One-dimensional complex {[Cu(medpt)][Ag(CN)2]2}n. Acta Chimica Slovenica. Slovensko: Slovenian Chemical Society, 2009, 56(2), s. 297-300. ISSN 1318-0207. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ, J JIRKOVSKÝ a O ŠOLCOVÁ. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 89(3-4), s. 494-502. ISSN 0926-3373. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of Vermiculite on the Formation of Porous Cordierites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 46(2), s. 196-201. ISSN 0169-1317. [Detail]
BARTOŇOVÁ, Lucie, Michaela KOŘISTKOVÁ, Zdeněk KLIKA, Pavel KOLAT a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Evaluation of Elemental Volatility in a Fluidised Bed Power Station in Terms of Unburned Carbon Study. Chemical and Process Engineering. Katowice: Polish Academy of Sciences, 2009, 30(3), s. 495-506. ISSN 0208-6425. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Preparation and Characterization of Porous Cordierite for Potential Use in Cellular Ceramics. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(4), s. 445-449. ISSN 0366-6352. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Lenka AMBRUŽOVÁ, Jana SÝKOROVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Critical evaluation of sequential extraction and sink-float methods used for the determination of Ga and Ge affinity in lignite. Fuel. Amsterdam: Elsevier, 2009, 88(10), s. 1834-1841. ISSN 0016-2361. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Mark RUMMELI. The polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations in soils in the. Geochemical Transaction. Londýn: Geochemistry Division of the American Chemical Society, 2009, 10(12), s. 1-21. ISSN 1467-4866. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Helena RACLAVSKÁ, Dalibor MATÝSEK a Mark H. RUMMELI. The polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations in soils in the Region of Valasske Mezirici, the Czech Republic. Geochemical Transaction. Londýn: Geochemistry Division of the American Chemical Society, 2009, 10(12), s. 1-21. ISSN 1467-4866. [Detail]
TROJKOVÁ, Jana, Jaromír PIŠTORA a Jana SEIDLEROVÁ. Obor Nanotechnologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava. Jemná mechanika a optika. Praha: AV ČR, 2009, 54(6), s. 163-167. ISSN 0447-6441. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jiří LUŇÁČEK, Aleš SLÍVA, Karla BARABASZOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Dalibor MATÝSEK. Morfologie agregátů nanočástic křemíku připravených v desintegrátoru Water Jet Mill. Jemná mechanika a optika. Praha: AV ČR, 2009, 54(6), s. 179-184. ISSN 0447-6441. [Detail]
DVORSKÝ, Richard, Jiří LUŇÁČEK, Aleš SLÍVA, Karla BARABASZOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ a Dalibor MATÝSEK. Nanoparticle morfology aggegates od silicon prepared in the disintegrator Water Jet Mill. Jemná mechanika a optika. Praha: Fyzikální ústav akademie věd ČR, 2009, 54(6), s. 179-184. ISSN 0447-6441. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Lenka KULHÁNKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. An effective route to montmorillonite intercalation with imidazole complexes: Experiment and theory. Journal of Molecular Structure. New York: Elsevier, 2009, I(923), s. 85-89. ISSN 0022-2860. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Petra PUSTKOVÁ, Petr PRAUS, P KOVÁŘ, M POSPÍŠIL, P MALÝ, T GRYGAR, Lenka KULHÁNKOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. Fluorescence of reduced charge montmorillonite complexes with methylene blue: Experiments and molecular modeling. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 339(2), s. 416-423. ISSN 0021-9797. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Yuning MA a Yafei LU. Semimetallic Brake Friction Materials Containing ZrSiO4: Friction Performance and Friction Layers Evaluation. Journal of composite materials. SAGE Publications Ltd, 2009, 43(14), s. 1421-1434. ISSN 0021-9983. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Gabriela KRATOŠOVÁ, Yun RONGPING, Yanli FAN a Yafei LU. Effects of Alumina in non-metallic Brake Friction Materials on Friction Performance. Journal of materials science. New York: Springer, 2009, 44(1), s. 266-273. ISSN 0022-2461. [Detail]
