Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University
Kód
EHP-CZ-ICP-1-013
Předmět výzkumu
Tento projekt institucionální spolupráce si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi VŠB-Technickou univerzitou Ostrava (TUO) a norským partnerem - Univerzitou přírodních věd a technologií (NTNU) v Trontheimu ve výzkumu, univerzitním vzdělávání a přenosu znalostí a zkušeností. Uvedené cíle budou dosaženy pomocí společného vedení doktorských studií, čímž dosáhneme synergie výhod pro spolupracující univerzity a současně doktorské studenty. Vzhledem k nejvyššímu stupni univerzitního vzdělávání, prvotřídní kvalita doktorských studií je nepostradatelnou v moderní společnosti. V rámci tohoto projektu implementujeme společné vedení doktorských studií do doktorských programů participujících univerzit, vytváříme výukové materiály k nově zřízeným předmětům pro doktorské studium, organizujeme česko-norské konference Nanotechnologie a nanovědy a zesílíme spolupráci prostřednictvím zvýšení kvality společného výzkumu v následujících oblastech: (i) fotovoltaika nové generace a návrhy solárních článků se strukturovanými povrchy (ii) vývoj nových energeticky úsporných zdrojů světla s mimořádnými vlastnostmi jako například spinové lasery, spintronické emitory a terahertzové lasery (iii) optimalizace a design nanomateriálů využitím výpočtů z prvních principů (ab-initio modely) (iv) aplikace nových elipsometrických metod, například skaterometrie Muellerovy matice a terahertzová elipsometrie (v) vývoj pokročilých metod přípravy a modelování nanostruktur a nanomateriálů (vi) studium difrakčních povrchů a metapovrchů a jejich příprava
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Dům zahraničních služeb
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekt Aktion
Řešitel
Web
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek