Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studuj moderní studijní program Nanotechnologie.

Přihlaš se do doktorského studijního programu Nanotechnologie a tvoř s námi budoucnost.

Změny v krizových opatřeních

Sledujte zde na webu aktuální situaci ke krizovým opatřením týkající se nejen výuky.

Centrum nanotechnologií

Lenka Bardoňová obdržela ocenění Wernera von Siemense

Absolventka oboru Nanotechnologie získala 3. místo v soutěži Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci.

Ing. Lenka Bardoňová je nyní studentkou doktorského studijního programu Nanotechnologie. V roce 2019 úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku navazujícího magisterského studijního programu Nanotechnologie a obhájila svou diplomovou práci s názvem „Příprava nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování“. Diplomová práce pod vedením Mgr. Kateřiny Mamulové Kutlákové, Ph.D. vznikla ve spolupráci s významnou biotechnologickou společností Contipro a.s., která patří mezi světové lídry ve výrobě a výzkumu kyseliny hyaluronové. Konkrétně pak s oddělením „Podskupiny pro vývoj nanovlákenných struktur“ pod vedením Ing. Adély Kotziánové, Ph.D.

Cílem diplomové práce bylo připravit nanovlákenné vrstvy s obsahem jílových minerálů vermikulitu, kaolinitu a těchto minerálů modifikovaných antibakteriální látkou chlorhexidin acetátem. Nanovlákna byla připravena z polyuretanu a polykaprolaktonu, což jsou hydrofobní polymery (nerozpustné ve vodě). Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování probíhá nejčastěji z polymerních roztoků. Polymery byly proto rozpuštěny ve vhodných rozpouštědlech, do roztoků byly přidány jílové minerály a dobře dispergovány. Nanovlákna byla připravena na přístroji 4SPIN LAB, který byl vyvinut přímo ve firmě Contipro a.s. Nanovlákenné vrstvy byly dále analyzovány – nanovlákenná struktura byla sledována pomocí skenovací elektronové mikroskopie, byla potvrzena přítomnost jílových minerálů ve vrstvě a byla také analyzována jejich distribuce, nakonec byla hodnocena antibakteriální účinnost a uvolňování chlorhexidinu. Připravené nanovlákenné vrstvy mohou být velmi slibným, poměrně levným a snadno vyrobitelným materiálem na poli antibakteriálních aplikací.

Slavnostní vyhlášení laureátů Ceny Wernera von Siemense za rok 2020 se uskutečnilo prostřednictvím streamu, který proběhl 11. března 2021 od 20:00 hod na kanálu YouTube www.cenasiemens.cz (https://www.youtube.com/watch?v=ezAHGkO1dqE). Jednalo se již o 23. ročník soutěže, kdy společnost Siemens ocenila talentované mladé vědce, studenty a pedagogy.  Do 23. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních 645 soutěžících.

Ing. Lenka Bardoňová se v průběhu svého studia zaměřila především na chemickou část studia, i když matematika nebo fyzikální předměty jí také nečinily obtíže. Lenka je výbornou studentkou, ke své práci přistupuje vždy velmi zodpovědně a její přístup k vědecké práci se také odráží v celkové kvalitě závěrečné práce. Již druhým rokem pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu Nanotechnologie, v rámci doktorského studia se dále zabývá přípravou nanovlákenných struktur. Téma její disertační práce je „Příprava nanovláken s obsahem kyseliny hyaluronové pomocí elektrostatického zvlákňování a jejich charakterizace“. Na disertační práci i nadále spolupracuje s firmou Contipro a.s. Na této spolupráci nejvíce oceňuje nutnost propojení základního výzkumu s aplikačním potenciálem získaných výsledků.

Studuj nanotechnologie na fakultě materiálově technologické