RUMMELI, Mark H, Franciska SCHAFFEL, Alicja BACHMATIUK, Geoff TROTTER, David ADEBIMPE, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Daniela PLACHÁ. Oxide catalysts for carbon nanotube and few layer graphene formation. Physica status solidi. B, Basic Solid State Physics. Berlin: Wiley-VCH, 2009, 246(11-12), s. 2530-2533. ISSN 0370-1972. [Detail]
MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Kateřina, Zdeněk SMÉKAL, Antonia NEELS a Zdeněk ŠINDELÁŘ. Hexacyanochromates(III) and Hexacyanocobaltates(III) of Copper(II) with Tridentate and Tetradentate N-donor Ligands. Crystal Structure of [{Cu(ept)}3{Co(CN)6}2] H2O (ept = N-(2-aminoethyl)-1,3-propandiamine). Polish Journal of Chemistry. Polsko: Polish Chemical Society, 2009, 83(10), s. 1707-1716. ISSN 0137-5083. [Detail]
VELIČKA, Marek, Miroslav VACULÍK a David DITTEL. Tepelné procesy v primární oblasti chlazení ZPO. STROJÁRSTVO. Žilina: MEDIA/ST s.r.o., 2009, 13(00), s. 278-279. ISSN 1335-2938. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Lenka KULHÁNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Molecular modeling in desing of functional nanostructures. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava - Metallurgical series. Ostrava: REPRONIS, 2009, 1(3), s. 241-244. ISSN 0474-8484. [Detail]
KUKUTSCHOVÁ, Jana, Václav ROUBÍČEK, Kateřina MALACHOVÁ, Zuzana PAVLÍČKOVÁ, Radim HOLUŠA, Jana KUBAČKOVÁ, Vladimír MIČKA, Donald MACCRIMMON a Peter FILIP. Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential environmental impact. Wear. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2009, 267(5-8), s. 807-817. ISSN 0043-1648. [Detail]
PINDOR, Lukáš, Vlastimil MATĚJKA, P KOZELSKÝ, Karel MICHALEK a G GIGACHER. Investigation into secondary phases in steels microalloyed with Vanadium and nitrogen. Ironmaking & Steelmaking. LEEDS: Taylor & Francis, 2008, 35(2), s. 124-128. ISSN 0301-9233. [Detail]
KULHÁNKOVÁ, Lenka, Pavla ČAPKOVÁ, Veronika RAMIREZ DE VALLE, Juan POYATO, Jose LUIS PÉREZ-RODRÍGUEZ a Anton LERF. Surface and interlayer structure of vermiculite intercalated with methyl viologen. Journal of Molecular Modeling. Berlin: Springer, 2008, 14(12), s. 1183-1189. ISSN 1610-2940. [Detail]
RIEDER, Milan, John C. CRELLING, Ondřej ŠUSTAI, Milan DRÁBEK, Zdeněk WEISS a Mariana KLEMENTOVÁ. Arsenic in iron disulfides in a brown coal from the North Bohemian Basin, Czech Republic. International Journal of Coal Geology. Oxford: Elsevier, 2007, 71(2-3), s. 115-121. ISSN 0166-5162. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Ondřej ŠUSTAI, Jana SEIDLEROVÁ, Zdeněk KLIKA, Martin STACH, Zdeněk WEISS a Václav ROUBÍČEK. Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2006, 3(1), s. 61-68. ISSN 0001-5695. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Zdeněk WEISS, Marcello MELLINI a Milan DRÁBEK. Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues. Applied geochemistry. Oxford: Elsevier, 2006, 21(3), s. 405-418. ISSN 0883-2927. [Detail]
WEISS, Zdeněk, John CRELLING, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Peter FILIP. Identification of carbon forms and other phases in automotive brake composites using multiple analytical techniques. Carbon. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, 44(4), s. 792-798. ISSN 0008-6223. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla, Miroslav POSPÍŠIL, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Miroslava TRCHOVÁ, Zdeňka SEDLÁKOVÁ, Zdeněk WEISS a Josef ŠIMONÍK. Structure of montmorillonite cointercalated with stearic acid and octadecylamine: Modeling, diffraction, IR spectroscopy. Journal of colloid and interface science. Brusel: Elsevier, 2006, 300(1), s. 264-269. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ, Monika ŠUPOVÁ, Ondřej ŠUSTAI, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Preparation of Vermiculite Nanoparticles Using Thermal Hydrogen Peroxide Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(3), s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Zdeněk WEISS a Marcello MELLINI. WATER LEACHING OF ALKALINE METALS, Al AND Si FROM SELECTED ALUMINOSILICATES. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2005, 2(4(140)), s. 81-90. ISSN 1214-9705. [Detail]
SZABOVÁ, Martina, Vladimír TOMÁŠEK a Jan ZAORAL. Studium otěrového prachu z brzdových frikčních kompozitů. Chemické Zvieste. Bratislava: Bratislava, 2005, 1(2), s. 23-24. ISSN 1336-7242. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Stanovení molybdenu metodami atomové spektrometrie. Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005, 1(1), s. 151-151. ISSN 1336-7242. [Detail]
KUKUTSCHOVÁ, Jana a Jana SEIDLEROVÁ. Fine Dust Particles from Metallurgical Works: Mobility and Biotoxicity of Heavy Metals. Slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie, výskum a priemysel. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005, 1(1), s. 272-272. ISSN 1336-7242. [Detail]
KRATOŠOVÁ, Gabriela, Jana SEIDLEROVÁ a Dana KRIŠTOFOVÁ. Metódy bakteriálného lúhovania a ich využitie pre získavanie kovov. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Acta Metallurgica Slovaca - TU Košice, ÚMV SAV Košice, 2004, 10(2), s. 296-303. ISSN 1335-1532. [Detail]
ŠTĚRBOVÁ, , Jana SEIDLEROVÁ a Dana KRIŠTOFOVÁ. Bacterial leaching method and their use for metal extraction. Acta Metallurgica Slovaca (Special Issue). Košice: Hutnická fakulta Technické univerzity v Košicích, 2004, 10(2), s. 296-303. ISSN 1335-1532. [Detail]
KŘÍSTKOVÁ, Monika, Zdeněk WEISS a Peter FILIP. Hydration properties of vermiculite in phenolic resin friction composites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2004, (25), s. 229-236. ISSN 0169-1317. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, RAPOŠOVÁ a PAVLÍČEK. Vliv zrnitosti vzorku na vyluhování rtuti z kontaminované půdy a říčního sedimentu. Bulletin. Brno: ÚKZÚZ Brno, 2004, XII(1), s. 37-51. ISSN 1212-5458. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a Kateřina KOLINOVÁ. A study of the catalytic activity of calcined Ni/Mg/Al (Mn) hydrotalcites for N2O decomposition. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2004, 58(1), s. 33-40. ISSN 0366-6352. [Detail]
ŠTĚRBOVÁ, , Dana KRIŠTOFOVÁ a Jana SEIDLEROVÁ. Využití bakterií rodu thiobacillus při získávání kovů z průmyslových odpadů. Chemické listy. Brno: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 533. ISSN 0009-2770. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Martina NOVÁČKOVÁ a Zdeněk WEISS. Hodnocení popílků pomocí vyluhovacího testu TCLP. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(2), s. 108-113. ISSN 0009-2770. [Detail]
LEŠKOVÁ, Jana a Jana SEIDLEROVÁ. Hodnocení nebezpečnosti metalurgických odpadů chemickými metodami a texty toxicity. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(9), s. 532. ISSN 0009-2770. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Zdeněk WEISS. Chemické reakce kompozitních materiálů brzdových obložení s roztoky solí. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 584. ISSN 0009-2770. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Gražyna SIMHA-MARTYNKOVÁ. Hodnocení krystalinity uhlíkatých materiálů používaných v technické praxi. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 602-603. ISSN 0009-2770. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ a Ondřej ŠUSTAI. Preparation of vermiculite nanopartickles using thermal hydrogen peroxide delamination. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 778. ISSN 0009-2770. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana. Hodnocení potenciální škodlivosti prvků pro životní prostředí. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2004, (9), s. 33-34. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta a FARNÁ. Optimalizace metody pro přímé stanovení rtuti v papíru metodou AAS. Papír a celulóza. Praha: SPPaC - Svaz průmyslu papíru a celulozy, Praha, 2004, (9), s. 266-270. ISSN 0031-1421. [Detail]
KŘÍSTKOVÁ, Monika, Peter FILIP, Zdeněk WEISS a PETER. Influence of metals on the phenol - formaldehyde resin degradation in friction composites. Polymer Degradation and Stability. Oxford: Elsevier, 2004, (84), s. 49-60. ISSN 0141-3910. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta a RAPOŠOVÁ. Posouzení statické a dynamické metody vyluhováni rtuti z kontaminované půdy a říčního sedimentu. Bulletin. Brno: ÚKZÚZ Brno, 2003, 11(3), s. 45-62. ISSN 1212-5458. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Ervín KOZUBEK, Šárka TOMISOVÁ a Jaroslav BUCHTELE. Strukturní analýza provozních a kopyrolýzních dehtů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003, 97(8), s. 620. ISSN 0009-2770. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Monika KŘÍSTKOVÁ. Intercalation and Grafting of Vermiculite with Octadecylamine Using Low Temperature Melting. Clays and clay minerals. Aurora: Clay Minerals Society, 2003, 51(3), s. 555-565. ISSN 0009-8604. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Jana SEIDLEROVÁ a Zdeněk WEISS. X-ray diffraction phase analysis of crystalline copper corrosion products after treatment in different chloride solutions. Corrosion Science. New York: Elsevier, 2003, 45(4), s. 883-889. ISSN 0010-938X. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a G ŠTĚRBOVÁ. Loužení metalurgických odpadů metodikou US EPA. Hutnické listy. Praha: Ocelot, 2003, 58(3-4), s. 13-18. ISSN 0018-8069. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana a Martina NOVÁČKOVÁ. Distribuce Cd, Pb, Zn, Fe a Mn na částicích metalurgických odpadů. Hutnické listy. Praha: Ocelot, 2003, 58(1-2), s. 13-18. ISSN 0018-8069. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), KALENDOVÁ, Zdeněk WEISS a ČAPKOVÁ. Montmorillonite Co-intercalated with Octadecylamine and Stearic Acid by Low Temperature Melting and its Influence on PP Nanocomposites. International Polymer Processing. MUNICH: Hanser, 2003, 18(1), s. 133-137. ISSN 0930-777X. [Detail]
POSPÍŠIL, , ČAPKOVÁ, WEISSMANNOVÁ, Zdeněk KLIKA, TRCHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Zdeněk WEISS. Structure analysis of montmorillonite intercalated with rhodamine B: modeling and experiment. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2003, 9(1), s. 39-46. ISSN 1610-2940. [Detail]
COMODI, , DRÁBEK, MONTAGNOLI, RIEDER, Zdeněk WEISS a ZANAZZI. Pressure-induced phase transition in synthetic trioctahedral Rb-mica. Physics and Chemistry of Minerals. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, 30(3), s. 198-205. ISSN 0342-1791. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Determination of structural disorder degree using an XRD profile fitting procedure. Application to Czech kaolins. Applied Clay Science. Brusel: Elsevier, 2002, 22(1-2), s. 65-74. ISSN 0169-1317. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, MÜNSTEROVÁ a PAVLÍČEK. Biodostupnost rtuti z kontaminovaných půd a říčního sedimentu. Bulletin. Praha: ÚKZÚZ Brno, 2002, 10(4), s. 523-525. ISSN 1212-5458. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ a SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), s. