Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EHP-CZ-MOP-2-013 Mobility of joint doctoral studies in the field of ellipsometry of advanced nanostructures 2020 2022
EHP-CZ-ICP-1-013 Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University 2019 2022

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-33060S Měření a teorie terahertzové optické aktivity biomolekul 2022 2024
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027350 Technologie pro odsolování vod a eliminaci boru 2022 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
EF19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST) 2019 2022
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664 Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO 2017 2022
Multifunkční sp2 nanouhlíky v kompozitech pro průmyslové i medicínské aplikace 2017 2022

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW01010352 Společná laboratoř pro návrhy a technologii hologramů nové generace 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023