Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Centrum nanotechnologií letos slaví 15 let od založení

Centrum nanotechnologií letos slaví 15 let od založení
Centrum nanotechnologií, dnes jedna ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO, si letos připomíná 15 let od svého vzniku. Pochlubit se může nejen jedním z nejlepších publikačních výkonů na univerzitě, ale například i kvalitními absolventy studijního programu Nanotechnologie, který byl právě v tomto centru akreditován jako první v tuzemsku.

Mezi hlavní směry výzkumu Centra nanotechnologií patří syntéza a charakterizace nanomateriálů a nanokompozitů, aplikace nanotechnologií a pokročilých materiálů a jejich environmentální bezpečnost, nanofyzika, magnetooptika, plazmonika a spintronika a molekulární modelování a simulace. Disponujeme špičkovým moderním vybavením, spolupracujeme s průmyslem, tuzemskými i zahraničními univerzitami a ústavy. Nabízíme rovněž služby akreditované laboratoře,“ představuje současnost centra se zhruba čtyřmi desítkami zaměstnanců jeho ředitelka Daniela Plachá.

Ačkoliv vysokoškolský ústav s názvem Centrum nanotechnologií byl založen v roce 2007, historie instituce je ještě mnohem starší. Začíná v roce 1992 založením Centrální analytické laboratoře na Vysoké škole báňské. Tehdejší pracoviště vedené Zdeňkem Weissem bylo díky evropskému projektu PHARE vybaveno v té době nejmodernějším zařízením, laboratoř byla určená zejména pro analýzy vzorků ze životního prostředí. Větší příklon od servisní k výzkumné činnosti znamenal přerod laboratoře ve vysokoškolský ústav. Ten vznikl v roce 2003 pod názvem Vysokoškolský ústav chemie materiálů a jeho doménou bylo především studium jílových minerálů s nanometrickou strukturou. 

V  této oblasti jsme patřili k tuzemské špičce. Jílové minerály se dají snadno vytěžit v přírodě a modifikací jejich struktury lze získat velmi zajímavé materiály. At už se jedná o sorbenty, katalyzátory, mezivrstvé reaktory či nosiče léčiv,“ připomněla Plachá.

Tento výzkum rozvíjela i Pavla Čapková, od roku 2005 nová ředitelka ústavu. Právě za jejího vedení se vysokoškolský ústav přejmenoval na Centrum nanotechnologií a byl akreditován, jako první v tuzemsku, studijní program Nanotechnologie. Nejprve pro bakalářské a magisterské a následně i pro doktorské studium.  Nové příležitosti pro mladé vědce a výzkumníky, např. podporou doktorského studijního programu Nanotechnologie pod dvojím vedením, tzv. „double degree“ studium ve spolupráci s vysokými školami ve Francii, USA a Kanadě, budoval Jaromír Pištora, který stál v čele Centra nanotechnologií od roku 2010. Vloni v březnu jej vystřídala současná ředitelka Daniela Plachá, která plánuje další rozvoj výzkumných aktivit. V lednu loňského roku se navíc Centrum nanotechnologií spolu s dalšími ústavy integrovalo do nového vysokoškolského ústavu – CEET.

V porovnání s ostatními vědeckými centry zaměřenými na nanotechnologie jsme se v minulosti velmi výrazně věnovali studentům a jejich vzdělávání. To sice trochu přibrzdilo náš vědecký výkon, ale zase se můžeme pochlubit řadou kvalitních absolventů. Nyní byla výuka převedena na fakultu, a i když se do ní stále zapojujeme, otevírá se velký prostor pro vědeckou práci. Ačkoliv například náš publikační výkon byl v přepočtu na zaměstnance v rámci VŠB-TUO hodnocen jako jeden z nejlepších, určitě je co zlepšovat. Očekáváme, že i díky zapojení se do CEET se spolupráce více rozvine a jako větší pracoviště budeme úspěšnější například i v grantových soutěžích,“ uzavřela Plachá, která hodlá výzkumníky motivovat ke kvalitnímu základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti nanomateriálů, nanotechnologií a materiálového výzkumu. Vzhledem k tomu dochází i k posilování týmů, například o skupinu Radka Zbořila, který mimo jiné opakovaně figuruje v seznamu nejcitovanějších vědců světa vydávaném americkou společností Clarivate Analytics.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Foto: Petr Havlíček
Grafické zpracování: Vladimír Ochman

Vloženo: 28. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9360 - Centrum nanotechnologií
Zpět