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Jana SEIDLEROVÁ a DVORSKÁ. Stabilizace standardních roztoků pro stanovení rtuti. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, 96(2), s. 117-119. ISSN 0009-2770. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta a TREFILOVÁ. Speciační analýza rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, 96(3), s. 523-525. ISSN 0009-2770. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , MALÁČ, POSPÍŠIL, Zdeněk WEISS a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Polymer/clay nanocomposites based on MMT/ODA intercalates. Composite interfaces. Zeist: Bril Academic Publishers, 2002, (6), s. 529-540. ISSN 0927-6440. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Petr WYSLYCH, Pavla ČAPKOVÁ, Monika KŘÍSTKOVÁ a Dagmar HAVLOVÁ. Analysis of Nanostructured Materials - PhD. Student Course. International Journal of Engineering Education. Dublin: Tempus Publications, 2002, 18(5), s. 7. ISSN 0949-149X. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Petr WYSLYCH, KRÍSTKOVÁ, Dagmar HAVLOVÁ a CAPKOVÁ. Analysis of nanostructured materials Ph.D. course. International Journal of Engineering Education. London: Tempus Publications, 2002, 18(5), s. 532-538. ISSN 0949-149X. [Detail]
POSPÍŠIL, , Pavla ČAPKOVÁ, Zdeněk WEISS, MALÁČ a ŠIMONÍK. Intercalation of Octadecylamine into Montmorillonite: Molecular simulations and XRD Analysis. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2002, (245), s. 126-132. ISSN 0021-9797. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA, BĚLUNKOVÁ a Šárka MIKUNDOVÁ. Problematika odpadních sírnaů při Mg-bisulfitové (hydrogensiřičitan hořečnaté) metodě výroby celulózy, I. Možnosti zamezení vzniku síranů ve výrobě. Papír a celulóza. Praha: SPPaC - Svaz průmyslu papíru a celulozy, Praha, 2002, 57(9), s. 282-284. ISSN 0031-1421. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Pavel DANIHELKA, BĚLUNKOVÁ a Šárka MIKUNDOVÁ. Problematika odpadních sírnaů při Mg-bisulfitové (hydrogensiřičitan hořečnaté) metodě výroby celulózy, I. Možnosti snížení síranů v odpadních vodách. Papír a celulóza. Praha: SPPaC - Svaz průmyslu papíru a celulozy, Praha, 2002, 57(10), s. 312-315. ISSN 0031-1421. [Detail]
FILIP, Peter, Zdeněk WEISS a David RAFAJA. On Friction Layer Formation in Polymer Matrix Composite Materials for Brake Applications. Wear. Brusel: Elsevier Science SA, 2002, (252), s. 189-198. ISSN 0043-1648. [Detail]
QUEROL, , Zdeněk KLIKA, Zdeněk WEISS, FINKELMAN, ALASTUEY, JUAN, LÓPEZ-SOLER, PLANA, KOLKER a CHENERY. Determination of element affinites by density fractionation of bulk coal samples. Fuel. Londýn: Elsevier, 2001, 80(1), s. 83-96. ISSN 0016-2361. [Detail]
KULVEITOVÁ, Hana, Jana SEIDLEROVÁ a Juraj LEŠKO. Relation between the Zn/II/ chemical speciation and its acid leaching from fine grained metallurgical wastes. Acta Metallurgica Slovaca. : Technická univerzita Košice, HF, 2000, 6(4), s. 310-317. ISSN 1335-1532. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla a Zdeněk WEISS. Montmorillonite and Baidelite Intercalated with Tetramethylammonium Cations. Journal of Molecular Modeling. Springer, 2000, 99(6), s. 600-608. ISSN 1610-2940. [Detail]
ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta, Jana SEIDLEROVÁ a Pavlína DVORSKÁ. Tvoří stabilní sloučeniny. Kontaminované půdy a rtuť. Odpady. : ECONOMIA, a.s., 2000, 00(11), s. 23-25. ISSN 1210-4922. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and rehydration of Montmorillonite from Ivančice (Czech Republic). Geologica Carpatica Clays. : , 1999, 1999(6), s. 91-97. ISSN 1210-2695. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla a Zdeněk WEISS. Modelling of Aniline-Vermiculite and Tetramethylammonium-Vermiculite; Test of Force Fields. Journal of Molecular Modeling. Springer, 1999, 99(4), s. 176-183. ISSN 1610-2940. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Slavomír MROZEK, Zdeněk WEISS, Ivan KOLOMAZNÍK a Vladimír TOMÁŠEK. Coals from the Ostrava-Karviná Mining District and Preconditions of Their Application in the Processes of Clean Coal Technology Part 2. Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal. Acta Montana. 1998, 5( ), s. 23-42. ISSN 1211-1929. [Detail]
RIEDER, Milan a Zdeněk WEISS. Nomenclature of the micas. American Mineralogist. : Mineralogical Society of America, 1998, 1998(83), s. 1366-1711. ISSN 0003-004X. [Detail]
RIEDER, Milan a Zdeněk WEISS. Nomenclature of the micas. Clays and clay minerals. : Clay Minerals Society, 1998, 1998, č. 46. ISSN 0009-8604. [Detail]
JANEBA, Daniel a Zdeněk WEISS. Charakterization of intercalated smectites using XRD profile analysis in low-angle region. Clays and clay minerals. : Clay Minerals Society, 1998, 1998(46), s. 63-69. ISSN 0009-8604. [Detail]
JANEBA, Daniel a Zdeněk WEISS. Molecular Mechanics Studies of Montmorillonite Intercatated with Tetramethylammonium and Trimethylphenylammonium. Journal of Molecular Modeling. : Springer, 1998, 1998(4), s. 176-183. ISSN 1610-2940. [Detail]
JANEBA, Daniel a Zdeněk WEISS. XRD Profile Analysis of Clay Minerals. Materials Science Forum. : Trans Tech Publications, 1998, 1998(278-281), s. 139-145. ISSN 0255-5476. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Zdeněk KLIKA. Sodium-cadmium and sodium-zinc exchangeability in montmorillonites. Phys. Chem. Minerals. 1998, 1998(25), s. 534-541. ISSN 0342-1791. [Detail]
ZANE, A. a Zdeněk WEISS. A procedure for classifying rock-forming chlorites based on microprobe data. Scienze Fisiche e Naturali. 1998, 1998(9), s. 51-57. ISSN 0392-7881. [Detail]
RIEDER, Milan a Zdeněk WEISS. Nomenclature of the micas. The Canadian mineralogist. : Mineralogical Association of Canada, 1998, 1998(36), s. 905-1030. ISSN 0008-4476. [Detail]
DRÁBEK, Milan a Zdeněk WEISS. Hydrothermal synthesis of a CS ferruginous trioctahedral mica. The Canadian mineralogist. : Mineralogical Association of Canada, 1998, 1998(36), s. 905-913. ISSN 0008-4476. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ, Václav ROUBÍČEK a Hana JIRAVOVÁ. Type analysis of petroleum processing products. Chemické listy. : Česká společnost chemická, 1997, 1997( 11), s. 966-967. ISSN 0009-2770. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Petr MARTINEC a Zdeněk WEISS. Almandin-pyrop-grossularové granáty: metoda pro odhad jejich složení pomocí RTG práškových difrakčních záznamu. European Journal of Mineralogy. : , 1997, 1997(9), s. 403-410. ISSN 0935-1221. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Zdeněk KLIKA. Na-Cd a Na-Zn výměna v montmorillonitu. Phys. Chem. Minerals. 1997, 1998(25), s. 534-541. [Detail]
RIEDER, Milan a Zdeněk WEISS. Refinement of the crystal structure of zinnwaldite 2M1. European Journal of Mineralogy a. : E.Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1996, 1996(8), s. 1241-1249. ISSN 0935-1221. [Detail]
MELLINI, Marcelo a Zdeněk WEISS. Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis. European Journal of Mineralogy a. : E.Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1996, 1996(8), s. 1265-1272. ISSN 0935-1221. [Detail]
FEČKO, Peter a Radmila KUČEROVÁ. Bacterial leaching of waste at the Tatra joint stock company Kopřivnice. Mineralia Slovaca. : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 1996, 28(5), s. 388-391. ISSN 0369-2086. [Detail]
FEČKO, Peter, Radmila KUČEROVÁ a Adriana FARKAŠOVÁ. Application of bacterial leaching in the proccessing of wastes from incineration land from Prostějov. Zeszyty naukove, Górnictvo Z.231. 1996, 1996(231), s. 129-142. ISSN 0372-9508. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír, Zdeněk WEISS, Zdeněk KLIKA, Jana SEIDLEROVÁ a Ondřej ŠUSTAI. Contribution to the Evaluation of Leaching from Ash. Acta Montana. Praha: IRSM AS CR, 1995, 95( 1), s. 119-138. ISSN 1211-1929. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Zdeněk KLIKA. Modifikované jíly a jejich využítí pro imobilizaci odpadních materiálů z vodních roztoků. Ceramics - Silikáty. : Vysoká škola chemicko technologická, 1994, 1994(38), s. 201-208. ISSN 0862-5468. [Detail]
SMRČOK, Ľubomír a Zdeněk WEISS. Refinement of the crystal structure of constedtite-3T. Clays and clay minerals. : Clay Minerals Society, 1994, 1994(5), s. 544-784. ISSN 0009-8604. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and Rehydration of Natural Mg-Vermiculite. Geologica Carpatica Clays. : , 1994, 1994( 1), s. 33-40. ISSN 1210-2695. [Detail]
FILIP, Peter, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Korozní vlastnosti tvarově paměťových slitin TiNi. Kovové materiály,. 1994, 32(2), s. 93-103. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Wechselfestigkeit von keramischen Werkstoffen für Schneidwerkzeuge. Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity v Ostravě, XL. 1994, 94( 6), s. 59-67. ISSN 0474-8484. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Korozní praskání vysokopevných ocelí a změny hodnot pH na čele trhliny. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1994, 40(1), s. 71-80. ISSN 0474-8484. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Cyklická únava keramických matyeriálů pro řezné nástroje. Transactions of the University of Mining and Metallurgy Ostrava GEORGIUS AGRICOLAS 500 ANNIVERSARY. 1994, XL(1), s. 59-67. ISSN 0474-8484. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Karel MAZANEC a Vladimír TOMÁŠEK. Hodnocení vlastností korundové keramiky pro implantační účely. Zeszyty naukowe WSI v Opolu, seria Mechanika. 1994, z. 50(208/94), s. 147-151. ISSN 0209-0848. [Detail]
FEČKO, Peter, Helena RACLAVSKÁ a Radmila KUČEROVÁ. Bakteriálne lúhovanie chalkopyritu. Zpravodaj GP VŠB. 1994, 1994(2), s. 107-110. ISSN 0474-8476. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Spannungsrisskorrosion von hochfestem Stahl und Änderungen von pH-Werten an der Risspitze. . 1993, , č. . [Detail]
WEISS, Zdeněk. Refinement of the crystal structure of two "protolithionites". European Journal of Mineralogy a. : E.Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1993, 1993(5), s. 493-503. ISSN 0935-1221. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Příspěvek ke studiu fyzikálně metalurgických charakteristik korozního praskání vysokopevných ocelí. Kovové materiály. : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislavě, 1993, 31(4), s. 347-356. ISSN 0023-432X. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Příspěvek ke studiu fyzikálně metalurgických charakteristik korozního praskání vysokopevných ocelí. Kovové materiály, 31 (4), (1993). 1993, 31(4), s. 347-356. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Einfluss des langzeitigen Glühens auf Versprödung des 15Cr2NiMoV Stahles. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. 1993, XXXIX( 5), s. 63-70. ISSN 0474-8484. [Detail]
JONŠTA, Zdeněk, Vladimír TOMÁŠEK a Karel MAZANEC. Vliv dlouhodobého žíhání na zkřehnutí oceli 15Cr2NiMoV. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hutnická. : VŠB-TU Ostrava, 1993, XXXIX(1), s. 63-72. ISSN 0474-8484. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Bruchzähigkeit und Rissbildungsarbeit von keramischen Werkstoffen. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, str. 87 - 94, 8 stran. 1992, XXXVIII( 5), s. 87-95. ISSN 0474-8484. [Detail]
TOMÁŠEK, Vladimír a Karel MAZANEC. Bruchzähigkeit und Rissbildungsarbeit von keramischen Werkstoffen. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hutnická. : VŠB-TU Ostrava, 1992, XXXVIII(1), s. 87-95. ISSN 0474-8484. [Detail]