Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EHP-CZ-MOP-2-013 Mobility of joint doctoral studies in the field of ellipsometry of advanced nanostructures 2020 2021
EHP-CZ-ICP-1-013 Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University 2019 2021

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
863155 Novel Spin-Based Building Blocks for Advanced TeraHertz Applications - s-NEBULA 2020 2023

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST) 2019 2022
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633 SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami. 2019 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20020 Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy) 2017 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
HS7302046 LB Cemix,Tomášek,1565 2020 2021
Vývoj inteligentních materiálů pro aditivní výrobu vysoce výkonných systémů 2020 2021
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664 Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO 2017 2022
Multifunkční sp2 nanouhlíky v kompozitech pro průmyslové i medicínské aplikace 2017 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/47 Experimentální studium chemických syntéz 2021 2021

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW01010352 Společná laboratoř pro návrhy a technologii hologramů nové generace 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023