Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy)
Kód
FV20020
Předmět výzkumu
Cíle projektu jsou navržené za účelem zásadního přínosu nových poznatků do originace bezpečnostních hologramů na základní úrovni rozlišení pod vlnovou délkou světla. S tím je dále spojený vývoj fyzikálně charakterizačních metod s ohledem na použití výsledků především v bezpečnostním využití. Hlavním cílem je modelování nanogravurovaných hologramů (a dalších typů) a využití výsledků k vlastním expozicím hologramů, kdy získáme nové poznatky o optimalizaci mikroreliéfu pro zdokonalený vizuální vjem. Očekáváme řádové zlepšení vizuálních vlastností bezpečnostních hologramů a o to důležitěji přineseme nové metody forenzního zabezpečení hologramů. Následně navrhneme nové optické bezpečnostní struktury na bázi moderní fotoniky a v neposlední řadě přistoupíme k plné simulaci objemových hologramů pomocí superpočítačových kapacit s přechodem k reálným expozicím a bezpečnostním aplikacím. To vše nám umožní uvést na trh nové produkty, kterými posílíme svoji konkurenceschopnost na mezinárodních trzích s holografickými bezpečnostními prvky.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
MPO programy - vzdělávací
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam