Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST)
Kód
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668
Předmět výzkumu
Projekt zahrnuje komplexní výukové aktivity (včetně simulace pomocí 3D virtuální reality) mající za cíl zajistit účastníkům znalosti a kompetence související s odstraňováním stavebních materiálů a odpadů obsahujících azbest. To s ohledem na celkové množství těchto nebezpečných materiálů v obou zemích poskytne pracovní příležitosti pro dosud nezaměstnané absolventy SŠ a VŠ.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek