Skip to main content
Skip header
Title
Doctoral grant competition VŠB - TU Ostrava
Code
EF19_073/0016945
Summary
Projekt "Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava" přispěje ke zlepšení podmínek pro přípravu nových VaV pracovníků a tím zvýšení kvality a posílení lidských zdrojů pro VaV na úroveň srovnatelnou s předními evropskými univerzitami a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti VŠB - TU Ostrava. Povede k vytvoření a pilotnímu ověření nové celouniverzitní soutěže, umožňující transparentní výběr a realizaci kvalitních vědeckých projektů, podpořených tématickým vzděláváním.
Start year
2020
End year
2023
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Výzkumné projekty
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back