Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO
Kód
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664
Předmět výzkumu
Cílem projektu je rozvoj infrastruktury výzkumně zaměřených SP za účelem zatraktivnění zázemí pro VaV ve výuce a zlepšení podmínek vzdělávání spojených s výzkumem.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
OP VVV Výzkumné projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci projektu spolupracujeme se společností RDI technology s.r.o..

Výstřižek