Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoře atomové a hmotnostní spektroskopie

 • Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-AES SPECTRO ARCOS
 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-MS PERKIN-ELMER
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací, FL-AAS, UNICAM 969
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací, GF-AAS, UNICAM 989 QZ  s možností použití metody studených par a generací hydridů
 • HR-CS Atomový absorpční spektrometr contrAA 800D
 • Atomová absorpční spektrometrie pro stanovení Hg, ALTEC, typ AMA 254
 • XRFS - rentgenová fluorescenční spektrometrie RIGAKU, Supermini 200
 • Energiově disperzní rtg fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS new

Laboratoř UV-VIS spektrometrie

 • UV-VIS spektrometr SPECORD 50plus
 • Spektrofotometr CINTRA303
 • UVmini, Shimadzu
 • Analyzátor TOC/DOC LECO
 • Analyzátor fázového uhlíku a vodíku/vlhkosti LECO RC612

Laboratoře organické chemie

 • Iontový chromatograf, WATERS, detektory vodivostní, UV/VIS
 • Iontový chromatograf firmy Dionex
 • Kapalinový chromatograf, WATERS, detektory UV/VIS, FD, DAD, ECD, vodivostní
 • Kapalinový chromatograf UHPLC I-Class, Waters Acquity, detektory FD, DAD
 • Plynový chromatograf GC 6890 N, Agilent, detektor FID, nástřikový prostor split/splitless a PTV
 • Plynový chromatograf GC 6890 N, Agilent, detektor FID, nástřikový prostor split/splitless, detektory TCD, FID
 • Plynový chromatograf, HEWLET-PACKARD, typ 5890 serie II, detektory FID, ECD
 • Plynový chromatograf, HEWLET-PACKARD, typ 5890 serie II, detektor MS
 • Plynový chromatograf, Agilent Technologies, typ 7890, detektor MS 5975C
 • Plynový chromatograf, XLS Quantum, detektor MS/MS
 • Kalorimetr, PRECYZJA, typ KL-5
 • Kalorimetr HACH, DR/890
 • Termoreaktor, HACH
 • Univerzální měřicí přístroj Multiline P4 měření pH, měrné vodivosti a rozpuštěného kyslíku
 • Analyzátor oxidů dusíků, Ecotech EC 9841
 • Odběrové zařízení pro odpadní vodu Simply Sampler