Skip to main content
Skip header
Title
Infrastructure support of strategic studying programme at CNT VSB-TUO
Code
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468
Summary
Cílem projektu je investiční podpora strategického SP v rámci ESF aktivit.
Start year
2017
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Vzdělávací projekty
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back