Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého může posílit fotokatalyzátor TiO2 s oxidem grafenu

Fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého může posílit fotokatalyzátor TiO<sub>2</sub> s oxidem grafenu
Ve společnou publikaci vyústila spolupráce výzkumníků z Institutu environmentálních technologií CEET na VŠB-TUO a Západopomořanské technologické univerzity v polském Štětíně. V článku zveřejněném v prestižním časopise Catalysis Today vědci potvrdili pozitivní vliv modifikace fotokatalyzátoru TiO2 oxidem grafenu na účinnost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. Během výzkumu využili zařízení velké výzkumné infrastruktury (VVI) ENREGAT.

Fotokatalytickou redukcí oxidu uhličitého se vědci z Institutu environmentálních technologií (IET) zabývají dlouhodobě. Zjednodušeně řečeno se jedná o přeměnu oxidu uhličitého, který je jedním z nejznámějších skleníkových plynů, na užitečné produkty. Výzkumníci jsou v laboratorních podmínkách schopni při fotokatalytické redukci CO2 za přítomnosti vody a UV záření generovat metan a vodík, který je produkován z vody. Přestože se touto problematikou zabývají vědci na celém světě, stále se jedná o základní výzkum, jehož cílem je zvýšit účinnost procesu a dosáhnout přeměny CO2 za využití solární energie. Snížení emisí CO2 je i jednou z globálních společenských a environmentálních výzev.

V článku přinášíme výsledky našeho výzkumu, kdy jsme zkoumali vliv kalcinace oxidu titaničitého modifikovaného oxidem grafenu (TiO2/rGO) na účinnost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. Vzorky fotokatalyzátorů TiO2/rGO byly připraveny na Západopomořanské technologické univerzitě ve Štětíně a jejich fotokatalytickou aktivitu jsme zkoumali v Institutu environmentálních technologií. Zjistili jsme, že všechny vzorky TiO2 modifikované oxidem grafenu vykazují dobrou fotokatalytickou aktivitu a zvyšují účinnost reakce, což je dáno vynikajícími schopnostmi grafenu transportovat elektrony,“ uvedla jedna z autorek článku Kamila Kočí.

Pro práci bylo zásadní propojení s velkou výzkumnou infrastrukturou ENREGAT. „Pro výzkum jsme používali fotokatalytickou aparaturu, kterou v rámci VVI nabízíme,“ objasnila profesorka Kočí, která je současně předsedkyně mezinárodní vědecké rady VVI ENREGAT.

„S polskými kolegy spolupracujeme poměrně intenzivně, ale dosud byli z jiných univerzit. S profesorem Morawskim ze Západopomořanské technologické univerzity ve Štětíně jsem se seznámila na konferenci v Číně, kde jsme prezentovali naše výsledky fotokatalytické redukce oxidu uhličitého. Polská strana se specializuje na přípravu fotokatalyzátorů, zatímco naše skupina na testování fotokatalyzátorů v různých fotokatalytických reakcích. Vzhledem k tomu, že se naše pracoviště vzájemně doplňují, navázali jsme spolupráci,“ objasnila Kočí. 

Kromě publikace je dalším významným výsledkem spolupráce přítomnost postdoka ze Západopomořanské technologické univerzity a spoluautorky článku na výzkumné stáži v Institutu environmentálních technologií CEET, VŠB-TUO. Spolupráci s ENREGAT hodlá využít i pro další výzkum.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV
Ilustrační foto. Zdroj: IET

Vloženo: 24. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět