Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nová metoda dokáže rozpoznat pančované hovězí maso

Nová metoda dokáže rozpoznat pančované hovězí maso
Čeští vědci ve spolupráci s kolegy ze Španělska a Brazílie vyvinuli spolehlivou, rychlou a levnou diagnostickou metodu pro posouzení kvality hovězího masa. Dokáží v něm odhalit i malé zbytky vepřového masa, což je důležité například tam, kde hovězí nesmí obsahovat rezidua vepřového například z náboženských, kulturních, ale i zdravotních důvodů. Na výzkumu se podíleli rovněž vědci působící na VŠB-TUO.

Cena hovězího masa je vysoká a lze očekávat, že dále poroste. To může svádět k přidávání levnějšího vepřového masa do různých produktů. Odhalení takové příměsi bylo dosud složité a časově náročné, neboť vyžadovalo použití například PCR metody. Vědci se dlouho věnovali nalezení rychlého diagnostického nástroje, ale výsledky nebyly ani zdaleka uspokojivé. Chyběl vhodný materiál s potřebnými biosenzorickými vlastnostmi. Problém vyřešila až dvourozměrná grafenová kyselina, kterou jsme nedávno vyvinuli,“ uvedl jeden z autorů Michal Otyepka z IT4Inovations při VŠB-TUO a CATRIN Univerzity Palackého. Členem autorského týmu článku, který zveřejnil renomovaný časopis Biosensors and Bioelectronics, je také Aristides Bakandritsos z Centra nanotechnologií, které je součástí vysokoškolského ústavu CEET. 

Výzkumníci využili elektrochemickou metodu impedanční spektroskopie. Jako biosenzor využili právě grafenovou kyselinu, což je velmi perspektivní nanomateriál s širokou škálou uplatnění. Vede elektrický proud a nevykazuje žádnou toxicitu vůči lidským buňkám. Její výroba je levná, jednoduchá a kyselina je velmi stabilní.

S jejím využitím jsme dosáhli detekce DNA vepřového masa v hovězím mase v nízkých koncentracích, což je extrémně důležité pro případné využití v praxi. Detekce nevyžaduje složité laboratorní zařízení a trvá jen asi půl hodiny. Biosenzor rovněž nepotřebuje další složité úpravy a na rozdíl od jiných materiálů je velice stabilní, řádově až několik týdnů,“ přiblížil některé ze závěrů práce David Panáček z olomoucké CATRIN.

Vědci jsou přesvědčení, že vzhledem k jeho vlastnostem je nový senzor DNA vepřového masa velmi atraktivní pro další vývoj a komercializaci. Kromě toho otevírá cestu k vývoji citlivých a selektivních senzorických zařízení pro rychlé, jednoduché a spolehlivé monitorování čistoty masa.

Text: Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

Vloženo: 21. 10. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9390 - Centrum energetických a environmentálních technologií
Zpět