Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Centrum nanotechnologií

Kontaktní a fakturační údaje

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum nanotechnologií
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100


Ředitel CNT

prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
e-mail: jaromir.pistora@vsb.cz
tel: +420 597 321 571; +420 597 323 129

Zástupce ředitele pro vědu, výzkum a analytickou činnost, Manažer kvality

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph. D.
e-mail: daniela.placha@vsb.cz
tel: +420 597 321 575; +420 597 321 554

Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
e-mail: jana.seidlerova@vsb.cz
tel: +420 597 321 549

Tajemnice

Bc. Lucie Hurníková
e-mail: lucie.hurnikova@vsb.cz
tel: +420 597 321 545; +420 704 854 908