Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné zaměření

 • příprava a testování sorbentů, katalyzátorů a fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů a organického uhlíku,
 • vývoj nových analytických aplikací v oblasti chromatografických technik.

Přístrojové vybavení

 • Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N s detektory FID, TCD
 • Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 5975C
 • Plynový chromatograf Thermo MS/MS s detektorem MS/MS TSQ Quantum XLS,
 • Plynové chromatografy 5890 Serie II – s detektory FID, ECD
 • Kapalinové chromatografy fy WATERS s detektory DAD, FD, UV
 • Vysokotlaký kapalinový chromatograf fy WATERS –UPLC s detektory DAD, FD
 • Iontový chromatograf fy WATERS s vodivostním detektorem
 • Iontový chromatograf Dionex ICS 5000 s vodivostním detektorem
 • Termická desorpce TD4, kondiciační jednotka, Purge&Trap,
 • Pyrojektor SGE
 • Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation - šestipozicový,
 • Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 - šestipozicový,
 • Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,
 • Spalný kalorimetr IKA 6000
 • Rozkladné zařízení AOD 1

Poskytované služby

 • kvalitativní a kvantitativní stanovení organických látek plynovou a kapalinovou chromatografií včetně MS a MS/MS stanovení,
 • kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí iontové chromatografie,
 • pyrolýzní chromatografii,
 • analýzu emisní po odběrech,
 • analýzu paliv,
 • analýzu vod,
 • přípravu a separaci vzorků pro organickou analýzu,
 • obecnou a praktickou výukovou a školící činnost v oblasti instrumentální organické analýzy.

Kontakt

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
e-mail:
tel.: +420 597 321 557

Ing. Zdenek Lacný
e-mail:
tel.: +420 597 321 554