Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumnná činnost

 • Vývoj nových analytických aplikací pro hodnocení stavebních hmot a tuhých odpadů
 • Studium frikčních kompozitů pro brzdové systémy automobilů a vlivu tuhých a plynných zplodin třecího procesu na životní prostředí

Přístrojové vybavení

 • Energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS
 • Plynová tavička FLUXANA
 • Automobilový brzdový dynamometr LINK M 2800
 • Zařízení pro úpravu vzorků (čelisťový drtič, planetární mlýn, zařízení pro mletí v kapalném dusíku SPEX 68500, zařízení pro sítovou analýzu Retsch VE 1000, frikční pila, talířová leštička, zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640)
 • Skenovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30 s energiově disperzním  rentgenovým spektrometrem EDAX
 • Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100 se spalovacím systémem HT 1300

Poskytované služby

 • Odběr a úprava vzorků pro analýzy chemického složení
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza elementárního složení tuhých a kapalných vzorků metodou rentgenová fluorescenční spektrometrie v rozsahu od Na po U, koncentrační rozsah od jednotek mg/kg
 • Analýza morfologie a elementárního složení povrchu pevných vzorků metodou skenovací elektronové mikroskopie a elektronové mikroanalýzy
 • Stanovení celkového obsahu uhlíku (TC) a organicky vázaného uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích
 • Testování mechanických vlastností frikčních materiálů brzdových soustav automobilů

Kontakt

doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
e-mail: vladimir.tomasek@vsb.cz
tel.: +420 597 321 565