Skip to main content
Skip header
Title
Ing.Miroslav Jílek,Simha
Code
HS7302223
Start year
2022
End year
2023
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Solver
Back