Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nová kniha o nanočásticích je určena pro vědce, studenty i technology

Nová kniha o nanočásticích je určena pro vědce, studenty i technology
Svět nanočástic, jejich fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti, ale také vzájemné interakce či schopnost uspořádat se do vyšších celků. To jsou jen některé z oblastí, kterým se věnuje kniha Nanoparticles' Preparation, Properties, Interactions and Self-Organization publikovaná nedávno v nakladatelství Springer Nature. O její vznik se zasloužil tým autorů pod vedením Richarda Dvorského z Centra environmentálních a energetických studií (CEET) VŠB-TUO.

Profesor v oboru materiálových věd a inženýrství, který se problematikou nanočástic dlouhodobě zabývá, dostal před dvěma lety nabídku zapojit se do projektu, jehož cílem bylo vytvořit monografie k významným oblastem výzkumu a publikovat je na VŠB-TUO. Původní myšlenka však nabyla širších rozměrů a kolektiv autorů se rozrostl o dva kolegy -  Ladislava Svobodu a Jiřího Bednáře.

V nabídce jsem uviděl příležitost, jak pomoci sobě a svému okolí zorientovat se v komplexní oblasti  fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností nanočástic. Kniha je ve své obecné části psána tak, aby popis jednotlivých jevů a vlastností byl maximálně ucelený a detailní a minimalizoval pojmy nebo formule ´předkládané k pouhému věření´," uvedl profesor Dvorský, který působí v Laboratoři nanopartikulárních materiálů Centra nanotechnologií

Současně se mu podle jeho slov naskytla jedinečná možnost popsat v ucelené formě problematiku samoorganizace nanočástic při nové technologii řízené sublimace, kterou se s kolegy zabývá a na niž se jim podařilo získat několik zahraničních patentů. Technologie umožňuje přípravu sorpčních materiálů s velkým měrným povrchem řádu stovek metru čtverečních na jeden gram. Tyto materiály se připravují z hluboce zamrazených vodných disperzních nanočástic při řízené teplotě sublimace do vakua ve vakuové vymrazovací komoře.

Nemám informaci, že by v tuzemsku vyšla podobná kniha, která by v jedné části popisovala tak detailně obecnou problematiku nanočástic a ve druhé, speciální části se týkala procesů nové technologie řízené sublimace. Proto jsem se rozhodl nabídnout knihu k publikaci nakladatelství Springer Nature, které ji přijalo,“ vysvětlil Dvorský.

Kniha je určena odborníkům v oblasti nanovědy a ve své speciální části  zaměřené na technologie řízené sublimace rovněž nanotechnologům. S ohledem na relativně detailní matematický popis vlastností nanočástic může rovněž posloužit jako studijní materiál studentům magisterského a zejména doktorského studia.

V současné době rovněž chystáme její ´pedagogicky přívětivé´ včlenění do připravovaného širšího studijního textu Fyzika nanostruktur v rámci oboru Nanotechnologie na VŠB-TUO,“ prozradil Dvorský.

Kniha je již dostupná v elektronické podobě. V tištěné verzi vyjde v průběhu prosince.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Repro: Vladimír Ochman

Vloženo: 15. 12. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět