Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přihlašování do Cen Siemens se blíží

Přihlašování do dalšího ročníku Cen Wernera von Siemense se blíží. Je určeno studentům, pedagogům i vědcům technických, přírodovědných a medicínských oborů.

Přihlásit se mohou samotní zájemci, nominovat je může i veřejnost. Soutěž startuje v srpnu, zájemci se pak mohou hlásit do konce listopadu. 

Soutěž je vyhlášena v několika kategoriích:

Magistři a doktorandi:

Vyhrát můžete až 50 000 korun. V kategoriích diplomová a disertační práce jsou vyhlášena první tři místa a ocenění získá i vedoucí práce.

- Nejlepší diplomová práce

- Nejlepší dizertační práce

- Nejlepší absolventská práce týkající se témat Průmyslu 4.0 (diplomová/dizertační)

- Nejlepší absolventská práce týkající se chytré infrastruktury a energetiky (diplomová/dizertační)

Pedagogové a ocenění na překonání překážek:

Organizátoři Cen Wernera von Siemense udělují až 100 000 korun!

- Nejlepší pedagogický pracovník

- Ocenění za překonání překážek

Vědci a výzkumníci:

Soutěžit můžete jako jednotlivec nebo jako tým v kategorii Nejlepší výsledek základního výzkumu o 300 000 korun!

- Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích třiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 410 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 13,4 milionů Kč. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací. Podrobné informace, včetně termínů pro podání přihlášek, jsou na https://www.cenasiemens.cz/.

V minulém ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Akademie věd ČR (7), následovaní Univerzitou Karlovou v Praze (6). Po dvou oceněních získalo Vysoké učení technické Brno a VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Ve Zvláštní kategorii absolventská práce na téma: Chytrá infrastruktura a energetika obdržel Martin Kosinka z (CEET - CENET) 2. místo za práci s názvem Řídicí systém pro systémy V2H (Vehicle To Home). Pořadatelé ocenili také práci nazvanou Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování 3. místem v kategorii Nejlepší diplomová práce. Spolu s autorkou Lenkou Bardoňová byla oceněna i vedoucí práce Kateřina Mamulová – Kutláková (CEET – Centrum nanotechnologií).

Vloženo: 4. 5. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět