Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Plynový chromatograf Thermo MS/MS s detektorem MS/MS TSQ Quantum XLS
 • Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem Agilent Technologies 5975C
 • Plynový chromatograf Agilent Technologies 6890N s hmotnostním detektorem BenchTOF
 • Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N s detektory FID, TCD
 • Plynové chromatografy 5890 Serie II – s detektory FID, ECD
 • Ultraúčinný kapalinový chromatograf fy WATERS –UPLC s detektory DAD a FD
 • Vysokoúčinný kapalinový chromatograf fy WATERS-HPLC s detektory DAD a RI pro gelovou permeační chromatografii
 • Iontový chromatograf fy WATERS s vodivostním detektorem
 • Iontový chromatograf Dionex ICS 5000 s vodivostním detektorem
 • Analyzátor fázového uhlíku RC612
 • Pyrojektor SGE
 • Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation - šestipozicový,
 • Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 - šestipozicový,
 • Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,
 • Kalorimetr IKA 6000,
 • Rozkladné zařízení AOD 1
 • UV/VIS spektrometr