Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference, workshop, výstava - uspořádání

SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2019. 2019. [Detail]
PLACHÁ, Daniela a Sylva HOLEŠOVÁ. Summer School of Multifunctional Nanocomposites and Nanomaterials. 2018. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2017. 2017. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Khalid LAFDI. CARBOFUNworkshop. 2017. [Detail]
LACNÝ, Zdenek, Hana OTOUPALÍKOVÁ a Daniela PLACHÁ. Pokroky v instrumentální analytické technice. 2016. [Detail]
PLAČEK, Lukáš, Daniela PLACHÁ a Marcel MIKESKA. Pokroky v komplexní analýze. 2016. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Daniela PLACHÁ. Vyhodnocení projektu Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů. 2015. [Detail]
PIŠTORA, Jaromír, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Vladimíra PLAČKOVÁ a Karla ČECH BARABASZOVÁ. NanoOstrava 2015. 2015. [Detail]
SÝKORA, Rudolf a Krzysztof Jaromir LEBECKI. Seminář nelineární optiky a magnetooptiky. 2014. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka. Activated carbons as environmentally promising materials. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Experimentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Analytické metody ve službách konzervátorských a restaurátorských prací. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. The final workshop of the project Improving teaching museum conservation and restoration of a survey of historical materials. 2014. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Daniela PLACHÁ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Nano Ostrava 2013. 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Praxe analytické laboratoře pro konzervátorství a restaurování. 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Analytické metody pro analýzu materiálů a nanomateriálů. 2013. [Detail]
BLAŽEK, Dalibor. Physical Properties of the Modified Material Surfaces. 2013. [Detail]
SÝKORA, Rudolf. Physical insights into material properties using supercomputer power. 2013. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla. Elektronová mikroskopie. 2012. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva a Daniela PLACHÁ. Workshop - Nukleární magnetická rezonance. 2012. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Daniela PLACHÁ. NanoOstrava 2011. 2011. [Detail]
KOZUBEK, Ervín, Vlasta ŠTEFANIDESOVÁ, Hana JIRAVOVÁ a Václav ROUBÍČEK. Typová analýza produktu zpracování ropy. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii. Liblice: ČSCh, 1997. s. 966-971. [Detail]