Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy
Kód
SS01010156
Předmět výzkumu
Posoudit chemické složení prašné depozice na povrchu silničních komunikací v ČR se zřetelem na kvalitativně a kvantitativně různorodou atmosférickou depozici v jednotlivých lokalitách. Posoudit příspěvek zdravotního rizika působeného depozicí PAH a těžkých kovů na povrchu silničních komunikací v ČR. Identifikovat chemické markery resuspendované prašnosti z dopravy platné na území ČR. Ověřit praktickou použitelnost identifikovaných markerů resuspenze z dopravy pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší v ČR.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek