Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dům zahraničních služeb

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EHP-CZ-MOP-2-013 Mobility of joint doctoral studies in the field of ellipsometry of advanced nanostructures 2020 2021
EHP-CZ-ICP-1-013 Joint supervision of doctoral studies by VSB-Technical university of Ostrava and the Norwegian University 2019 2021

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
863155 Novel Spin-Based Building Blocks for Advanced TeraHertz Applications - s-NEBULA 2020 2023

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GX19-27454X Ovlivnění elektronických vlastností organometalických molekul pomocí jejich nekovalentních interakcí s rozpouštědly, ligandy a 2D nanosystémy 2019 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002209 DRONE EXPERT - specializované školení pro žáky a student 2020 2023
CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví na přeshraničním trhu práce (AZBEST) 2019 2022
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633 SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových vod důlními vodami. 2019 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV20020 Fotonické struktury v bezpečnostní holografii (Modelování a návrh fotonických struktur pro bezpečnostní hologramy) 2017 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945 Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava 2020 2023
8J20FR038 Vývoj inteligentních materiálů pro aditivní výrobu vysoce výkonných systémů 2020 2021
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002664 Infrastrukturní zabezpečení vědecké výchovy doktorandů CNT VŠB-TUO 2017 2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468 Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO 2017 2022
Multifunkční sp2 nanouhlíky v kompozitech pro průmyslové i medicínské aplikace 2017 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/47 Experimentální studium chemických syntéz 2021 2021

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW01010352 Společná laboratoř pro návrhy a technologii hologramů nové generace 2020 2023
SS01010156 Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy 2020 2023

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Simulated dry deposition of nanomaterials and assessment of its influence on plants using nuclear methods 2021 2021