Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Logolink

Projekt AZBEST

Název a číslo projektu:

 Odborné kompetence absolventů jako příležitost k zaměstnání ve stavebnictví, na přeshraničním trhu práce (AZBEST).

CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001668

Projekt je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 Instituce realizující projekt:

 Vedoucí partner:

Główny Instytut Górnictwa Katowice

Polsko

Partner:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Česká republika

  

Doba realizace:

 02/2019 – 12/2021

Doba realizace byla s ohledem na situaci kolem Covid-19 prodloužena do 12/2022

 

Rozpočet projektu:

 Celkový rozpočet:           401 812,29 EUR

Podpořeno z EFRR:          341 540,44 EUR

 

Cíl projektu:

Projekt zahrnuje komplexní aktivity mající za cíl zajistit účastníkům speciální znalosti a kompetence v oblastech související s odstraňováním materiálů obsahujících azbest. To s ohledem na celkové množství těchto nebezpečných materiálů v obou zemích poskytne pracovní příležitosti pro příští několik desetiletí. Navíc lidé, kteří budou podporováni tímto projektem, získají základní jazykové znalosti sousední země, což zvýší jejich mobilitu při hledání zaměstnání.

Aktuality z realizace projektu a harmonogram školení jsou uvedeny na internetových stránkách polského vedoucí partnera:http://azbest.gig.eu