Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy
Kód
SS01010156
Předmět výzkumu
Posoudit chemické složení prašné depozice na povrchu silničních komunikací v ČR se zřetelem na kvalitativně a kvantitativně různorodou atmosférickou depozici v jednotlivých lokalitách. Posoudit příspěvek zdravotního rizika působeného depozicí PAH a těžkých kovů na povrchu silničních komunikací v ČR. Identifikovat chemické markery resuspendované prašnosti z dopravy platné na území ČR. Ověřit praktickou použitelnost identifikovaných markerů resuspenze z dopravy pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší v ČR.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Prostředí pro život (od r.2020)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam