Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Omezení výuky od 12.10.2020

Sledujte aktuální stav mimořádných opatření s ohledem na šíření COVID-19.

Centrum nanotechnologií

Odešel prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

Jen pár dní před Vánocemi přišla smutná zpráva,
dne 11. prosince 2020 nás ve věku 67 let opustil po krátké nemoci prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

Většina z nás si ho v posledních letech bude spojovat zejména s funkcí ředitele Centra  nanotechnologií na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, kde pracoval od roku 2010. Život Jaromíra Pištory byl propojen s vědou a výzkumem vlastně už od vysokoškolských studií, kdy v roce 1977 na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze získal inženýrský titul. Vzdělání si doplnil v roce 1984, obhájením doktroské práce v oboru Experimentální fyzika na Matemeticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a stal se kandidátem věd. Docenturu v oboru Experimentální fyzika obhájil o sedm let později na stejné fakultě. A hned čtyři roky na to, v roce 1996 získal titul profesora na Hornicko-geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava. Profesor Jaromír Pištora se vědecky angažoval zejména v optice a magnetooptice planárních a periodických struktur a v magnetické defektoskopii. Byl členem několika mezinárodních a tuzemských odborných společností - IEEE, SPIE, ICO-ČKO, FVS JČSMF a ČSSF a také odpovědným řešitelem několika mezinárodních vědeckých projektů a řady tuzemských grantů v rámci programů GAČR, MPO a MŠMT. Za svůj život se stal autorem a spoluautorem více než tří set padesáti publikací v časopisech a sbornících konferencí se zaměřením na magnetooptiku, fotonické krystaly, plazmoniku a vlnovedení. V aplikační sféře se orientoval na návrhy a realizace magnetických defektoskopů pro nedestruktivní diagnostiku a generátory magnetického pole. Profesní zkušenosti získával za svého života také během stáží na předních zahraničních výzkumných pracovištích, mimo jiné na Dalhousie University, Halifax v Kanadě, na Shizuoka University, Hamamatsu, v Japonsku a INSA Toulouse ve Francii, kde také předával své zkušenosti tamějším studentům jako hostující profesor.

Pan profesor Pištora byl vzdělaný, laskavý a velmi lidský člověk, ochotný pomoci vždy, když bylo třeba. Měl perfektní přehled nejen o fyzice a nanotechnologiích, ale také o dalších oblastech života, zajímal se o modelářství. A navíc měl krásný smysl pro humor,“ vzpomínají na svého ředitele pracovníci Centra nanotechnologií, kde se profesor Pištora za roky svého působení zasloužil o jeho rozvoj a získal řadu projektů, díky kterým se na pracovišti pořídila moderní technika pro výzkumné i pedagogické účely. Byl příkladem nejen pracovníkům, ale také zejména mladým nadaným studentům v tuzemsku i v zahraničí.

Úmrtím profesora Pištory ztrácí vědecká a akademická obec významného, váženého a úspěšného odborníka a také milého a oblíbeného kolegu.

Čest jeho památce!

Zaměstnanci Centra nanotechnologií VŠB-TUO.

Studuj nanotechnologie na fakultě materiálově technologické