Skip to main content
Skip header
Title
Infrastructure support of scientific education of doctoral students at CNT VSB-TUO
Code
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664
Summary
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury výzkumně zaměřených SP za účelem zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a zlepšení podmínek vzdělávání spojených s výzkumem.
Start year
2017
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Výzkumné projekty
Solver
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back