Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami.
Kód
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt vychází ze synergického potenciálu již existující a osvědčené meziinstitucionální spolupráce mezi VŠB-TUO a GIG Katowice. V rámci řešení projektu bude tato spolupráce ještě více zintenzivněna společným řešením nové a aktuální problematiky jakou je možná kontaminace povrchové vody silně zasolenými i jinak kontaminovanými důlními vodami. Společný výzkum bude realizován v lokalitách zatížených intenzivní hornickou činností v příhraničních regionech.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam