Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Skenovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JSM-7610F Plus s EDS rtg‑mikroanalyzátorem a „in-situ“ korelační AFM jednotkou a příslušenstvím
 • Zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640
 • Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-AES SPECTRO ARCOS
 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, ICP-MS PERKIN-ELMER
 • Atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací, FL-AAS, UNICAM 969
 • Atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací, GF-AAS, UNICAM 989 QZ s možností použití metody studených par a generací hydridů
 • HR-CS Atomový absorpční spektrometr contrAA 800D
 • Atomová absorpční spektrometrie pro stanovení Hg, ALTEC, typ AMA 254
 • Mikrovlnné rozkladné zařízení, MLS ETHOS UP
 • UV-VIS spektrometr SPECORD 50plus
 • Energiově disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS
 • Plynová tavička FLUXANA
 • Automobilový brzdový dynamometr LINK M 2800
 • Zařízení pro úpravu vzorků (čelisťový drtič, planetární mlýn, zařízení pro mletí v kapalném dusíku SPEX 68500, zařízení pro sítovou analýzu Retsch VE 1000, frikční pila, talířová leštička, zařízení pro naprašování povrchu vzorků kovem a uhlíkem POLARON SC 7640)
 • Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100 se spalovacím systémem HT 1300