Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Logolink

 

DRONE EXPERT - Specializované školení pro žáky a studenty

Název a číslo projektu:

DRONE EXPERT – specializované školení pro žáky a studenty
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209

Instituce realizující projekt:

Vedoucí partner:

Główny Instytut Górnictwa Katowice, Polsko

Partner:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika

 

Doba realizace:

05/2020 – 04/2023

 

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:           501 172,76 EUR

Podpořeno z EFRR:          425 996,83 EUR

  

Cíl projektu:

Cílem projektu je, aby účastníci školení získali kvalifikaci pro práci s UAV (drony). Specializovaným školením umožňujícím vykonávat odbornou práci v mnoha oblastech využívání dronů budou předcházet kurzy připravující se na státní zkoušky (česky a polsky pro každého účastníka) k získání licence pilota dronů. Budou také poskytovány jazykové a školicí kurzy na téma založení a financování vlastního podnikání. Kromě toho bude možné absolvovat stáže u institucí provádějících práci s UAV.