Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Martin BÍLÝ. CuO and CuO/vermiculite based nanoparticles in antibacterial PVAc nanocomposites. [Portugalsko]: [s.n.], 2019. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Alena KALENDOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Plevová EVA. A study on antimicrobial polyethylene/vermiculite-ciclopiroxolamine nanocomposites. [Portugalsko]: [s.n.], 2019. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VILAMOVÁ, Zuzana, Zuzana KONVIČKOVÁ, Adam VERNER, Serhiy FOROSTYAK a Gabriela KRATOŠOVÁ. Effect of Silver on Electrospinning and Electrospraying of Polyvinyl alcohol. Ostrava: Tanger, 2019. 147 s. ISBN 978-80-87294-94-9. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Sylva HOLEŠOVÁ, Kristýna ŠVÁBOVÁ a Lucie CHLEBÍKOVÁ. PVDF/vermiculite nanocomposite films. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 1 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
BÍLÝ, Martin, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. CuO nanoparticles in antibacterial PVAc/vermiculite nanocomposite. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 1 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
SATHISH, Sajjan, Boris NOVOSAD, Karel CHROBÁČEK a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Study of Clay-PEO system as application as solid electrolyte in Li-ion batteries. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 107-108 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
REBILASOVÁ, Silvie, Vlastimil MATĚJKA, Kryštof FONIOK, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Jozef VLČEK. Utilization of photoactive clay/TiO2 and quartz/TiO2 composites in cement pastes. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 172-174 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Michaela ŠČUKOVÁ. Synthesis and antimicrobial activity of ciclopiroxolamine/ZnO/vermiculite nanocomposites. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 78-79 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Yauheni TARASIUK, Marianna HUNDÁKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Determination and characterization of metronidazole/imidazole/clay interaction. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 79 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Gabriela KRATOŠOVÁ, Radim ŠKUTA, Sajjan SATHISH a Khalid LAFDI. Structural study of thin films of graphene oxide with biosilver nanoparticles. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 82 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Gyromixer of nanostructured systems and method of mixing thereof. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 94-95 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
THOMASOVÁ, Barbora, Jan THOMAS, Lucie GEMBALOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Preparation and characterization of fly ash based membranes for microfiltration and ultrafiltration. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. 96-97 s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
GRUSSMANN, Pavel, Iveta MARTAUSOVÁ, Zdenek LACNÝ, Alexandr MARTAUS a Daniel CVEJN. TOWARDS CLAY NANOREACTORS: MODIFIED CLAYS AS CATALYSTS FOR BAEYER-VILLIGER REACTION. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. Nestránkováno s. ISBN 978-80-248-4290-5. [Detail]
BRAVENCOVÁ, Lucie, Petr GOLIS, Daniel CVEJN, Alexandr MARTAUS a Iveta MARTAUSOVÁ. REACTIONS OF SUPERNUCLEOPHILES WITH TITANOSILICATES AS CATALYSTS. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018. Po04 s. ISBN 978-80-87351-53-6. [Detail]
GRUSSMANN, Pavel, Iveta MARTAUSOVÁ, Daniel CVEJN a Alexandr MARTAUS. Layered Silicates as Nanoreactors in the organic reaction catalysis. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018. Po09 s. ISBN 978-80-87351-53-6. [Detail]
SPUSTOVÁ, Daniela, Iveta MARTAUSOVÁ, Daniel CVEJN, Alexandr MARTAUS a Jan PŘECH. CATALYTIC PROPERTIES OF TITANOSILICATES IN OXIDATION REACTIONS WITH HYDROGEN PEROXIDE. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018. Po48 s. ISBN 978-80-87351-53-6. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Martin BÍLÝ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Preparation and characterization of copper oxide nanoparticles and copper oxide/vermiculite nanocomposites. Praha: Česká společnost chemická, 2018. 442 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARTAUSOVÁ, Iveta, Pavlína PEIKERTOVÁ, Daniela SPUSTOVÁ, Daniel CVEJN, Alexandr MARTAUS, Zdenek LACNÝ a Jan PŘECH. SURPRISING KINETICS OF THE H2O2 S-OXIDATION OF THIOANISOLE CATALYZED TS-1 DERIVED ZEOLITE TYPE CATALYSTS. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018. Po23 s. ISBN 978-80-87351-51-2. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavlína PEIKERTOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a Lenka KULHÁNKOVÁ. Enhancement of electrical conductivity and stability of poly(pyrrole) by intercalation into montmorillonite. Ostrava: Tanger, 2018. 90 s. ISBN 978-80-87294-85-7. [Detail]
ŠTRBOVÁ, Kristína, Oldřich MOTYKA a Yuliya ALEKSIAYENAK. HANDLING MISSING VALUES IN BIOMONITORING SURVEYS. Dubna: Joint institute for nuclear research, 2018. 68 s. ISBN 978-5-9530-0495-4. [Detail]
MARTAUSOVÁ, Iveta, Daniela SPUSTOVÁ, Daniel CVEJN, Alexandr MARTAUS, Zdenek LACNÝ a Jan PŘECH. CATALYTIC S-OXIDATION OF METHYL(PHENYL)SULFIDE BY HYDROGEN PEROXIDE OVER NOVEL TITANOSILICATE ZEOLITES. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2018. Po13 s. ISBN 978-80-87351-49-9. [Detail]
MARTAUSOVÁ, Iveta, Daniela SPUSTOVÁ, Jan PŘECH, Alexandr MARTAUS a Zdenek LACNÝ. Catalytic oxidation of the organic sulphide over titanosilicates by hydrogen peroxide. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 2017. Po21 s. ISBN 978-80-87351-47-5. [Detail]
VILÍMOVÁ, Petra, Iveta MARTAUSOVÁ, Daniela SPUSTOVÁ, Alexandr MARTAUS, Zdenek LACNÝ a Jonáš TOKARSKÝ. Characterization of microporous and mesoporous Ti-catalysts by atomic force microscopy. Ostrava: Tanger, 2017. 107 s. ISBN 978-80-87294-78-9. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Hana RAJHELOVÁ, Julie SMIJOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Toxicity of the zinc oxide and zinc oxide/vermiculite nanomaterilas. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. 31 s. ISBN 978-80-248-4043-7. [Detail]
DROBÍKOVÁ, Klára, Jonáš TOKARSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Oldřich MOTYKA a Jana SEIDLEROVÁ. Influence of microwave treatment on ghassoul stability. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. 31-32 s. ISBN 978-80-248-4043-7. [Detail]
ŠULCOVÁ, Kateřina, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ a Lenka PAZOURKOVÁ. Hybrid nanocomposite based on ZnO/vermiculite. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4043-7. [Detail]
MARTAUSOVÁ, Iveta, Daniela SPUSTOVÁ, Jan PŘECH a Zdenek LACNÝ. Oxidation of bulky polycyclic alkenes over titanosilicates by hydrogen peroxide Oxidation of bulky polycyclic alkenes over titanosilicates by hydrogen peroxide. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 2017. Po21 s. ISBN 978-80-87351-45-1. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Jonáš TOKARSKÝ a Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ. Magnetic modification of ghassoul. Praha: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Mechanically treated vermiculite particles for the used in the chemical industry. Ostrava: Tanger, 2015. 93 s. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
ŠKRLOVÁ, Kateřina a Karla ČECH BARABASZOVÁ. Structural properties of the cordierite ceramic particles. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. 143 s. ISBN 978-80-248-3745-1. [Detail]
ŠULCOVÁ, Kateřina, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Jana KUPKOVÁ. Preparation and properties of ZnO/vermiculite nanocomposite modified by the chlorhexidine. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. 77 s. ISBN 978-80-248-3745-1. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Ivan KOLOMAZNÍK a Marta VALÁŠKOVÁ. UPTAKE OF Ce(III) AND Ce(IV) ON MONTMORILLONITE. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Jonáš TOKARSKÝ, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Klára DROBÍKOVÁ a Ivo ŠAFAŘÍK. SORBENT BASED ON MAGNETICALLY MODIFFIED PHYLOSILICATES. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, 2015. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Ondřej DUTKO, Jiří KARAS a Marta VALÁŠKOVÁ. Functionalized carbon nanotubes, their characterization and properties. Bratislava: Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2014. ISBN 978-80-971648-0-5. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Pavel KALIVODA. Zeta-potential characterization of vermiculite nanocomposites. Praha: Česká společnost chemická, 2014. 749 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Vágnerová KLÁRA, Zdenek LACNÝ, Lenka MATĚJOVÁ, Ceślarov MONIKÁ, Petr PRAUS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A VOD FOTO- INDUKOVANÝMI JEVY NA TENKÝCH VRSTVÁCH NA BÁZI TiO2. Praha: Česká společnost chemická, 2014. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KALIČÁKOVÁ, Zdeňka, Pavel DANIHELKA a Jana KUKUTSCHOVÁ. Charakterizace emisí ultrajemných částic z brzdných procesů na dynamometru. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-568-6. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Kateřina ŠULCOVÁ. Organic-inorganic nanocomposites coated with chlorhexidine. Ostrava: Tanger, 2014. 81 s. ISBN 978-80-87294-55-0. [Detail]
PLACHÁ, Daniela, Tomáš SOSNA, Eliška VACULÍKOVÁ, Marcel MIKESKA a Richard DVORSKÝ. Preparation of submicron particles of biologically active substances using supercritical fluids. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3488-7. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Characterization of vermiculite particles after mechanical treatment. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 63-64 s. ISBN 978-80-248-2802-2. [Detail]
SÝKORA, Rudolf, Dominik LEGUT a Urszula D. WDOWIK. Exchange interactions in Cu(H20)2(en)SO4 - a low dimensional magnetic system. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013. ISBN 978-80-8152-015-0. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Tomáš ANDRÝSEK a Pavla ČAPKOVÁ. Molecular modeling of gel-based emulsions with cyclosporine A. Ostrava: REPRONIS, 2011. 15 s. ISBN 978-80-7329-264-5. [Detail]