Skip to main content
Skip header
Title
Professional competences of graduates as an opportunity to work in the construction sector on the cross-border labor market (AZBEST)
Code
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668
Summary
Projekt zahrnuje komplexní výukové aktivity (včetně simulace pomocí 3D virtuální reality) mající za cíl zajistit účastníkům znalosti a kompetence související s odstraňováním stavebních materiálů a odpadů obsahujících azbest. To s ohledem na celkové množství těchto nebezpečných materiálů v obou zemích poskytne pracovní příležitosti pro dosud nezaměstnané absolventy SŠ a VŠ.
Start year
2019
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back