Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava
Kód
EF19_073/0016945
Předmět výzkumu
Projekt "Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava" přispěje ke zlepšení podmínek pro přípravu nových VaV pracovníků a tím zvýšení kvality a posílení lidských zdrojů pro VaV na úroveň srovnatelnou s předními evropskými univerzitami a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti VŠB - TU Ostrava. Povede k vytvoření a pilotnímu ověření nové celouniverzitní soutěže, umožňující transparentní výběr a realizaci kvalitních vědeckých projektů, podpořených tématickým vzděláváním.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
OP VVV Výzkumné projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek