Skip to main content
Skip header
Title
Instrumentation and theory for measurement of terahertz optical activity of biomolecules
Code
22-33060S
Summary
Společný projekt VŠB-Technické univerzity Ostrava a Ústavu organické chemie a biochemie je zaměřen na vývoj měření terahertzové (THz) optické aktivity složitých biomolekul, teoretický popis THz optické aktivity a otevírá nové obzory pro detekci ve biomedicíně a farmacii. Projekt je založen na synergii chemického přístupu molekulární dynamiky, syntézy a vibračního kruhového dichroismu na jedné straně a fyzikálních metod THz fotoniky a spektroskopické elipsometrie v časové doméně na druhé straně. Pro zesílení citlivosti THz elipsometrie budeme využívat polarizační modulaci a spínání spintronickým THz emitorem, plasmonické zesílení THz pole a pokročilé vlastněhodnotovou kalibrační proceduru. Měřící technika bude testována na základních vzorcích a využita pro studium šroubovitých vibračních módů, S-S přemostění, proteinových harmonikových módů a vodíkových vazeb.
Start year
2022
End year
2024
Proposer
Grantová agentura ČR
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Standardní projekty
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back