Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EHP-CZ-MOP-2-013 Mobility of joint doctoral studies in the field of ellipsometry of advanced nanostructures 2020 2021
EHP-CZ-ICP-1-013 Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University 2019 2021

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
863155 Novel Spin-Based Building Blocks for Advanced TeraHertz Applications - s-NEBULA 2020 2023

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023
GA18-22102S Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světla 2018 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST) 2019 2022
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633 SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami. 2019 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20020 Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy) 2017 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
Vývoj inteligentních materiálů pro aditivní výrobu vysoce výkonných systémů 2020 2021
HS7302001 CALUMITE,Seidlerová,1549 2020 2020
HS7302002 ORGREZ,Tomášek,1565 2020 2020
HS7302003 Tech.a zkušební ústav sta 2020 2020
HS7302004 BorsodChem,Tomášek,1565 2020 2020
HS7302005 LB Cemix,Tomášek,1565 2020 2020
HS7302006 Sokolovská uhelná,Lacný,1 2020 2020
HS7302007 EKOSAM TT,Lacný,1554 2020 2020
HS7302008 Vitesco Technologies CR,L 2020 2020
HS7302009 Martin Dobřichovský,Čech 2020 2020
HS7302010 AmpluServis, Tomášek, 156 2020 2020
HS7302011 VEOLIA Vedlejší produkty, 2020 2020
HS7302012 Bochemie, Gabor, 1638 2020 2020
HS7302013 ECOCOAL, Seidlerová, 1549 2020 2020
HS7302014 Výzkumný ústav pro hnědé 2020 2020
HS7302015 LABTECH, Lacný, 1554 2020 2020
HS7302016 Smilefish, Seidlerová, 15 2020 2020
HS7302017 Envisolar Energy, Seidler 2020 2020
HS7302018 HANON Systems, Seidlerová 2020 2020
HS7302019 DEMIX, Seidlerová, 1549 2020 2020
HS7302020 LB Cemix, Tomášek, 1565 2020 2020
HS7302021 NenoVision, s.r.o., Seidl 2020 2020
HS7302022 Technické služby ochrany 2020 2020
HS7302023 DISPO MASK Czech, Seidler 2020 2020
HS7302024 REMOSKA, Seidlerová, 1549 2020 2020
HS7302025 LEARKA,Tomášek,1565 2020 2020
HS7302026 Ústav struk. a mech.horni 2020 2020
HS7302027 LAC,Lacný,1554 2020 2020
HS7302028 Veolia Vedlejší produkty, 2020 2020
HS7302029 MARPO,Tomášek,1565 2020 2020
HS7302030 Austin Detonator s.r.o.,L 2020 2020
HS7302031 VÚHŽ a.s., Seidlerová, 15 2020 2020
HS7302032 WEPPLER CZECH,Gabor,1638 2020 2020
HS7302034 LABTECH s.r.o.,Lacný,1554 2020 2020
HS7302035 Weppler Czech s.r.o., Gab 2020 2020
HS7302036 Ostravská univerzita,Moty 2020 2020
HS7302037 VÚHŽ a.s.,Mamulová Kutlák 2020 2020
HS7302038 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
SP2020/111 Výzkum procesů konverze paliv na vodík a bezpečnost vodíkových technologií 2020 2020
SP2020/113 Maximalizace efektivity čištění energoplynu 2020 2020
SP2020/129 Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids III 2020 2020
SP2020/14 Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí VI 2020 2020
SP2020/15 Využití patentovaného kavitačního WaterJet desintegrátoru k přípravě exfoliovaných vrstevnatých materiálů a jejich využití ve fotokatalýze 2020 2020
SP2020/19 Výzkum v oblasti účinků abrazivních sypkých hmot na procesní zařízení 2020 2020
SP2020/20 Aplikace metody SPRi 2020 2020
SP2020/22 Inovativní metody pro monitoring prachových částic ze spalovacích zdrojů 2020 2020
SP2020/24 Povrchově modifikované nanostruktury II. 2020 2020
SP2020/4 Predikce zbytkové životnosti ocelových konstrukcí a tlakových systémů 2020 2020
SP2020/6 Detekce mikronových a sub-mikronových částic na bázi těžkých kovů v biologických materiálech a současně výzkum amino-nitrátového spalovacího procesu přípravy nanokrystalických oxidů lanthanidů 2020 2020
SP2020/67 Energetické toky šroubového kompresoru Alup 37 kW 2020 2020
SP2020/7 Modelování zkušebního standu pro životnostní zkoušky kolejových vozidel 2020 2020
SP2020/70 Nová funkční plniva pro nanokompozitní materiály 2020 2020
SP2020/71 Mikroskopie a spektroskopie Muellerových matic pro studium komplexních systémů s netriviální optickou odezvou 2020 2020
SP2020/72 Příprava nanoplniv a nanokompozitů na bázi vrstevnatých materiálů pro využití v Li bateriích 2020 2020
SP2020/73 Návrh a realizace difrakčních struktur s optimalizavou polarizační odezvou 2020 2020
SP2020/74 Potenciál mikrofluidních reaktorů v biosyntéze nanočástic s obsahem kovů 2020 2020
SP2020/8 Hybridní jílová nanoplniva pro antimikrobiální polymerní filmy 2020 2020
SP2020/80 Stanovení vlivu katalyzátorů na složení spalin z malých spalovacích zařízení a možnosti odstranění periodického průběhu tepelného výkonu biokrbů 2020 2020
HS7301945 STP Group,Seidlerová,1549 2019 2020
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664 Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO 2017 2022
Multifunkční sp2 nanouhlíky v kompozitech pro průmyslové i medicínské aplikace 2017 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/115 Studium distribuce nanočástic v životním prostředí 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW01010352 Společná laboratoř pro návrhy a technologii hologramů nové generace 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023